Psycholog - Warszawa Lwowska 5

Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa psychologii analitycznej, pracuje w podejściu psychologii analitycznej C.G. Junga.

Interesuje go doświadczenie kryzysu i przechodzenia przez przełomowe okresy w życiu, także kryzys „wieku średniego”, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem i depresją.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Joanna Andryszczak

Joanna Andryszczak

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem z wykształcenia psychologiem o specjalności klinicznej z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia, które realizuję w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W swoim doświadczeniu posiadam staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Moja praca podlega regularnej superwizji. Korzystam również z psychoterapii własnej.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Szpitalu Wolskim, Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego, Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Współpracowałam z Centrum Praw Kobiet.

Jestem również psychologiem i terapeutą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi potrzebami. Prowadzę terapie w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jestem ekspertem z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Przedszkolem i Gimnazjum.

Wierzę i ufam, że to właśnie rodzic jest najlepszym Ekspertem od własnego dziecka. Praca psychoterapeutyczna, jest nie tylko moją drogą zawodową, ale przede wszystkim pasją i ideologią, którą kieruję się we własnym życiu. To, co jest dla mnie istotą spotkania z drugim człowiekiem i czynnikiem uwalniającym, to obecność „tu i teraz”, uważność, akceptacja i ciekawość w podążaniu za doświadczeniami i potrzebami klienta. Ogromną radością, satysfakcją i wzruszeniem jest dla mnie obserwowanie procesu pozytywnej zmiany u swoich klientów.

Monika Bełdowska

Monika Bełdowska

Specjalista psychoterapeuta, specjalistka terapii par i rodzin

Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz osób dorosłych. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. spełniające kryteria European Association of Psychotherapy. Jest absolwentką Studium Analizy Transakcyjnej oraz rocznego szkolenia z zakresu Terapii Par Skoncentrowanym na Emocjach (EFT).

Czytaj więcej

Pracuje psychoterapeutycznie w podejściu systemowym i integratywnym.Od ponad 12 lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętnosci psychospołecznych, coach. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla osób po kryzysach psychiczych oraz profesjonalistów wspierających ich zdrowienie w środowisku.

BARTNICKI Szymon

BARTNICKI Szymon

Terapeuta w procesie certyfikacji, terapia uzależnień

Hazardzista uzależniony od zakładów bukmacherskich, który w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę od ponad 4 lat pomaga innym uzależnionym. Obecnie jako terapeuta w procesie certyfikacji. Uczestniczy w szkoleniu dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – Studium Terapii Uzależnień, które prowadzone jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Czytaj więcej

Ukończył szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” realizowane na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.Autor projektu „Postaw na siebie” służącego pomocy hazardzistom i ich bliskim oraz profilaktyce dot. uzależnienia od hazardu.

Violetta Borowiec

Violetta Borowiec

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła wiele szkoleń między innymi Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR wg. kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi, parami i rodzinami a także z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi.

Czytaj więcej

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo w zakresie trudności wychowawczych i problemów rodzinnych oraz uzależnień
 • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych,  depresyjnych oraz osobowości
 • terapię par i rodzin

Pracuje w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii za pośrednictwem Internetu.

Piotr Burkiewicz

Piotr Burkiewicz

psycholog

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył również studia podyplomowe o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania UW. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie.

Czytaj więcej

Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych i młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem. Pracuje również z osobami, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem i wymaganiami pracy, przeżywają trudności w relacjach z innymi osobami lub też przeżywają kryzysy życiowe. Prowadzi programy treningowe z zakresu psychologii biznesu i psychologii pracy dla kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów. Współpracował między innymi z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, PKP PLK, PKP Intercity, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.

Krystyna Geller

Krystyna Geller

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny (nr dyplomu 186), członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w trakcie szkolenia z zakresu psychoanalizy.

Czytaj więcej

Ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej (2003-2006), szkolenie w zakresie seksuologii w Instytucie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich (1995-1997). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej. Na Lwowskiej 5 prowadzi konsultacje i psychoterapię w zakresie: stany nerwicowe lękowo- kompulsywne i depresyjno-lękowe, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię w języku rosyjskim.

Monika Gmurek

Monika Gmurek

Psycholog, seksuolog

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Nauczyciel akademicki.

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię indywidualną, par oraz rodzin wykorzystując techniki behawioralno-poznawcze oraz EMDR (terapia odwrażliwiania dzięki stymulacji bilateralnej mózgu).

