• Home
 • Psycholog-lekarze

ADAMSKA Marta

Psycholog, psychoterapeuta Placówka Wilanowska Placówka Ogrodowa

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna), Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (podyplomowe studia: diagnoza i terapia neuropsychologiczna), psychologię studiowała także na uniwersytetach w…

…Magdeburgu oraz Ratyzbonie (Niemcy).

Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w ramach podyplomowego, całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie w zawodzie psychologa i psychoterapeuty zdobywała m. in. w całodobowym i dziennym oddziale zaburzeń afektywnych oraz oddziale psychiatrii młodzieżowej w Klinice Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także pracując z osobami z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, w poradni zdrowia psychicznego, w projektach dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w oddziałach rehabilitacji neurologicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz wchodzącymi w dorosłość doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Pomaga m.in. osobom przeżywającym kryzys życiowy, doświadczającym trudności w relacjach, straty, skutków silnego stresu, odczuwającym brak satysfakcji w życiu, potrzebującym wsparcia z powodu diagnozy przewlekłej choroby lub bliskim osoby chorującej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje w podejściu integracyjnym, korzystając z koncepcji i osiągnięć różnych szkół psychoterapii. Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

BARON Gabriela

Psycholog, psychoterapeuta Placówka Wilanowska

Jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem, które łączy z otwartością i udziałem w aktualnych szkoleniach z zakresu psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych z różnorodnymi trudnościami psychicznymi:

…zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia nastroju i samooceny, zaburzenia odżywiania, obsesyjno-kompulsyjne, problemy w związku i w relacjach społecznych. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przeżywającą typowe problemy i trudności związane z dojrzewaniem i wchodzeniem w dorosłość. Pracuje także z parami, rodzicami i rodzinami. W terapii wykorzystuje podejście psychodynamiczne, systemowe oraz elementy psychodramy. Swoją pracę poddaje superwizji.

CHAŁUDA Monika

Psycholog, psychoterapeuta Placówka Wilanowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje pod superwizją. Posiada doświadczenie indywidualnej pracy terapeutycznej młodych – dorosłych, powyżej 16 roku życia w obszarze przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym.

Katarzyna Gałecka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Placówka Wilanowska

Od 2009 prowadzi praktykę psychologiczną.
Ukończyła magisterskie Studia Psychologiczne oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji, (w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).
Pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.

HAŁASOWSKA Izabela

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Placówka Wilanowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację z Psychoterapii. Obecnie, słuchaczka 4-letniego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Coach, absolwentka Studium Coachingu Multi Level Coaching, posiadającego akredytację Izby Coachingu. W trakcie nauki w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra“, dającym podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Akademickim Ośrodku Psychoterapii zlokalizowanym przy Uniwersytecie Warszawskim, Ośrodku leczniczo -terapeutycznym Grupy Synapsis, a także na licznych stażach klinicznych m. in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Aktualnie współpracuje z Centrum Psychoterapii Statek oraz Pracownią Dialogu. Prowadzi też własną firmę szkoleniową. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Stale uczestniczy w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach zawodowych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z grupami.

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
Placówka Wilanowska

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta
Placówka Wilanowska
Placówka Ogrodowa

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

LIBERA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Placówka Wilanowska

Ukończyła studia psychologiczne w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji i kontynuuje kształcenie w tym nurcie, będąc w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego ,,Sensimed’’, prowadząc indywidualnie spotkania psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ „Sensimed”, gdzie pracowała z pacjentami psychotycznymi. Pracowała także na stanowisku psychologa na Oddziale Geriatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, mając możliwość pracy terapeutycznej i diagnostycznej z osobami w podeszłym wieku. Staże kliniczne odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ,,Interwencja’’ we Wrocławiu i w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży, zmagających się z:

 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie);
 • syndromem PTSD (po wypadkach komunikacyjnych, gwałtach, klęskach żywiołowych – szczególnie dla osób, które były świadkiem lub uczestnikiem traumatycznych wydarzeń);
 • zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój) ;
 • zaburzeniami osobowości;
 • zaburzeniami psychotycznymi;
 • zaburzeniami adaptacyjnymi (mobbing w pracy lub szkole, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z zmianami w życiu, żałoba lub inne kryzysy życiowe);
 • niską samooceną;
 • zachowaniami autoagresywnymi (zachowania agresywne skierowane ku własnej osobie)

