Monika Gmurek

Monika Gmurek

Psycholożka, Seksuolożka

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Nauczyciel akademicki. Pomaga osobom, które doświadczają:

Zaburzeń seksualnych, w tym zw. z:
– dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą);
– preferencjami seksualnymi (np.: fetyszyzmem, ekshibicjonizmem, oglądactwem);
– problemami z identyfikacją płciową (np.: transseksualizmem, transwestytyzmem o typie podwójnej roli);
– problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi)

Czytaj więcej

Pomaga osobom, które doświadczają:

  • Traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby).
  • Traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny).
  • Zespołu stresu pourazowego (PTSD).
  • Zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych).Doświadczenie kliniczne zdobywała w/na:– Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego;– Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;– Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego;– Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego.Jako ekspert z zakresu agresji współpracuje z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl.Autorka i współautorska książek oraz artykułów specjalistycznych związanych m.in. z bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Wykładała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej).
Marta Płonecka

Marta Płonecka

Psycholożka, Seksuolożka

Prowadzę poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne oraz psychoterapię i terapię seksuologiczną. W pracy gabinetowej używam technik psychoterapii Gestalt, Pozytywnego podejścia do Seksualności, terapii seksualnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz terapii traumy. Na spotkania w gabinecie zapraszam Osoby dorosłe oraz młodzież od 15 roku życia. Zapraszam indywidualnie lub w bliskich związkach / parach. Superwizuję swoją pracę.

Czytaj więcej

Ukończyłam studia pierwszego stopnia z Psychologii ze specjalnością Zdrowie i Rozwój oraz drugiego stopnia ze specjalizacją Kliniczną. Ukończyłam również Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej. Swoje doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem podwójnie certyfikowaną Edukatorką Seksualną (Instytut Pozytywnej Seksualności, Bliżej Siebie). Obecnie realizuję czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Gestalt oraz Studia Podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego. Planuję rozpoczęcie szkolenia w metodzie pracy z traumą EMDR.

Poza pracą gabinetową zajmuję się również prowadzeniem warsztatów, szkoleń i wykładów z obszaru psychologii i seksuologii. Jestem konsultantką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ogólnopolskim Pogotowiu “Niebieska Linia”. Pracuję jako psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej. Współpracuję z organizacjami przeciwdziałającymi dyskryminacji ze względu na stan zdrowia psychicznego, kolor skóry, płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową. Naukowo zajmuję się psychologią przemocy, psychologią aktywzmu społecznego oraz psychotraumatologią.