Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog - Warszawa Lwowska 5

Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa psychologii analitycznej, pracuje w podejściu psychologii analitycznej C.G. Junga.

Interesuje go doświadczenie kryzysu i przechodzenia przez przełomowe okresy w życiu, także kryzys „wieku średniego”, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem i depresją.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Katarzyna Białecka-Wierzba

Katarzyna Białecka-Wierzba

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

W 1988 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale psychologii klinicznej. W 2003-2005 roku, odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2006 roku ukończyła kurs Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, głównie uzależnionych od alkoholu. Udziela także pomocy w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych (lęk, depresja). Obecnie pracuje w Szpitalu Nowowiejskim.

Monika Bełdowska

Monika Bełdowska

Specjalista psychoterapeuta, specjalistka terapii par i rodzin

Od ponad 10 lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętnosci psychospołecznych, coach.
W grudniu bieżącego roku kończy 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii MABOR akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Program tego szkolenia spełnia również kryteria European Association of Psychotherapy. Ukończyła roczne Studium Analizy Transakcyjnej. Stale edukuje się, superwizuje swoją pracę.

Czytaj więcej

Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym. Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz osób dorosłych. Pracuje z osobami: w w sytuacji kryzysu osobistego lub zawodowego, doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z lękiem i smutkiem, matki dorastających dzieci zmagające się z syndromem „pustego gniazda“.
Violetta Borowiec

Violetta Borowiec

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła wiele szkoleń między innymi Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR wg. kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi, parami i rodzinami a także z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi.

Czytaj więcej

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo w zakresie trudności wychowawczych i problemów rodzinnych oraz uzależnień
 • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych,  depresyjnych oraz osobowości
 • terapię par i rodzin

Pracuje w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii za pośrednictwem Internetu.

Krystyna Geller

Krystyna Geller

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny (nr dyplomu 186), członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w trakcie szkolenia z zakresu psychoanalizy.

Czytaj więcej

Ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej (2003-2006), szkolenie w zakresie seksuologii w Instytucie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich (1995-1997). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej. Na Lwowskiej 5 prowadzi konsultacje i psychoterapię w zakresie: stany nerwicowe lękowo- kompulsywne i depresyjno-lękowe, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe.
Monika Gmurek

Monika Gmurek

Psycholog, seksuolog

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Nauczyciel akademicki.

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię indywidualną, par oraz rodzin wykorzystując techniki behawioralno-poznawcze oraz EMDR (terapia odwrażliwiania dzięki stymulacji bilateralnej mózgu).

Pomagam osobom, które doświadczają:

Czytaj więcej

 • problemów z niską samooceną, nieśmiałością,
 • lęków, kryzysów życiowych (trudności w budowaniu relacji społecznych, rozstania, zmiana/utrata pracy, zmiana otoczenia i in.),
 • konfliktów w związku (trudności w budowaniu relacji partnerskich, problemy komunikacyjne, nieporozumienia i in.),
 • konfliktów w rodzinie i problemów wychowawczych, przemocy psychicznej i fizycznej,
 • zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych zw. z: dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą), problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi),
 • traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, —wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby), traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny), zespołu stresu pourazowego (PTSD), zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych)

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w/na: Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego. Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego; Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego; Jako ekspert z zakresu agresji współpracuję z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl. Prowadzę terapię przez Skype.

Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Czytaj więcej

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach. W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją), uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy), współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, DDA, problemy z samooceną.

Iwona Jeśka

Iwona Jeśka

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

Marzanna Krzemińska

Marzanna Krzemińska

Psycholog, psychoterapeutka

Magister psychologii od 1986 rok. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie zintegrowanym, pracuje z dorosłymi.

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

Ewa Kaneko

Ewa Kaneko

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo- behawioralnej prowadzonej przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Prowadzi również Terapię Schematu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Superwizowana przez licencjonowanych superwizorów PTTPB. W latach 2006 – 2011 pracowała na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży jako psycholog – psychoterapeuta. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną oraz pracuje jako psycholog w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Prowadzi terapię zaburzeń lękowych, depresji, odżywiania, PTSD dzieci, młodzieży i osób dorosłych, OCD. Pracuje długoterminowo z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera.