SUCHOCKA Iwona

Psychoterapeuta, psychodynamiczny Placówka Wilanowska

Absolwentka 4 letniego Studium Psychoterapii oraz 2 letniego Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii osób z problemem uzależnienia.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in.: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Regeneracja. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową z dorosłymi i młodzieżą, a także warsztaty rozwojowe i terapeutyczne.

Pracuje z osobami, które doświadczają różnych trudności w relacjach z innymi, z sobą samym, chcą lepiej rozumieć siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie, a także z osobami których cierpienie łączy się z doświadczaniem uzależnienia, są w kryzysie, doświadczyli bolesnych strat.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Leszek Zwierzyński

Psycholog, psychoterapeuta uzaleznień
Placówka Wilanowska
Placówka Lwowska

Terapeuta grupowy, doświadczony psychoterapeuta psychodynamiczny oraz specjalista psychoterapii uzależnień.

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

BABUT Aleksandra

Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin Placówka Wilanowska

Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż
– Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie
– Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa, ukończyła 4-letnie Studium Terapii
Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie
Psycholog z 17-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie prowadziła diagnozę dzieci i młodzieży, konsultacje
rodzicielskie, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe, jak też szereg warsztatów i
grup dla młodzieży i rodziców.

Psychoterapeutka z 10- letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuje w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych jak też psychoterapię par i rodzin. Terapeutycznie pracuje z osobami w kryzysie, doświadczającymi różnych trudności, jak i z tymi, którzy pragną zmienić na lepsze swoje życie. Korzystam z dorobku myślenia psychodynamiczno-systemowego zarówno w pracy indywidualnej z młodzieżą, dorosłymi jak i w pracy z parami i rodzinami. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Prywatnie jestem żoną i matką dwóch córek. Lubię czytać, gotować i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. W wolnych chwilach uwielbiam ciszę, przyrodę i morze.

BARTNICKI Szymon

Terapeuta w procesie certyfikacji, terapia uzależnień Placówka Ogrodowa
Hazardzista uzależniony od zakładów bukmacherskich, który w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę od ponad 4 lat pomaga innym uzależnionym. Obecnie jako terapeuta w procesie certyfikacji. Uczestniczy w szkoleniu dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – Studium Terapii Uzależnień, które prowadzone jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Ukończył szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” realizowane na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.Autor projektu „Postaw na siebie” służącego pomocy hazardzistom i ich bliskim oraz profilaktyce dot. uzależnienia od hazardu.

CHOMKA-SAJA Magdalena

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna Placówka Ogrodowa

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, akredytowany Practitioner EMDR Europe Association. Prowadzi również Terapię Schematu. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 227. W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych w zakresie szeroko pojętych zaburzeń lękowych i nerwicowych, depresji, obniżonej samooceny, natręctw i PTSD. Pracuje z dorosłymi chorującymi na choroby psychosomatyczne, między innymi Hashimoto. Od wielu lat prowadzi poradnictwo psychologiczne i zajmuje się terapią indywidualną dorosłych diabetyków i ich rodzin.

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

Psycholog, psychoterapeutka analityczna Placówka Ogrodowa

Ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z pacjentami psychotycznymi , odbyła staże zawodowe m.in. 1,5roczny w Centrum Psychoterapii. Od 10 lat pracuje w dziennym Oddziale Nerwic WAT gdzie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną oraz psychodramę.

Iwona Jeśka

Psycholog, specjalista terapii uzależnień
Placówka Ogrodowa
Placówka Lwowska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
Placówka Ogrodowa
Placówka Lwowska

Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

KOŁACZ Monika

Psychoterapeuta
Placówka Ogrodowa

Dla mnie psychoterapia to spotkanie, na którym człowiek uczy się być prawdziwym wobec siebie i przed drugim człowiekiem. Nabywa umiejętności bycia w relacji i dbania o siebie, wpływania na swoje życie. To proces, który w bezpiecznych i akceptujących warunkach, pozwala spojrzeć na minione wydarzenia w nowy sposób.