Pomagam osobom, które doświadczają:

Czytaj więcej

 • problemów z niską samooceną, nieśmiałością,
 • lęków, kryzysów życiowych (trudności w budowaniu relacji społecznych, rozstania, zmiana/utrata pracy, zmiana otoczenia i in.),
 • konfliktów w związku (trudności w budowaniu relacji partnerskich, problemy komunikacyjne, nieporozumienia i in.),
 • konfliktów w rodzinie i problemów wychowawczych, przemocy psychicznej i fizycznej,
 • zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych zw. z: dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą), problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi),
 • traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, —wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby), traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny), zespołu stresu pourazowego (PTSD), zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych)

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w/na: Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego. Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego; Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego; Jako ekspert z zakresu agresji współpracuję z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl. Prowadzę terapię przez Skype.

Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Czytaj więcej

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach. W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją), uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy), współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, DDA, problemy z samooceną.

Iwona Jeśka

Iwona Jeśka

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.
Marzanna Krzemińska

Marzanna Krzemińska

Psycholog, psychoterapeutka

Magister psychologii od 1986 rok. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie zintegrowanym, pracuje z dorosłymi.

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

Ewa Kaneko

Ewa Kaneko

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją kliniczną oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Odbyła wiele cennych staży, m.in. czteroletni staż na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przez osiem lat pracowała w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, pomagając młodzieży oraz ich rodzinom. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Bierze udział w licznych szkoleniach, prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców a także szkoli się w Terapii Schematu, odnoszącej się do głębokich warstw osobowości. Najczęściej pracuje z osobami dorosłymi, cierpiącymi na depresję, lęki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, jak też z osobami mającymi problemy w obszarze osobowości. Pracuje również z młodzieżą, mającą trudności szkolne z powodu nieradzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zachowaniami lękowymi, problemami w relacjach, niską samooceną, myślami lub czynami autodestrukcyjnymi oraz z dziećmi, ujawniającymi zachowania lękowe i objawy typowe dla Zespołu Aspergera.
Renata Komajda-Wójcik

Renata Komajda-Wójcik

Psycholog kliniczny, certyfikowana terapeutka psychodynamiczna

Certyfikowana psychoterapeutka PTP (certyfikat nr 503 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii zintegrowanej, psychodynamicznej, systemowej oraz szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, terapią par, małżeństw i rodzin, konsultacjami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oceniającą funkcjonowanie poznawcze w zakresie pamięci, procesów uwagi, funkcji wykonawczych.

Beata Krzyżyńska

Beata Krzyżyńska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt, praktyk Brainspotting w zakresie pracy z traumą.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku resocjalizacja i socjoterapia oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Ukończyła kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment® – terapia funkcji poznawczych i kurs certyfikacyjny – Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST), oraz szkolenie Brainspotting (BSP)  w zakresie zastosowania w terapii traumy (w tym kompleksowej traumy i dysocjacji) i w zaburzeniach somatycznych, a także wiele specjalistycznych szkoleń doskonalących warsztat terapeutyczny.

Czytaj więcej

Posiada również tytuł TRE® Providera, uprawniający do pracy z traumą, stresem i napięciami w ciele metodą Trauma Releasing Excercises – TRE®. Aktualnie znajduje się w procesie szkolenia klinicznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, prowadzonego w zgodzie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT).

Zajmuje się wsparciem psychologicznym, udziela konsultacji oraz prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie Gestalt w zakresie:

 • kryzysów psychicznych (życiowych, rozwojowych)
 • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji
 • stanów depresyjnych
 • skutków przeżytej traumy, w tym traumy kompleksowej
 • doświadczania nadmiernego stresu
 • przeżywanych lęków
 • napięcia psychicznego i fizycznego
 • problemów psychosomatycznych
 • wspierania rozwoju osobistego
 • poszerzania świadomości siebie i świata
 • odnalezienia sensu w życiu
 • poprawy funkcjonowania psychofizycznego

W pracy terapeutycznej z klientem wykorzystuje różne systemy integrujące umysł i ciało, kieruje się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty Gestalt. Swoją pracę poddaje  regularnej superwizji.

Rafał Łozowski

Rafał Łozowski

Psychoterapeuta psychodynamiczny , psycholog

Jest psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym pracującym z młodzieżą od 16 roku życia, osobami dorosłymi oraz grupami. Swoje umiejętności doskonalił w Laboratorium Psychoedukacji (posiada dyplomy ukończenia Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Czytaj więcej

Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne, zaburzenia odżywiania, seniorami, osobami terminalnie chorymi oraz młodzieżą wkraczającą w dorosłość. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijał, współpracując m.in. z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym przy ul. Gruzińskiej, z Instytutem Psychiatrii i Neurologii (Oddział Zamknięty-Diagnostyczny), z Fundacją Światło dla Życia, ze Stowarzyszeniem Ingenium, z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Luxmed Tabita, a także z ośrodkiem Regeneracja. Aktualnie pracuje na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku.   

