Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog - Warszawa Lwowska 5

Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa psychologii analitycznej, pracuje w podejściu psychologii analitycznej C.G. Junga.

Interesuje go doświadczenie kryzysu i przechodzenia przez przełomowe okresy w życiu, także kryzys „wieku średniego”, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem i depresją.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Katarzyna Białecka-Wierzba

Katarzyna Białecka-Wierzba

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

W 1988 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale psychologii klinicznej. W 2003-2005 roku, odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2006 roku ukończyła kurs Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, głównie uzależnionych od alkoholu. Udziela także pomocy w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych (lęk, depresja). Obecnie pracuje w Szpitalu Nowowiejskim.

Violetta Borowiec

Violetta Borowiec

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła wiele szkoleń między innymi Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR wg. kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi, parami i rodzinami a także z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi.

Czytaj więcej

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii prowadzi:

  • konsultacje i poradnictwo w zakresie trudności wychowawczych i problemów rodzinnych oraz uzależnień
  • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych,  depresyjnych oraz osobowości
  • terapię par i rodzin

Pracuje w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii za pośrednictwem Internetu.

Krystyna Geller

Krystyna Geller

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny (nr dyplomu 186), członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w trakcie szkolenia z zakresu psychoanalizy.
Ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej (2003-2006), szkolenie w zakresie seksuologii w Instytucie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich (1995-1997). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie.
Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej.
Na Lwowskiej 5 prowadzi konsultacje i psychoterapię w zakresie: stany nerwicowe lękowo- kompulsywne i depresyjno-lękowe, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe.

Monika Gmurek

Monika Gmurek

Psycholog, seksuolog

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Nauczyciel akademicki.

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię indywidualną, par oraz rodzin wykorzystując techniki behawioralno-poznawcze oraz EMDR (terapia odwrażliwiania dzięki stymulacji bilateralnej mózgu).

Pomagam osobom, które doświadczają:

 problemów z niską samooceną, nieśmiałością
 lęków
 kryzysów życiowych (trudności w budowaniu relacji społecznych, rozstania, zmiana/utrata pracy, zmiana otoczenia i in.)
 konfliktów w związku (trudności w budowaniu relacji partnerskich, problemy komunikacyjne, nieporozumienia i in.)
 konfliktów w rodzinie i problemów wychowawczych
 przemocy psychicznej i fizycznej
 zaburzeń osobowości
 zaburzeń seksualnych zw. z:
• dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą);
• problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi).

 traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby).
 traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny).
 zespołu stresu pourazowego (PTSD).
 zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w/na:

• Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego.
• Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego;
• Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;
• Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego;

Jako ekspert z zakresu agresji współpracuję z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl.

Prowadzę terapię przez Skype.

Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach.
W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją), uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy), współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, DDA, problemy z samooceną

Iwona Jeśka

Iwona Jeśka

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

Marzanna Krzemińska

Marzanna Krzemińska

Psycholog, psychoterapeutka

Magister psychologii od 1986 rok. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie zintegrowanym, pracuje z dorosłymi.

Joanna Mazurkiewicz-Gronowska

Joanna Mazurkiewicz-Gronowska

Psycholog dziecięcy, pedagog specjalny

Ukończyła studia z zakresu psychologii (specjalność kliniczna) oraz pedagogiki specjalnej (specjalność: oligofrenopedagogika i reedukacja) na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada certyfikat I i II stopnia krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wydany przez Laboratorium Edukacji i Terapii SR. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami dzieci ujawniających różnorodne zaburzenia rozwojowe oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej ukierunkowanej na pomoc dzieciom ujawniającym specyficzne trudności w uczeniu się, dzieciom z ADHD,
z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, nieśmiałym i zaburzeniami lękowymi. Poza diagnozą psychologiczno-pedagogiczną prowadzi także terapię pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapię ogólnorozwojową dzieci w wieku przedszkolnym stymulującą ich funkcjonowanie poznawcze, rozwój procesów psychomotorycznych. Opracowuje programy terapeutyczne dla dzieci z dysleksją oraz z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Udziela porad wychowawczych dla rodziców i zajmuje się wsparciem psychologicznym.
W terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się wspomaganiem ich rozwoju emocjonalno-społecznego pod kątem m.in. radzenia sobie z emocjami, skutecznej komunikacji i poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych. Prowadzi konsultacje psychologiczne, ukierunkowując proces diagnostyczny oraz terapeutyczny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach oraz w sądzie rejonowym.

