Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog - Warszawa Lwowska 5

Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa psychologii analitycznej, pracuje w podejściu psychologii analitycznej C.G. Junga.

Interesuje go doświadczenie kryzysu i przechodzenia przez przełomowe okresy w życiu, także kryzys „wieku średniego”, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem i depresją.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Joanna Andryszczak

Joanna Andryszczak

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem z wykształcenia psychologiem o specjalności klinicznej z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia, które realizuję w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W swoim doświadczeniu posiadam staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Moja praca podlega regularnej superwizji. Korzystam również z psychoterapii własnej.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Szpitalu Wolskim, Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego, Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Współpracowałam z Centrum Praw Kobiet.

Jestem również psychologiem i terapeutą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi potrzebami. Prowadzę terapie w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jestem ekspertem z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Przedszkolem i Gimnazjum.

Wierzę i ufam, że to właśnie rodzic jest najlepszym Ekspertem od własnego dziecka. Praca psychoterapeutyczna, jest nie tylko moją drogą zawodową, ale przede wszystkim pasją i ideologią, którą kieruję się we własnym życiu. To, co jest dla mnie istotą spotkania z drugim człowiekiem i czynnikiem uwalniającym, to obecność „tu i teraz”, uważność, akceptacja i ciekawość w podążaniu za doświadczeniami i potrzebami klienta. Ogromną radością, satysfakcją i wzruszeniem jest dla mnie obserwowanie procesu pozytywnej zmiany u swoich klientów.

Katarzyna Białecka-Wierzba

Katarzyna Białecka-Wierzba

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

W 1988 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale psychologii klinicznej. W 2003-2005 roku, odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2006 roku ukończyła kurs Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, głównie uzależnionych od alkoholu. Udziela także pomocy w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych (lęk, depresja). Obecnie pracuje w Szpitalu Nowowiejskim.

Monika Bełdowska

Monika Bełdowska

Specjalista psychoterapeuta, specjalistka terapii par i rodzin

Od ponad 10 lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętnosci psychospołecznych, coach.
W grudniu bieżącego roku kończy 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii MABOR akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Program tego szkolenia spełnia również kryteria European Association of Psychotherapy. Ukończyła roczne Studium Analizy Transakcyjnej. Stale edukuje się, superwizuje swoją pracę.

Czytaj więcej

Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym. Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz osób dorosłych. Pracuje z osobami: w w sytuacji kryzysu osobistego lub zawodowego, doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z lękiem i smutkiem, matki dorastających dzieci zmagające się z syndromem „pustego gniazda“.
Violetta Borowiec

Violetta Borowiec

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła wiele szkoleń między innymi Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR wg. kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi, parami i rodzinami a także z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi.

Czytaj więcej

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo w zakresie trudności wychowawczych i problemów rodzinnych oraz uzależnień
 • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych,  depresyjnych oraz osobowości
 • terapię par i rodzin

Pracuje w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii za pośrednictwem Internetu.

Krystyna Geller

Krystyna Geller

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny (nr dyplomu 186), członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w trakcie szkolenia z zakresu psychoanalizy.

Czytaj więcej

Ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej (2003-2006), szkolenie w zakresie seksuologii w Instytucie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich (1995-1997). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej. Na Lwowskiej 5 prowadzi konsultacje i psychoterapię w zakresie: stany nerwicowe lękowo- kompulsywne i depresyjno-lękowe, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe.
Monika Gmurek

Monika Gmurek

Psycholog, seksuolog

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Nauczyciel akademicki.

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię indywidualną, par oraz rodzin wykorzystując techniki behawioralno-poznawcze oraz EMDR (terapia odwrażliwiania dzięki stymulacji bilateralnej mózgu).

Pomagam osobom, które doświadczają:

Czytaj więcej

 • problemów z niską samooceną, nieśmiałością,
 • lęków, kryzysów życiowych (trudności w budowaniu relacji społecznych, rozstania, zmiana/utrata pracy, zmiana otoczenia i in.),
 • konfliktów w związku (trudności w budowaniu relacji partnerskich, problemy komunikacyjne, nieporozumienia i in.),
 • konfliktów w rodzinie i problemów wychowawczych, przemocy psychicznej i fizycznej,
 • zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych zw. z: dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą), problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi),
 • traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, —wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby), traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny), zespołu stresu pourazowego (PTSD), zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych)

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w/na: Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego. Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego; Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego; Jako ekspert z zakresu agresji współpracuję z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl. Prowadzę terapię przez Skype.

Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Czytaj więcej

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach. W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją), uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy), współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, DDA, problemy z samooceną.

Iwona Jeśka

Iwona Jeśka

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

Ewa Kaneko

Ewa Kaneko

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją kliniczną oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Odbyła wiele cennych staży, m.in. czteroletni staż na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przez osiem lat pracowała w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, pomagając młodzieży oraz ich rodzinom. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Bierze udział w licznych szkoleniach, prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców a także szkoli się w Terapii Schematu, odnoszącej się do głębokich warstw osobowości. Najczęściej pracuje z osobami dorosłymi, cierpiącymi na depresję, lęki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, jak też z osobami mającymi problemy w obszarze osobowości. Pracuje również z młodzieżą, mającą trudności szkolne z powodu nieradzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zachowaniami lękowymi, problemami w relacjach, niską samooceną, myślami lub czynami autodestrukcyjnymi oraz z dziećmi, ujawniającymi zachowania lękowe i objawy typowe dla Zespołu Aspergera.
Marzanna Krzemińska

Marzanna Krzemińska

Psycholog, psychoterapeutka

Magister psychologii od 1986 rok. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie zintegrowanym, pracuje z dorosłymi.

