Psychiatra

BŁĄDEK Ewa

Specjalista psychiatra Placówka Wilanowska

Ponad 18 lat pracy w zawodzie. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych całodobowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Od 2002 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, od 2005 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Nowowiejskiego. Zajmuje się diagnostyka i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych.

CIEŚLAK Urszula

Specjalista psychiatra Placówka Wilanowska

Pracuje na psychiatrii od 2001 roku. Zatrudniona w IPiN od 2006 roku. Doświadczenie w pracy w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, 2 lata w oddziale specjalistycznym psychogeriatrycznym. Aktualnie współpracuje z Kliniką Psychiatrii Sądowej IPiN i Poradnią Zaburzeń Pamięci. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzeń nastroju, zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia funkcji poznawczych).

GRABOWSKI Andrzej

Dyrektor Medyczny Centrum, specjalista psychiatra Placówka Wilanowska Placówka Lwowska

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.

Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.

RYŁKO Piotr

Specjalista psychiatra, terapeuta poznawczo-behawioralny Placówka Wilanowska

Prawie 30 lat pracy w zawodzie lekarza, specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta poznawczo behawioralny. Pracował w Szpitalu Nowowiejskim, Szpitalu Tworkowskim, również w Oddziele Leczenia Nerwic w Komorowie. Od wielu lat pracuje również ambulatoryjnie w Poradni, jako lekarz i terapeuta poznawczo-behawioralny.

SCHAEFFER Ewa

dr nauk med. Specjalista psychiatra Placówka Wilanowska

20 lat pracy w zawodzie psychiatry, od 4 lat kierownik oddziału ogólnopsychiatrycznego w I Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzeń nastroju, zaburzenia lękowe, schizofrenia, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym).

SIERSZULSKA Emilia

Specjalista psychiatra Placówka Wilanowska

Ponad 30 lat pracy w zawodzie psychiatry. Wieloletnia praca w szpitalach psychiatrycznych;  Szpital Tworkowski, Szpital Nowowiejski. Kierowała Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w latach 2001-2003. Ponadto wieloletnia praca i ogromna ilość doświadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ma ogromną wiedzę i jeszcze większe serce dla pacjentów.

SMOLEŃ Bogumił

Specjalista psychiatra Placówka Wilanowska

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996r). Specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W 2005r ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej. W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsesyjno-kompulsywnych, osobowości wieku podeszłego oraz nerwicowych. Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną.

BIAŁEK-PLATA Małgorzata

Specjalista psychiatra Placówka Ogrodowa

Absolwentka AM w Warszawie. Od 2000 r. pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (psychozy, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu).

KAMIŃSKA Agnieszka

Specjalista psychiatra Placówka Ogrodowa Placówka Lwowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od 2001r. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.( Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza).

Jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychoz, a także psychoterapią indywidualną i grupową. W CZP pracuje od 2007r.

LUKS Małgorzata

Specjalista psychiatra
Placówka Ogrodowa

NOWAKOWSKA Justyna

Absolwentka Akademii Medycznej  w Warszawie. Staż specjalizacyjny odbyła w Szpitalu Nowowiejskim uzyskując tytuł specjalisty psychiatry w 2009 roku. Od 2004 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie zdobywała doświadczenie pracując z pacjentami z psychozami, chorobami afektywnymi, uzależnieniami. Zajmuje się leczeniem psychoz (schizofrenii), zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniami lekowymi.  Ma uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.

NOWAKOWSKA Malwina

Lekarz, specjalista psychiatra Placówka Ogrodowa
Jest Lekarzem Specjalistą Psychiatrii.
Praca lekarza to nie tylko jej zawód, ale również satysfakcja z pomagania pacjentom. Co miesiąc w swojej praktyce pomaga wielu osobom z różnymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym.
Pracowała w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy ambulatoryjnej z pacjentami. Jest współautorką artykułów naukowych wydawanych w międzynarodowych czasopismach. Prowadziła zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego WUM. Pracowała jako lekarz POZ. Na co dzień współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Doszkala się biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Konsultuje pacjentów w językach: polski, angielski, hiszpański.

RABAN Anna

Specjalista psychiatra Placówka Lwowska

Lekarz specjalista psychiatra z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przez wiele lat pracy w Szpitalu Nowowiejskim. Aktualnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego w tymże Szpitalu.

RUDOLF Anna

Lekarz, specjalista psychiatra Placówka Ogrodowa
Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w latach 2001-2007 pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, od 2008 roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Obecnie, od 2010 roku pracuje w orzecznictwie lekarskim. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzenia nastroju, schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, zaburzenia wieku podeszłego).