Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych.

Zapraszamy osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia, potrzeby i chcą poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Praca terapeutyczna w grupie daje cenną możliwość rozmowy o sobie i przeżywanych trudnościach zarówno z terapeutami jak i z innymi uczestnikami grupy. Pomaga to wyjść z poczucia osamotnienia i może stać się drogą do tego, by poczuć się lepiej z samym sobą i w kontakcie z innymi ludźmi.

Nasza grupa (od 6 do 8 osób) będzie się odbywała co tydzień przez 2 lata i będzie prowadzona w podejściu analitycznym przez dwie wykwalifikowane psychoterapeutki.

Zanim rozpocznie się terapia w grupie odbywamy spotkania kwalifikacyjne, z osobami zainteresowanymi, na których omawiamy oczekiwania, cele terapii, możliwe obawy i sposób pracy na grupie.

Prowadzące: Zofia Sabat i Martyna Figurska

Czas trwania sesji: 1,5 godziny

Koszt: 100 zł za sesję

Termin: wtorki, 19.45 – 21.15

Miejsce: Centrum Zdrowia i Psychoterapii, ul. Lwowska 5

Planowane rozpoczęcie grupy: wrzesień/październik 2019

Podjęcie terapii w grupie wyklucza korzystanie z innych form psychoterapii w okresie trwania grupy (np. nie łączymy terapii indywidualnej z grupową w tym samym czasie) ale nie wyklucza kontynuowania leczenia psychiatrycznego.

Aby zapisać się na kwalifikacje i uzyskać dodatkowe informacje można kontaktować się bezpośrednio z każdą z nas:

Zofia Sabat – nr tel. 606 156 184

Martyna Figurska – nr tel. 605 390 385