Helena Krauze

Helena Krauze

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Absolwentka Wydziałów Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana analiza zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych. Pracuje pod superwizją.

Czytaj więcej

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami zdobywała w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Publicznych i Niepublicznych Przedszkolach oraz Fundacji Scolar. Była koordynatorem Punktu Wczesnej Interwencji w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Pracowała także w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Poradnią Psychologiczną SPZZLO Warszawa Żoliborz oraz Fundacją Scolar.

 

 • Psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania
 • Pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami, którzy mają problemy szkolne, zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemami z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, objawami psychosomatycznymi, myślami o charakterze suicydalnym,
 • diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu, ocena możliwości intelektualnych, ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, badania w kierunku ADD/ADHD, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka)
 • Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba)
 • Pracą z rodzicami mającymi problemy wychowawcze lub mającymi trudności w relacjach z dziećmi
 • Pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej
 • Psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych.

 

Konsultuję dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszam tylko rodziców/opiekunów.

Karolina Nestoruk

Karolina Nestoruk

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

 • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
 • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
 • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy w relacjach
 • kryzysy życiowe
Katia Mirlina

Katia Mirlina

Psycholog, psychoterapeutka somatyczna DMT

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii somatycznej DMT.
Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i roczny kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem brytyjskiego Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Biologiczne studia wyższe ukończyła w Moskwie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego i w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Pracuje indywidualnie i grupowo.
Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej m in poprzez ruch i kontakt z ciałem, skupia się na związku i wzajemnym wpływie psychiki i ciała. Prócz pracy klinicznej, zajmuje się psychoedukacją z zakresu psychosomatyki, prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego poprzez pracę z ciałem. Współautorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem i ciałem, prowadzi zajęcia akademickie.
Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia „ Stosowana analiza zachowania” oraz „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” na SWPS w Warszawie. Jest certyfikowanym superwizorem Video Treningu Komunikacji. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zbierała w trakcie licznych staży i wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem w Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych.

Czytaj więcej

W latach 2005-2010 pracowała w Fundacji Synapsis – jako diagnosta oraz trener pracy dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Pracowała również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była opiekunką par w Wolontariacie Koleżeńskim „Mary i Max” skierowanym do osób z Zespołem Aspergera. Obecnie współpracuje z Fundacją Scolar oraz Stowarzyszeniem Spoza.

Zajmuje się:

 • konsultacjami diagnostycznymi w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju we współpracy z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży
 • konsultacjami na terenie przedszkola/szkoły zarówno w celu diagnozy jak i dostosowania wsparcia edukacyjnego do potrzeb dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera
 • psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 1 roku życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Specjalista psychoterapeuta

Moje doświadczenie kliniczne opiera się na wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii na Bródnie: w Oddziale Psychiatrycznym całodobowym, w Zespole Leczenia Domowego, w Poradni Zdrowia Psychicznego i aktualnie w Oddziale Dziennym, oraz w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości, a także w praktyce prywatnej .
Prowadzę terapię indywidualną i grupową nerwic, zaburzeń depresyjnych , zaburzeń odżywiania, osobowości , schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz konsultacje rodzinne. Pracuję także z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu i samymi uzależnionymi, jestem biegłym Sądu Okręgowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Szkoliłam się w nurcie psychodynamicznym, głównie w psychologii analitycznej C.G. Junga, a także częściowo w innych podejściach n.p. behawioralno-poznawczym. psychoterapii rodzinnej, posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Małgorzata Radzikowska

Małgorzata Radzikowska

Specjalista psycholog dziecięcy

Jest psychologiem, terapeutą, coachem. W CZP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi sesje indywidualne dorosłych, terapię rodzinną i par. Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym (terapia ericksonowska, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia narracyjna).

