• Home
  • Psychoterapia analityczna
prowadzenie terapii

Psychoterapia analityczna

Zastanawiasz się jak dobrać terapię dla siebie?
Nie wiesz, które podejście i nurt byłyby dla Ciebie odpowiednie?

Spróbujemy przybliżyć Ci podejścia, w których pracują psychoterapeuci, żebyś mógł zaczerpnąć garści informacji i lepiej odnaleźć się w opcjach, które oferuje nasza placówka.

Zachęcamy do lektury, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferowanych terapii i pomożemy w wyborze najlepszej dla Ciebie.

Terapia analityczna: Na czym polega? Czym się charakteryzuje?

Terapia psychoanalityczna polega głównie na wydobywaniu nieświadomych i podświadomych treści, które z różnych powodów zostały wyparte z naszej świadomości ze względu na swój trudny charakter. Terapia analityczna jest niedyrektywna, oznacza to, że terapeuta nie będzie udzielał Ci rad, zadawał prac domowych – praca będzie opierała się na takim zadawaniu pytań i odzwierciedlaniu, żebyś to Ty poznał siebie jak najlepiej. Innymi słowy, terapia psychoanalityczna skupia się na znalezieniu w psychice pacjenta różnych nieuświadamianych przez niego konfliktów psychicznych, które przekładają się na doświadczanie trudności w życiu codziennym, a w skrajnych przypadkach mogą być źródłem zaburzeń psychicznych.

Nieświadomość wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi i na nas samych. Nawet jeśli znamy ten mechanizm i podstawy terapii analitycznej, nie jesteśmy w stanie samodzielnie dotrzeć do treści, które wywołują przykre i bolesne uczucia. Są one strzeżone przez mechanizmy obronne, z których najistotniejszym jest wyparcie. Wyparcie chroni nas przed uświadomieniem sobie nieprzyjemnych przeżyć. Nie chroni nas jednak przed ich wpływem na nasze życie – postawę wobec innych, podejmowane decyzje, sposób interpretowania przez nas otaczającej nas rzeczywistości.

Terapia psychoanalityczna: Rola terapeuty w procesie leczenia 

Terapeuta-analityk stara się pozostać możliwie neutralny, żeby to jak postrzegasz świat i ludzi zostało wprost na niego przeniesione – w ten sposób możecie pracować na niezwykle cennych i głębokich obserwacjach, które w innych warunkach mogłyby nigdy się nie ujawnić. To, że sesje odbywają się regularnie, zawsze o tej samej porze (tzw. setting), Ty możesz mówić swobodnie o swoich odczuciach i myślach, a terapeuta pozostaje neutralny sprawiają, że mechanizmy obronne stosowane na co dzień zaczynają się osłabiać – możesz zajrzeć w ten sposób w najgłębsze poziomy swojej świadomości i dotrzeć do traum, konfliktów, potrzeb i uczuć, które nigdy wcześniej nie zostały wyrażone. Wszystko to otwiera możliwość zmiany, głębszego zrozumienia siebie, mechanizmów, które Tobą kierują – są to pierwsze kroki ku temu, żeby poprawiło się Twoje życie i żebyś Ty także był szczęśliwszy.

Wskazania do rozpoczęcia terapii psychoanalitycznej

Terapia psychoanalityczna jest przebadaną metodą psychoterapii o wysokiej skuteczności*. Radzi sobie najlepiej z:

  • Zaburzeniami osobowości,
  • Nerwicami, zaburzeniami lękowymi,
  • Zaburzeniami odżywiania,
  • Problemami w relacjach,
  • Depresją,
  • Uzależnieniami od substancji.

*Saskia de Maat, Frans de Jonghe, Robert Schoevers & Jack Dekker (2009) The Effectiveness of Long-Term Psychoanalytic Therapy: A Systematic Review of Empirical Studies, Harvard Review of Psychiatry, 17:1, 1-23, DOI: 10.1080/10673220902742476.

Psychoterapia psychoanalityczna: Rezultaty

Terapia analityczna jest długoterminowa, trwa nieraz kilka lat, ale dzięki temu wprowadza niezwykle trwałe zmiany na poziomie osobowości, a także umożliwia stworzenie długiej, stabilnej i satysfakcjonującej relacji, co samo w sobie także jest czynnikiem leczącym.

Nasi Psychoterapeuci

Podoba Ci się to, co czytasz? Czujesz, że psychoterapia analityczna mogłaby być skuteczna w Twoim przypadku? Poznaj terapeutów psychoanalitycznych pracujących w naszym ośrodku!

  • Adam Aduszkiewicz – dr filozofii, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa psychologii analitycznej, pracuje w podejściu psychologii analitycznej C.G. Junga. Interesuje go doświadczenie kryzysu i przechodzenia przez przełomowe okresy w życiu, także kryzys „wieku średniego”, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem i depresją. Swoją pracę poddaje superwizji.
  • Krystyna Geller – psychoanalityk, neuropsycholog, dr n.hum w dziedzinie psychologii, neuropsycholog i psychoanalityk, członkini i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego(IPA), psychoterapeutka i członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Prowadzi psychoanalizę i indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych oraz konsultacje w zakresie: stany nerwicowe depresyjnolękowe i lękowo – kompulsywne, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe. Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku rosyjskim.
  • Konrad Muszyński – ukończył szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Tytuł magistra psychologii zdobył na Uniwersytecie Warszawskim. Członek zwyczajny PTPA. Swoją pracę poddaje superwizji. Pracuje z pacjentami dorosłymi, również w języku angielskim.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.