Pomaga m.in. osobom, które borykają się ze stanami lękowymi, z obniżonym lub zmiennym nastrojem (w tym stanami depresyjnymi), poczuciem braku sensu w życiu, a także ludziom, którzy czują się samotni, cierpią na zaburzenia osobowości, przechodzą rozmaite kryzysy życiowe (w tym żałobę i stratę), mają trudności w związkach i relacjach, zmagają się z zaburzeniami odżywiania, doświadczyły uzależnienia rodziców (DDA), same czują się uzależnione lub współuzależnione, doświadczają przemocy, mają trudności w kontrolowaniu złości, podejmują działania autodestrukcyjne, a także chcą rozwijać swoją osobowość.

 

Psychoterapia to dla niego przede wszystkim relacja i rozmowa odbywająca się w atmosferze szacunku, otwartości i empatii. Takie warunki umożliwiają na wytworzenie się bezpiecznej i leczącej przestrzeni, w której robi się miejsce na spotkanie się ze swoimi prawdziwymi uczuciami i potrzebami, a także ich lepsze rozumienie. Jako terapeuta stara się towarzyszyć temu procesowi, dzieląc się swoimi myślami, wiedzą i uczuciami. Swój styl pracy dopasowuje do oczekiwań i możliwości każdej osoby.

Konrad Muszyński

Konrad Muszyński

Psychoterapeuta w szkoleniu

Ukończył szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. 

Tytuł magistra psychologii zdobył na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek zwyczajny PTPA.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuje z pacjentami dorosłymi, również w języku angielskim.

Karolina Nestoruk - URLOP

Karolina Nestoruk - URLOP

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

 • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
 • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
 • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy w relacjach
 • kryzysy życiowe
Katia Mirlina

Katia Mirlina

Psycholog, psychoterapeutka somatyczna DMT

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii somatycznej DMT.
Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i roczny kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem brytyjskiego Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Biologiczne studia wyższe ukończyła w Moskwie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego i w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Pracuje indywidualnie i grupowo.
Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej m in poprzez ruch i kontakt z ciałem, skupia się na związku i wzajemnym wpływie psychiki i ciała. Prócz pracy klinicznej, zajmuje się psychoedukacją z zakresu psychosomatyki, prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego poprzez pracę z ciałem. Współautorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem i ciałem, prowadzi zajęcia akademickie.
Pracuje w języku polskim i rosyjskim.
Marta Płonecka

Marta Płonecka

Psycholożka, Seksuolożka

Prowadzę poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne oraz psychoterapię i terapię seksuologiczną. W pracy gabinetowej używam technik psychoterapii Gestalt, Pozytywnego podejścia do Seksualności, terapii seksualnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz terapii traumy. Na spotkania w gabinecie zapraszam Osoby dorosłe oraz młodzież od 15 roku życia. Zapraszam indywidualnie lub w bliskich związkach / parach. Superwizuję swoją pracę.

Czytaj więcej

Ukończyłam studia pierwszego stopnia z Psychologii ze specjalnością Zdrowie i Rozwój oraz drugiego stopnia ze specjalizacją Kliniczną. Ukończyłam również Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej. Swoje doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem podwójnie certyfikowaną Edukatorką Seksualną (Instytut Pozytywnej Seksualności, Bliżej Siebie). Obecnie realizuję czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Gestalt oraz Studia Podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego. Planuję rozpoczęcie szkolenia w metodzie pracy z traumą EMDR.

Poza pracą gabinetową zajmuję się również prowadzeniem warsztatów, szkoleń i wykładów z obszaru psychologii i seksuologii. Jestem konsultantką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ogólnopolskim Pogotowiu “Niebieska Linia”. Pracuję jako psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej. Współpracuję z organizacjami przeciwdziałającymi dyskryminacji ze względu na stan zdrowia psychicznego, kolor skóry, płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową. Naukowo zajmuję się psychologią przemocy, psychologią aktywzmu społecznego oraz psychotraumatologią.

SABAT Zofia

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz aplikant-superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz superwizję dla psychoterapeutów. Pracuje także w języku włoskim.

Zofia Sabat offre la psicoterapia individuale e la terapia di coppia in italiano.