Czytaj więcej

W obszarze jej pracy znajduje się m..in.: pomoc psychologiczna w kryzysach (trudności emocjonalne, choroby w rodzinie, przeżywanie żałoby, zachowania i myśli suicydalne, przemoc w rodzinie); obniżony nastrój, depresja; zaburzenia lękowe, napady lęku; pomoc w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami; rodzina w sytuacji okołorozwodowej (dzieci i dorośli); dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (m.in. Zespół Aspergera, adhd); rodziny, w których występuje choroba psychiczna.Zajmuje się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (m.in. oceną rozwoju dziecka od 5 roku życia do dorosłości, pomiarem możliwości intelektualnych, doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, określaniem mocnych stron dziecka, badaniem w kierunku ADD/ADHD, Zespołu Aspergera, diagnozą gotowości szkolnej). Doświadczenie zawodowe zdobyła w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, pracując jako psycholog szkolny, m.in. w szkołach dla dzieci i młodzieży o specjalnych wymaganiach edukacyjnych (fundacja ADYS), prowadząc konsultacje, terapię i diagnozę w Pracowni Terapeutycznej i ProPsyche Junior. Odbyła staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, byłam stażystą i wolontariuszem w Środowiskowym Domu dla osób Chorujących Psychicznie „Pod skrzydłami”. Obecnie jest koterapeutą stażystą w terapii rodzinnej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej. Ukończyła m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zaawansowane Metody Praktyki Narracyjnej, Szkołę Coachów TROP oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe. Jest w trakcie 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracuje pod stałą superwizją.

Grażyna Rembelska

Grażyna Rembelska

Specjalista psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i rodzin oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym dostosowując narzędzia i techniki z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych problemów i potrzeb Klienta. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie zaburzeń więzi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz pomocy  psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Czytaj więcej

Udziela porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzi psychoterapię dla dzieci z ADHD, dzieci zdolnych, dzieci z problemami emocjonalnym, dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i nieprawidłowymi nawykami dermatologicznymi. Doświadczenie zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz pracując jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta dzieci i rodzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę psychoterapii w ujęciu integracyjnych w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła studium analizy transakcyjnej, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji

Magdalena Roessler-Górecka

Magdalena Roessler-Górecka

specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością neuropsychologia kliniczna, następnie studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Psychologia Kliniczna”. Odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne ze ścieżką szczegółową neuropsychologia kliniczna. W 2014 r. z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin państwowy, uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego.

Czytaj więcej

Doświadczenie zdobywała pracując m.in. przez ponad 12 lat na stanowisku starszego asystenta w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest autorką wielu wykładów i publikacji naukowych, w 2016 r. otworzyła przewód doktorski.Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej diagnozy i terapii neuropsychologicznej różnych grup dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu, m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu. Jej obszar zainteresowań obejmuje również zespoły otępienne o różnej etiologii (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, zmiany naczyniopochodne), ADHD u osób dorosłych, zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu padaczki, depresji i schizofrenii, zmiany w funkcjonowaniu pamięci związane ze starzeniem się oraz profilaktykę otępień.

Wykonuje testy neuropsychologiczne, inteligencji oraz osobowości.

Maria Roszkowska

Maria Roszkowska

psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii,psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii.
Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, zachowania a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest na 4 roku czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, wg kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanego przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła program szkoleniowy ,, Vademecum Terapeuty Rodzinnego” w Grupie Synapsis, a także liczne warsztaty i szkolenia przygotowujące do pracy terapeutycznej systemowej, do pracy z parami, oraz pracy indywidualnej człowieka dorosłego a także dzieci i młodzieży.
A obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualna młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą psychologiczną. Pomaga osobą z problemami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.
Pracuje w podejściu integracyjnym i systemowym.

Anita Święcicka

Anita Święcicka

Logopeda dyplomowany, specjalista w dziedzinie surdologopedii, pedagog specjalny

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada 25 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Czytaj więcej

Zajmuje się: diagnozą logopedyczną; stymulacją rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego; terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, była pracownikiem dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnej, prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Od lat przyjmuje pacjentów w placówkach Medicover. Ukończyła kurs Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, kurs wprowadzający Wideotreningu komunikacji, szkolenie Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Była uczestnikiem licznych konferencji naukowych, współautorem publikacji naukowych.

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży: DDA, znajdujących się w kryzysach o różnym tle, z problemami w relacjach, z wypaleniem zawodowym, w żałobie, z obniżonym nastrojem, z lękiem, wybuchami gniewu, poczuciem braku sensu w życiu, kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych.

Leszek Zwierzyński

Leszek Zwierzyński

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00