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

Ewa Kaneko

Ewa Kaneko

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo- behawioralnej prowadzonej przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Prowadzi również Terapię Schematu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Superwizowana przez licencjonowanych superwizorów PTTPB. W latach 2006 – 2011 pracowała na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży jako psycholog – psychoterapeuta. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną oraz pracuje jako psycholog w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Prowadzi terapię zaburzeń lękowych, depresji, odżywiania, PTSD dzieci, młodzieży i osób dorosłych, OCD. Pracuje długoterminowo z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera.

Bogusława Konowrocka

Bogusława Konowrocka

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, w Instytucie Psychologii w Warszawie. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT w Warszawie. Ukończyła Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzi terapię indywidualną dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, osobowości i dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Pracuje W Szpitalu Nowowiejskim, w Centrum Psychoterapii przy ulicy Dolnej 42 w Warszawie.

Katia Mirlina

Katia Mirlina

Psycholog, psychoterapeutka somatyczna DMT

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii somatycznej DMT.
Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i roczny kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem brytyjskiego Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Biologiczne studia wyższe ukończyła w Moskwie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego i w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Pracuje indywidualnie i grupowo.
Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej m in poprzez ruch i kontakt z ciałem, skupia się na związku i wzajemnym wpływie psychiki i ciała. Prócz pracy klinicznej, zajmuje się psychoedukacją z zakresu psychosomatyki, prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego poprzez pracę z ciałem. Współautorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem i ciałem, prowadzi zajęcia akademickie.
Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

Maria Moneta-Malewska

Maria Moneta-Malewska

Specjalista psychoterapeuta

Terapeutka z ponad 30-letnim doświadczeniem. Bogaty i różnorodny warsztat terapeutyczny pozwala jej uzyskać spektakularne wyniki w pracy z pacjentem.
Umiejętne wykorzystanie technik terapii integracyjnej umożliwia jej dopasowanie do osobowości i oczekiwań pacjenta.
Szczególnie upodobała sobie pracę z młodzieżą, ale równie bliskie są jej problemy kobiet i te występujące w związkach. Jej praca terapeutyczna nastawiona jest na polepszenie komfortu życia człowieka w pracy i w domu, dzięki pełnemu wykorzystaniu swoich możliwości i uzyskaniu równowagi między tymi elementami.

W swoim dorobku ma wieloletnią współpracę z mediami, gdzie często występowała razem z Wojciechem Eichelbergerem. Jest równieź autorką wielu książek i poradników, m.in. ”Narkotyki w szkole i w domu”, „Dla siebie i dla innych”, „Być tutaj”, Nie, które buduje”.

Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Specjalista psychoterapeuta

Moje doświadczenie kliniczne opiera się na wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii na Bródnie: w Oddziale Psychiatrycznym całodobowym, w Zespole Leczenia Domowego, w Poradni Zdrowia Psychicznego i aktualnie w Oddziale Dziennym, oraz w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości, a także w praktyce prywatnej .
Prowadzę terapię indywidualną i grupową nerwic, zaburzeń depresyjnych , zaburzeń odżywiania, osobowości , schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz konsultacje rodzinne. Pracuję także z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu i samymi uzależnionymi, jestem biegłym Sądu Okręgowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Szkoliłam się w nurcie psychodynamicznym, głównie w psychologii analitycznej C.G. Junga, a także częściowo w innych podejściach n.p. behawioralno-poznawczym. psychoterapii rodzinnej, posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Anna Stępniewska

Anna Stępniewska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a następnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych.

Czytaj więcej

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par. Pracuje również w języku angielskim. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy. Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Stara się ciągle rozwijać, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność. Ceni sobie jakość życia i relacji z innymi, budowaną poprzez przyjaźń, życzliwość, pracę, ciekawość życia i poczucie humoru. Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowania ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian. Interesuje się pracą z dziećmi i rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału
Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży: DDA, znajdujących się w kryzysach o różnym tle, z problemami w relacjach, z wypaleniem zawodowym, w żałobie, z obniżonym nastrojem, z lękiem, wybuchami gniewu, poczuciem braku sensu w życiu, kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych.

Leszek Zwierzyński

Leszek Zwierzyński

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00