Logopeda

Magdalena Szostak

Logopeda

Obecnie pracuje w Fundacji Scolar z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zaburzeniami ogólnorozwojowymi,
niemówiącymi oraz z zakresu wczesnej interwencji.
W czasie pracy zawodowej oraz licznych szkoleń zdobyła duże doświadczenie w dziedzinie logopedii.