• Home
  • Terapia krótkoterminowa czy długoterminowa?
kalendarz

Terapia krótkoterminowa czy długoterminowa?

Cierpimy na różne rodzaje schorzeń. W niektórych przypadkach wystarczy już kilka wizyt, abyśmy poczuli poprawę swojego samopoczucia. W innych sytuacjach z kolei, żeby pokonać demony dręczące naszą duszę potrzeba lat wytężonej terapii. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, ile trwa terapia krótkoterminowa, a ile długoterminowa, jakie są różnice pomiędzy oboma rodzajami terapii oraz dla kogo, która z nich jest  bardziej odpowiednia.

Terapia krótkoterminowa

Terapia krótkoterminowa zazwyczaj jest ograniczona czasowo i trwa od około dwóch do sześciu miesięcy. Wybierając ją, nastawiamy się z reguły na rozwiązanie jednego, konkretnego problemu. Najczęściej korzystamy z niej wtedy, gdy znajdujemy się w ciężkiej sytuacji (może być to np. utrata bliskiej osoby, nagła zmiana w życiu bądź przystosowanie się do nowych warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować).

Jeżeli wybierzemy ten rodzaj terapii, z reguły przed jej rozpoczęciem określony zostanie czas jej trwania (np. liczba konkretnych sesji bądź ilość miesięcy). Zależy to oczywiście od uwarunkowań indywidualnych, czyli trudności, z jakimi się borykamy.

Terapia długoterminowa

Terapia długoterminowa trwa najczęściej co najmniej rok, z reguły zaś dłużej. Jej zadaniem nie jest rozwiązanie doraźnego problemu, lecz ma ona cel bardziej ogólny. Może być to np. chęć poznania siebie, zrozumienia motywacji, jakie nami kierują bądź potrzeba dokonania zmian w swoim życiu.

W przypadku terapii długoterminowych nie ustala się z początku czasu jej trwania. Terapeuta może jednak poinformować pacjenta, że w tej konkretnej sytuacji terapia zajmie przynajmniej rok.

Dla kogo konkretny rodzaj terapii?

Decydując się na konkretny rodzaj terapii, powinniśmy wiedzieć, czego od niej oczekiwać. W sytuacji, gdy chcemy przezwyciężyć chwilowe kryzysy, idealnym rozwiązaniem dla nas będzie terapia krótkoterminowa. Jeżeli jednak potrzebujemy dokonać długofalowych zmian w naszym życiu, zmienić siebie bądź poznać swoje „ja”, najlepszym wyborem będzie terapia długoterminowa.

Różnice pomiędzy terapią krótkoterminową i długoterminową

Zarówno terapia krótkoterminowa, jak i długoterminowa ma swoje cechy charakterystyczne. Przyjrzyjmy się im.

Terapia krótkoterminowa:

  • krótki czas trwania (od dwóch do sześciu miesięcy);
  • nastawienie na rozwiązanie doraźnych problemów;
  • z góry określony czas trwania.

Terapia długoterminowa:

  • długi okres trwania (co najmniej rok);
  • skierowana dla osób z bardziej ogólnymi, złożonymi problemami;
  • brak określonego z góry czasu trwania terapii.

Terapia krótkoterminowa i długoterminowa – kilka słów podsumowania

Terapia krótkoterminowa nastawiona jest na doraźne rozwiązanie problemu pacjenta i trwa zazwyczaj od dwóch do sześciu miesięcy. Z kolei terapia długoterminowa przeznaczona jest dla osób, których problemy mają bardziej ogólny, złożony charakter. Tego typu terapia jest o wiele dłuższa i trwa co najmniej rok. Nierzadkie są przypadki pacjentów, którzy uczęszczają na nią nawet kilka lat.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.