Jestem psychologiem – absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam Studium Podstawowych Umiejętności Psychologicznych, prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. 

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo behawioralnym, prowadzonym przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT EDU. Odbyłam staż w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), szkolenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienie, aborcja, śmierć okołoporodowa).

Doświadczenie zawodowe pracy z ludźmi będącymi w kryzysie zdobywałam w szpitalu onkologicznym oraz hospicjum. 

Dzięki pracy z chorymi i ich rodzinami nabyłam umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami w trudnej sytuacji emocjonalnej, słuchania, prowadzenia rozmowy, wspierania, oraz kontenerowania przeżywanych przez nich emocji.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. 

Zapraszam jeśli:

Twój bliski choruje

Przeżywasz cierpienie, bezradność                                                                                                

Przeżywasz żałobę   

Myślisz, że wszyscy cię opuścili

Nie rozumiesz tego co przeżywasz, co dzieje się w Tobie i z Tobą

Masz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu bliskich relacji

Doświadczasz przedłużającego się smutku, osamotnienia i pustki

Zmagasz się ze swoim przemijaniem (np. nieuleczalna choroba, utrata stanowiska pracy, emerytura)

Byłeś świadkiem śmierci  

Możemy razem: być, rozmawiać, szukać rozumienia, nadawać znaczenie i sens twoim przeżyciom.

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

Pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralny Placówka Ogrodowa

Ukończyła studia magisterskie – psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, Czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT, oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Od ośmiu lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Warszawa – Ursynów jako psycholog. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz superwizjach. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała także w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Pomaga osobom zmagającym się z szeroko rozumianym kryzysem (egzystencjalnym, rozstania, żałoba, przygnębienie…), stanami lękowymi i depresyjnymi, złością, poczuciem winy i wstydu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

PLUCIŃSKA Ewelina

Psychoterapeuta

Placówka Ogrodowa

Psycholog z pasji, ponad 20 lat doświadczenia w zawodzie. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, w międzyczasie wiele kursów specjalistycznych w tym:  Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej I, Procedury Przedłużonej Ekspozycji, EMDR, IBD (BTC), Szkoła Psychoterapii  poznawczo–behawioralnej w trakcie.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, lęków, depresji.  W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej, oraz podejście integracyjne. Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

Anna Pasławska-Turczyn

Psycholog, diagnosta

Placówka Lwowska

OBSZARY PRACY:

– diagnoza i terapia neuropsychologiczna, ocena stanu funkcjonowania Pacjenta w chorobach neurodegeneracyjnych, (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zespoły otępienne)

– diagnoza psychosomatyczna, (wpływ czynników psychicznych na stan zdrowia Pacjenta, zaburzenia lękowe i depresyjne)

– diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i dorosłych, (zaburzenia ze spektrum Autyzmu, ADHD)

– diagnoza zaburzeń nastroju u dzieci i dorosłych

– psychodietetyka, (diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania : Anoreksja, Bulimia, Ortoreksja, jedzenie kompulsywne, nadwaga i otyłość)

– diagnoza uzależnień behawioralnych i substancjonalnych

– diagnoza zaburzeń psychotycznych i osobowości

– opiniowanie na potrzeby instytucji publicznych, w tym oświatowych i sądowniczych

DOŚWIADCZENIE:

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Współpracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Wykładowca akademicki w uczelniach medycznych, a także autorka wielu artykułów fachowych i książek poradniczych. Obecnie współpracuje z niepublicznymi zakładami opieki medycznej, poradniami pomocy psychologicznej oraz placówkami oświatowymi. Członek Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom.

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej i osobowości, magister psychopedagogiki, dyplomowany socjoterapeuta dzieci i młodzieży, interwent kryzysowy, psychogeriatra. Liczne certyfikowane szkolenia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, (roczne szkolenie z zakresu chorób otępiennych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie).