Czytaj więcej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Odbyła 4-letnie szkolenie w psychoterapii organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Ponadto uczestniczyła w 4-letnim szkoleniu w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” i rozwija się dalej w podejściu analitycznym.

Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed.

Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.

Sylwester Sadynica

Sylwester Sadynica

Psychoterapeuta

Sfery zainteresowań zawodowych, to głównie neurologia i psychoterapia. Doświadczenie zawodowe realizowane między innymi, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia /Tworki/ oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Wydział lekarski ukończony w zeszłym wieku. W ramach dalszego rozwoju ukończone między innymi, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii, akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Realizuje ono całościowy program certyfikacji, zarówno Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jaki i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii /European Association for Psychotherapy – EAP. Głównym nurtem programu szkoleniowego była realizacja podejścia psychoanalityczno-psychodynamicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie zintegrowanym pod stała superwizją. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi terapię zaburzeń osobowości, nastroju, lękowych oraz psychosomatycznych.

Anna Stępniewska

Anna Stępniewska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pracuje również w języku angielskim.

Czytaj więcej

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy.

Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Ciągle się rozwija, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.  Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga  w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowanie ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian.

Interesuje się pracą z dziećmi, rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziła autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje również przez Skypa.

Agnieszka Wrzesień

Agnieszka Wrzesień

Psycholog, psychotraumatolog, neuroterapeuta

Absolwentka psychologii w specjalności klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu m. in. Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej i Psychotraumatologii.

Czytaj więcej

Terapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji, na bieżąco aktualizuje wie- dzę psychologiczną, uczestnicząc w warsztatach i konferencjach.

Ukończyła szkolenia z zakresu EMDR (poziom I i II), TSR (poziom I), terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, terapii schematów i in. Jako certyfikowany neuroterapeuta zajmuje się biofeedbackiem i neurofeedbackiem. Prowadzi zajęcia z zakresu relaksacji i redukcji stresu w codziennym życiu.

Odbyła staż kliniczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy ul. Gruzińskiej 6 w Warszawie.Pracuje pod stałą superwizją z osobami od 17 roku życia zmagającymi się z traumatycz- nymi doświadczeniami, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, ni- ską samooceną, trudnościami w relacjach.

Płynnie łączy techniki neuroterapeutyczne i relaksacyjne z tradycyjną psychoterapią.

Leszek Zwierzyński

Leszek Zwierzyński

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.
Aleksander Tereszczenko

Aleksander Tereszczenko

Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Trenerów Biznesu, Konsultantów, Coachów Ukrainy www.uabtcc.org.ua, Certyfikowany psycholog rodzinny, dyrektor Centrum Skutecznej Komunikacji, www.teralex.net.

 Wykształcenie: Narodowy Instytut Kultury Fizycznej (Lwów, Ukraina) – Wykładowca – magister

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Drohobycz, Ukraina) – Wykładowca psychologii, magister

*Wiesbadeńska Akademia kształcenia podyplomowego, WАAP (Niemcy) – Psychoterapeuta.  Poradnictwo  rodzinne i  indywidualne

*City Business School (Moskwa, Rosja) – Program «System zarządzania przedsiębiorstwem – MBA Professional, Stopień MBA

Czytaj więcej

 Kursy/szkolenia: Szkoła Kierownika Centrum Medycznego (Kijów, Ukraina)

Coach Jak Styl Kierowania (Kijów, Ukraina)

Szkoła Administratora Centrum Medycznego (Kijów, Ukraina)

Konsultant biznesowy w strategicznym HR, stopień MBA, psycholog organizacyjny, kierownik projektów  w zakresie opracowywania i wdrażania programów szkoleniowych i rozwoju kadr w firmach o różnych formach gospodarowania. Autor 20 programów szkoleniowych.

Wieloletnie doświadczenie w wiodących ośrodkach medycznych Ukrainy jako coach, trener, psycholog, konsultant

Autor Programów: “Eskorta psychologiczna” – eskorta chorych w okresie szpitalnym i po szpitalu. “Wygodne Ciało” – oparte na podejściu psychoterapeutycznym w uzależnieniu od żywności

 Doradztwo: Wyzwania związane z rodzicielstwem, trudności w relacjach między dziećmi a rodzicami.

Wsparcie psychologiczne dla młodych i nowo powstałych par

Indywidualna psychodiagnostyka, problemy osobowości, konflikty i kryzysy

Anty stres lub jak przetrwać obcokrajowca: adaptacja

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, budowanie relacji rodzinnych