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

Renata Komajda-Wójcik

Renata Komajda-Wójcik

Psycholog kliniczny, certyfikowana terapeutka psychodynamiczna

Certyfikowana psychoterapeutka PTP (certyfikat nr 503 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii zintegrowanej, psychodynamicznej, systemowej oraz szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, terapią par, małżeństw i rodzin, konsultacjami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oceniającą funkcjonowanie poznawcze w zakresie pamięci, procesów uwagi, funkcji wykonawczych.

Rafał Łozowski

Rafał Łozowski

Psychoterapeuta psychodynamiczny , psycholog

Psychoterapeuta indywidualny w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także terapeuta grupowy w trakcie Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.

Czytaj więcej

Ukończył prawo i psychologię ze specjalnością „Wspieranie Rozwoju Osobowości”  na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w ramach licznych staży: w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo, w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Terapeutyczno-Readaptacyjnym przy ulicy Gruzińskiej, w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Ingenium. Pracował również jako terapeuta grupowy dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania w Fundacji Światło dla Życia. Aktualnie współpracuje z LuxMed Tabita.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi oraz grupami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Karolina Nestoruk

Karolina Nestoruk

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

 • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
 • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
 • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy w relacjach
 • kryzysy życiowe

Katia Mirlina

Katia Mirlina

Psycholog, psychoterapeutka somatyczna DMT

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii somatycznej DMT.
Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i roczny kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem brytyjskiego Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Biologiczne studia wyższe ukończyła w Moskwie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego i w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Pracuje indywidualnie i grupowo.
Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej m in poprzez ruch i kontakt z ciałem, skupia się na związku i wzajemnym wpływie psychiki i ciała. Prócz pracy klinicznej, zajmuje się psychoedukacją z zakresu psychosomatyki, prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego poprzez pracę z ciałem. Współautorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem i ciałem, prowadzi zajęcia akademickie.
Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

Marta Płonecka

Marta Płonecka

Psycholożka, Seksuolożka

Jest absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, gdzie ukończyła:

 • Studia I Stopnia na Wydziale Psychologii ze specjalizacją Zdrowia i Rozwoju
 • Studia II Stopnia na Wydziale Psychologii ze specjalizacją Kliniczną
 • Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej                                          

Jest podwójnie certyfikowaną Edukatorką Seksualną:

 • Certyfikat Edukatora Seksualnego – Poradnia Bliżej Siebie
 • Certyfikat Pozytywnej Edukacji Seksualnej – Instytut Pozytywnej Seksualności

Jej motto to : Godność, podmiotowość, bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

Obecnie uczy się w Warszawskiej Szkole Gestaltu. Od jesieni 2019 będzie przyjmować jako Terapeutka W Szkoleniu oraz jako doktorantka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Naukowo zajmuje się przemocą społeczną i psychotraumatologią. W przyszłości planuje szkolić się w metodzie EMDR.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym. Oferuje też konsultacje wsparciowe i edukacyjne w tym zakresie. Prowadzi również treningi i warsztaty. Pracuje w duchu Pozytywnej Seksualności i GSRD ( ang. Gender, Seksuality, Relationship Diversity), czyli w poszanowaniu i afirmacji różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej. Potrafi prowadzić konsultacje w języku neutralnym płciowo. Z seksualnością pracuje również warsztatowo. Trenuje rodziców i kadrę pedagogiczną pod kątem wspierania rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.

Pracuje z młodzieżą powyżej 15go roku życia oraz z dorosłymi. Konsultuje indywidualnie oraz Osoby w bliskich związkach. Jej gabinet jest przyjazny Osobom:

 • Nieheteronormatywnym
 • Niecispłciowym
 • Niemonogamicznym
 • Pracującym seksualnie
 • Kinksreskim

 

Jest aktywna w różnych inicjatywach społecznych na rzecz równości i godności. Od 2015 działa przeciwko stygmatyzacji Osób chorujących psychicznie (Fundacja eFkropka, Ogólnopolski Kongres Zdrowia Psychicznego). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w: Grupa Te Tematy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia (Dolna 42).

Obecnie współpracuje z: Stowarzyszenie Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Grupa Sex Work Polska.

Założycielka grupy Inicjatywa Sekspozytywna (w trakcie rejestracji jako Fundacja).

Grażyna Rembelska

Grażyna Rembelska

Specjalista psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i rodzin oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym dostosowując narzędzia i techniki z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych problemów i potrzeb Klienta. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie zaburzeń więzi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz pomocy  psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Czytaj więcej

Udziela porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzi psychoterapię dla dzieci z ADHD, dzieci zdolnych, dzieci z problemami emocjonalnym, dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i nieprawidłowymi nawykami dermatologicznymi. Doświadczenie zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz pracując jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta dzieci i rodzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę psychoterapii w ujęciu integracyjnych w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła studium analizy transakcyjnej, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji

Anna Stępniewska

Anna Stępniewska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pracuje również w języku angielskim.

Czytaj więcej

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy.

Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Ciągle się rozwija, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.  Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga  w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowanie ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian.

Interesuje się pracą z dziećmi, rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziła autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje również przez Skypa.

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży: DDA, znajdujących się w kryzysach o różnym tle, z problemami w relacjach, z wypaleniem zawodowym, w żałobie, z obniżonym nastrojem, z lękiem, wybuchami gniewu, poczuciem braku sensu w życiu, kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych.

Leszek Zwierzyński

Leszek Zwierzyński

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00