Gabriel Skorupa

Psycholog, terapeuta biofeedback

Placówka Lwowska

Bogumiła Gelbach

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Placówka Lwowska

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Studiowała podyplomowo na kierunku Trener umiejętności poznawczych na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium Civitas oraz w Dwuletnim Studium Psychoterapii w Instytucie Psychologii Procesu. Szkoliła się w coachingu holistycznym International Coaching Certification i podejściu neurolingwistycznym w Polskim Instytucie NLP – posiada międzynarodowy certyfikat Coacha ICC i certyfikat Mistrza Praktyka NLP objęty akredytacją European Association for NLPt. Ukończyła trening Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Przez sześć lat studiowała psychoterapię w Instytucie Psychologii Procesu.

Szkoliła się w obszarze pomocy dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych metodą terapii NEST (The New Experience for Survivors of Trauma). Ma za sobą wiele lat szkoleń, warsztatów psychologicznych, treningów uważności i medytacji oraz wieloletnie doświadczenie pracy w obszarze rozwoju w ramach międzynarodowych organizacji. Obecnie uczestniczy w całościowym 4-letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas dba o swój rozwój osobisty i podnosi swoje kwalifikacje w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Przestrzega kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty.

Ufa procesowi życia i wierzy, że wszystko, co nam się przydarza niesie w sobie znaczenie i mądrość. Wspiera pacjentów, którzy doświadczają cierpienia emocjonalnego, trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysów w związku, straty (żałoby), kryzysów życiowych, nadmiernego krytycyzmu i lęku, niskiego poczucia wartości, zagubienia sprawczości w swoim życiu, a także wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, poszukują głębszego znaczenia swojego życia.

Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię. Pracuje pod stałą superwizją. Sesje prowadzi także w języku angielskim i hiszpańskim.

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa psychologii analitycznej, pracuje w podejściu psychologii analitycznej C.G. Junga.

Interesuje go doświadczenie kryzysu i przechodzenia przez przełomowe okresy w życiu, także kryzys „wieku średniego”, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem i depresją.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Monika Bełdowska

Specjalista psychoterapeuta, specjalistka terapii par i rodzin

Placówka Lwowska

Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz osób dorosłych. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. spełniające kryteria European Association of Psychotherapy. Jest absolwentką Studium Analizy Transakcyjnej oraz rocznego szkolenia z zakresu Terapii Par Skoncentrowanym na Emocjach (EFT).

Pracuje psychoterapeutycznie w podejściu systemowym i integratywnym.Od ponad 12 lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętnosci psychospołecznych, coach. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla osób po kryzysach psychiczych oraz profesjonalistów wspierających ich zdrowienie w środowisku.

Violetta Borowiec

Specjalista psychoterapeuta Placówka Lwowska

Ukończyła wiele szkoleń między innymi Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR wg. kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi, parami i rodzinami a także z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi.

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo w zakresie trudności wychowawczych i problemów rodzinnych oraz uzależnień
 • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych,  depresyjnych oraz osobowości
 • terapię par i rodzin

Pracuje w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii za pośrednictwem Internetu.

Piotr Burkiewicz

psycholog Placówka Lwowska

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył również studia podyplomowe o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania UW. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych i młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem. Pracuje również z osobami, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem i wymaganiami pracy, przeżywają trudności w relacjach z innymi osobami lub też przeżywają kryzysy życiowe. Prowadzi programy treningowe z zakresu psychologii biznesu i psychologii pracy dla kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów. Współpracował między innymi z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, PKP PLK, PKP Intercity, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.

Krystyna Geller

Psychoanalityk, neuropsycholog Placówka Lwowska

Dr n.hum w dziedzinie psychologii, neuropsycholog i psychoanalityk, członkini i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego(IPA), psychoterapeutka i członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowałam w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Prowadzę psychoanalizę i indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych oraz konsultacje w zakresie: stany nerwicowe depresyjnolękowe i lękowo – kompulsywne, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe. Prowadzę konsultacje i psychoterapię również w języku rosyjskim.

Aneta Grajeta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień Placówka Lwowska

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach. W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją), uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy), współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, DDA, problemy z samooceną.

Ewa Kaneko

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny Placówka Lwowska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją kliniczną oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Odbyła wiele cennych staży, m.in. czteroletni staż na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przez osiem lat pracowała w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, pomagając młodzieży oraz ich rodzinom. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Bierze udział w licznych szkoleniach, prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców a także szkoli się w Terapii Schematu, odnoszącej się do głębokich warstw osobowości. Najczęściej pracuje z osobami dorosłymi, cierpiącymi na depresję, lęki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, jak też z osobami mającymi problemy w obszarze osobowości. Pracuje również z młodzieżą, mającą trudności szkolne z powodu nieradzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zachowaniami lękowymi, problemami w relacjach, niską samooceną, myślami lub czynami autodestrukcyjnymi oraz z dziećmi, ujawniającymi zachowania lękowe i objawy typowe dla Zespołu Aspergera.

Beata Krzyżyńska

Psycholog, psychoterapeuta Placówka Lwowska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku resocjalizacja i socjoterapia oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Ukończyła kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment® – terapia funkcji poznawczych i kurs certyfikacyjny – Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST), oraz szkolenie Brainspotting (BSP)  w zakresie zastosowania w terapii traumy (w tym kompleksowej traumy i dysocjacji) i w zaburzeniach somatycznych, a także wiele specjalistycznych szkoleń doskonalących warsztat terapeutyczny.

Posiada również tytuł TRE® Providera, uprawniający do pracy z traumą, stresem i napięciami w ciele metodą Trauma Releasing Excercises – TRE®. Aktualnie znajduje się w procesie szkolenia klinicznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, prowadzonego w zgodzie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT).

Zajmuje się wsparciem psychologicznym, udziela konsultacji oraz prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie Gestalt w zakresie:

 • kryzysów psychicznych (życiowych, rozwojowych)
 • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji
 • stanów depresyjnych
 • skutków przeżytej traumy, w tym traumy kompleksowej
 • doświadczania nadmiernego stresu
 • przeżywanych lęków
 • napięcia psychicznego i fizycznego
 • problemów psychosomatycznych
 • wspierania rozwoju osobistego
 • poszerzania świadomości siebie i świata
 • odnalezienia sensu w życiu
 • poprawy funkcjonowania psychofizycznego

W pracy terapeutycznej z klientem wykorzystuje różne systemy integrujące umysł i ciało, kieruje się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty Gestalt. Swoją pracę poddaje  regularnej superwizji.

Konrad Muszyński

Psychoterapeuta w szkoleniu Placówka Lwowska

Ukończył szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. 

Tytuł magistra psychologii zdobył na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek zwyczajny PTPA.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuje z pacjentami dorosłymi, również w języku angielskim.

Karolina Nestoruk

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Placówka Ogrodowa

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii terapii uzależnień oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach całodobowych, dziennych oraz poradniach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 r.z.. Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczających następujących trudności:

– zaburzenia lękowe– zaburzenia nastroju– zaburzenia jedzenia– problemy w relacjach– kryzysy życiowe

– nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)– uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)– uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)

W pracy najważniejsze są dla mnie:

– budowanie dobrego kontaktu z drugą osobą opartego na szacunku, zrozumieniu i empatii

– profesjonalizm rozumiany jako proponowanie metod o udowodnionej skuteczności i dopasowanych do indywidualnych trudności

– postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym

Pracuję pod regularną superwizją, systematycznie uczestniczę w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Katia Mirlina

Psycholog, psychoterapeutka somatyczna DMT Placówka Lwowska

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii somatycznej DMT.
Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i roczny kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem brytyjskiego Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Biologiczne studia wyższe ukończyła w Moskwie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego i w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Pracuje indywidualnie i grupowo.
Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej m in poprzez ruch i kontakt z ciałem, skupia się na związku i wzajemnym wpływie psychiki i ciała. Prócz pracy klinicznej, zajmuje się psychoedukacją z zakresu psychosomatyki, prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego poprzez pracę z ciałem. Współautorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem i ciałem, prowadzi zajęcia akademickie.
Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna Placówka Ogrodowa Placówka Lwowska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz aplikant-superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz superwizję dla psychoterapeutów. Pracuje także w języku włoskim.

Zofia Sabat offre la psicoterapia individuale e la terapia di coppia in italiano.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Odbyła 4-letnie szkolenie w psychoterapii organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Ponadto uczestniczyła w 4-letnim szkoleniu w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” i rozwija się dalej w podejściu analitycznym.

Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed.

Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.

Anna Stępniewska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna Placówka Ogrodowa Placówka Lwowska

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pracuje również w języku angielskim.

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy.

Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Ciągle się rozwija, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.  Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga  w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowanie ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian.

Interesuje się pracą z dziećmi, rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziła autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje również przez Skypa.

Martyna Sztukowska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna Placówka Lwowska
Ukończyła 5 letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest w trakcie 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada certyfikat z dialogu motywującego oraz ukończone szkolenia m.in. z terapii schematu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i treningu uważności.

Odbyła liczne staże i praktyki m.in. na oddziale psychiatrycznym ogólnym, w szpitalu wojskowym oraz na oddziale abstynencyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wojsku pracując z żołnierzami, weteranami i pracownikami cywilnymi. Ponadto pracowała z dziećmi i dorosłymi w Domu Dziecka, przedszkolu anglojęzycznym, Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu. Od 5 lat prowadzi indywidualną praktykę psychologiczną, a także zajęcia dydaktyczne i szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem i przemocy emocjonalnej.

Agnieszka Wrzesień

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna Placówka Lwowska

Absolwentka psychologii w specjalności klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu m. in. Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej i Psychotraumatologii.

Terapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji, na bieżąco aktualizuje wie- dzę psychologiczną, uczestnicząc w warsztatach i konferencjach.

Ukończyła szkolenia z zakresu EMDR (poziom I i II), TSR (poziom I), terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, terapii schematów i in. Jako certyfikowany neuroterapeuta zajmuje się biofeedbackiem i neurofeedbackiem. Prowadzi zajęcia z zakresu relaksacji i redukcji stresu w codziennym życiu.

Odbyła staż kliniczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy ul. Gruzińskiej 6 w Warszawie.Pracuje pod stałą superwizją z osobami od 17 roku życia zmagającymi się z traumatycz- nymi doświadczeniami, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, ni- ską samooceną, trudnościami w relacjach.

Płynnie łączy techniki neuroterapeutyczne i relaksacyjne z tradycyjną psychoterapią.

MARCINIAK Bożena

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Placówka Ogrodowa

Lekarz chorób wewnętrznych, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPiB Nr 569 a także Europejski Certyfikat EABCT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB ). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, psychoterapeuta w PZP Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
W CZP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi ( w szczególności terapię lęku o zdrowie ), nastroju ( w tym terapię choroby afektywnej dwubiegunowej – CHAD ), odżywiania i snu, bólu przewlekłego, zajmuje się również zagadnieniami pomocy z zakresu psychoonkologii ( wsparcie pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia, terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych w przebiegu choroby nowotworowej ) oraz psychodermatologii ( pomoc i interwencje psychoterapeutyczne dla pacjentów dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) i inne schorzenia dermatologiczne.

PŁONECKA Elżbieta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczna Placówka Ogrodowa

W 1980 roku ukończyła studia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wykonuje badania testowe. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową w podejściu psychodynamicznym dla dorosłych.

POWAŁA Elżbieta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczna Placówka Ogrodowa

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W CZP prowadzi systemową terapię rodzin.

PRZYBYLSKA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeutka Placówka Ogrodowa

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii, ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów.

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej i psychodynamicznej. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i indywidualną psychoterapię osób dorosłych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Monarze przy ul.Hożej, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji grupowej i indywidualnej, współpracuje z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Nieustanie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz grupach seminaryjnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, mających obniżony nastrój, lęki, depresje, doświadczających przemocy, chcących wzmocnić poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie.