Psychoterapeuta, psycholog Wola Warszawa

ADAMSKA Marta

ADAMSKA Marta

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna), Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (podyplomowe studia: diagnoza i terapia neuropsychologiczna), psychologię studiowała także na uniwersytetach w Magdeburgu oraz Ratyzbonie (Niemcy).

Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w ramach podyplomowego, całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czytaj więcej

Doświadczenie w zawodzie psychologa i psychoterapeuty zdobywała m. in. w całodobowym i dziennym oddziale zaburzeń afektywnych oraz oddziale psychiatrii młodzieżowej w Klinice Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także pracując z osobami z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, w poradni zdrowia psychicznego, w projektach dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w oddziałach rehabilitacji neurologicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz wchodzącymi w dorosłość doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Pomaga m.in. osobom przeżywającym kryzys życiowy, doświadczającym trudności w relacjach, straty, skutków silnego stresu, odczuwającym brak satysfakcji w życiu, potrzebującym wsparcia z powodu diagnozy przewlekłej choroby lub bliskim osoby chorującej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje w podejściu integracyjnym, korzystając z koncepcji i osiągnięć różnych szkół psychoterapii. Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

BABUT Aleksandra

BABUT Aleksandra

Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin

Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż
– Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie
– Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa, ukończyła 4-letnie Studium Terapii
Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie
Psycholog z 17-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie prowadziła diagnozę dzieci i młodzieży, konsultacje
rodzicielskie, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe, jak też szereg warsztatów i
grup dla młodzieży i rodziców.

Czytaj więcej

Psychoterapeutka z 10- letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z młodzieżą,dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuje w nurcie psychodynamiczno-systemwym. Prowadzipsychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych jak też psychoterapię par i rodzin.Terapeutycznie pracuje z osobami w kryzysie, doświadczającymi różnych trudności, jak i ztymi, którzy pragną zmienić na lepsze swoje życie. Korzystam z dorobku myśleniapsychodynamiczno-systemowego zarówno w pracy indywidualnej z młodzieżą, dorosłymijak i w pracy z parami i rodzinami. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i kompetencjepoprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.Prywatnie jestem żoną i matką dwóch córek. Lubię czytać, gotować i spędzać czas z rodzinąi przyjaciółmi. W wolnych chwilach uwielbiam ciszę, przyrodę i morze.

BARTNICKI Szymon

BARTNICKI Szymon

Terapeuta w procesie certyfikacji, terapia uzależnień

Hazardzista uzależniony od zakładów bukmacherskich, który w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę od ponad 4 lat pomaga innym uzależnionym. Obecnie jako terapeuta w procesie certyfikacji. Uczestniczy w szkoleniu dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – Studium Terapii Uzależnień, które prowadzone jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Czytaj więcej

Ukończył szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” realizowane na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.Autor projektu „Postaw na siebie” służącego pomocy hazardzistom i ich bliskim oraz profilaktyce dot. uzależnienia od hazardu.

CHOMKA-SAJA Magdalena

CHOMKA-SAJA Magdalena

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, akredytowany Practitioner EMDR Europe Association. Prowadzi również Terapię Schematu. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Czytaj więcej

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 227. W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych w zakresie szeroko pojętych zaburzeń lękowych i nerwicowych, depresji, obniżonej samooceny, natręctw i PTSD. Pracuje z dorosłymi chorującymi na choroby psychosomatyczne, między innymi Hashimoto. Od wielu lat prowadzi poradnictwo psychologiczne                 i zajmuje się terapią indywidualną dorosłych diabetyków i ich rodzin.

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z pacjentami psychotycznymi , odbyła staże zawodowe m.in. 1,5roczny w Centrum Psychoterapii. Od 10 lat pracuje w dziennym Oddziale Nerwic WAT gdzie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną oraz psychodramę.
JEŚKA Iwona

JEŚKA Iwona

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

KAIM Natalia - URLOP

KAIM Natalia - URLOP

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a przede wszystkim młodzieży i dzieci od 3 roku życia. Doświadczenia zawodowe zbiera w Centrum Rodziny i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Pracuje w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także z dziećmi chorymi na autyzm. Prowadzi konsultacje w języku francuskim.

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Jest psychologiem i pedagogiem. Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Czytaj więcej

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe. W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

KOŁACZ Monika

KOŁACZ Monika

Psychoterapeuta

Dla mnie psychoterapia to spotkanie, na którym człowiek uczy się być prawdziwym wobec siebie i przed drugim człowiekiem. Nabywa umiejętności bycia w relacji i dbania o siebie, wpływania na swoje życie. To proces, który w bezpiecznych i akceptujących warunkach, pozwala spojrzeć na minione wydarzenia w nowy sposób.

Czytaj więcej

Jestem psychologiem – absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam Studium Podstawowych Umiejętności Psychologicznych, prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. 

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo behawioralnym, prowadzonym przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT EDU. Odbyłam staż w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), szkolenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienie, aborcja, śmierć okołoporodowa).

Doświadczenie zawodowe pracy z ludźmi będącymi w kryzysie zdobywałam w szpitalu onkologicznym oraz hospicjum. 

Dzięki pracy z chorymi i ich rodzinami nabyłam umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami w trudnej sytuacji emocjonalnej, słuchania, prowadzenia rozmowy, wspierania, oraz kontenerowania przeżywanych przez nich emocji.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. 

Zapraszam jeśli:

Twój bliski choruje

Przeżywasz cierpienie, bezradność                                                                                                

Przeżywasz żałobę   

Myślisz, że wszyscy cię opuścili

Nie rozumiesz tego co przeżywasz, co dzieje się w Tobie i z Tobą

Masz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu bliskich relacji

Doświadczasz przedłużającego się smutku, osamotnienia i pustki

Zmagasz się ze swoim przemijaniem (np. nieuleczalna choroba, utrata stanowiska pracy, emerytura)

Byłeś świadkiem śmierci  

Możemy razem: być, rozmawiać, szukać rozumienia, nadawać znaczenie i sens twoim przeżyciom.

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

Pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralnyy

Ukończyła studia magisterskie – psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, Czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT, oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Czytaj więcej

Od ośmiu lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Warszawa – Ursynów jako psycholog. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz superwizjach. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała także w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Pomaga osobom zmagającym się z szeroko rozumianym kryzysem (egzystencjalnym, rozstania, żałoba, przygnębienie…), stanami lękowymi i depresyjnymi, złością, poczuciem winy i wstydu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

MARCINIAK Bożena

MARCINIAK Bożena

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Lekarz chorób wewnętrznych, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPiB Nr 569 a także Europejski Certyfikat EABCT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB ). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, psychoterapeuta w PZP Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
W CZP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi ( w szczególności terapię lęku o zdrowie ), nastroju ( w tym terapię choroby afektywnej dwubiegunowej – CHAD ), odżywiania i snu, bólu przewlekłego, zajmuje się również zagadnieniami pomocy z zakresu psychoonkologii ( wsparcie pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia, terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych w przebiegu choroby nowotworowej ) oraz psychodermatologii ( pomoc i interwencje psychoterapeutyczne dla pacjentów dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) i inne schorzenia dermatologiczne.

NESTORUK Karolina

NESTORUK Karolina

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii terapii uzależnień oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach całodobowych, dziennych oraz poradniach.

Czytaj więcej

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 r.z.. Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczających następujących trudności:

– zaburzenia lękowe– zaburzenia nastroju– zaburzenia jedzenia– problemy w relacjach– kryzysy życiowe

– nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)– uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)– uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)

 

W pracy najważniejsze są dla mnie:

– budowanie dobrego kontaktu z drugą osobą opartego na szacunku, zrozumieniu i empatii

– profesjonalizm rozumiany jako proponowanie metod o udowodnionej skuteczności i dopasowanych do indywidualnych trudności

– postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym

 

Pracuję pod regularną superwizją, systematycznie uczestniczę w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

 

NÓŻKA Karolina

NÓŻKA Karolina

Terapeuta uzależnień

Dyplomowany Terapeuta Uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wciąż się rozwija oraz pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu różnych rozmaitych terapii.
Obecnie w trakcie studiów na kierunku Mediacje Rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodzin.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zarówno w placówkach Państwowych jak i ośrodkach prywatnych.

Czytaj więcej

Prowadzi terapię podstawą, pogłębioną oraz terapię dla osób współuzależnionych. Zajmuje się uzależnieniami od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu. Zanim została terapeutą uzależnień, przez ponad 9 lat pracowała w marketingu oraz sprzedaży międzynarodowej obejmując m.in kierownicze stanowiska takie jak: Brand Manager, International Sales Manager, Marketing Manager. Komunikuje się w językach: mandaryńskim, rosyjskim oraz angielskim. Zajmuje się także leczeniem pacjentów zarówno anglojęzycznych jak i rosyjskojezycznych.

PLUCIŃSKA Ewelina

Psychoterapeuta

Psycholog z pasji, ponad 20 lat doświadczenia w zawodzie. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, w międzyczasie wiele kursów specjalistycznych w tym:  Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej I, Procedury Przedłużonej Ekspozycji, EMDR, IBD (BTC), Szkoła Psychoterapii  poznawczo–behawioralnej w trakcie.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, lęków, depresji.  W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej, oraz podejście integracyjne. Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

PŁONECKA Elżbieta

PŁONECKA Elżbieta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczna

W 1980 roku ukończyła studia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wykonuje badania testowe. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową w podejściu psychodynamicznym dla dorosłych.

 

 POWAŁA Elżbieta

POWAŁA Elżbieta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczna

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W CZP prowadzi systemową terapię rodzin.

PRZYBYLSKA Aleksandra

PRZYBYLSKA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeutka

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii, ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów.

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej i psychodynamicznej. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i indywidualną psychoterapię osób dorosłych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Monarze przy ul.Hożej, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Czytaj więcej

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji grupowej i indywidualnej, współpracuje z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Nieustanie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz grupach seminaryjnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, mających obniżony nastrój, lęki, depresje, doświadczających przemocy, chcących wzmocnić poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie.

SABAT Zofia

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz aplikant-superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz superwizję dla psychoterapeutów. Pracuje także w języku włoskim.

Zofia Sabat offre la psicoterapia individuale e la terapia di coppia in italiano.

Czytaj więcej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Odbyła 4-letnie szkolenie w psychoterapii organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Ponadto uczestniczyła w 4-letnim szkoleniu w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” i rozwija się dalej w podejściu analitycznym.

Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed.

Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.

STĘPNIEWSKA Anna

STĘPNIEWSKA Anna

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pracuje również w języku angielskim.

Czytaj więcej

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy.

Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Ciągle się rozwija, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.  Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga  w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowanie ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian.

Interesuje się pracą z dziećmi, rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziła autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje również przez Skypa.

Psycholog

Do kompetencji psychologa należy stawianie diagnozy, a w razie potrzeby terapia psychologiczna pacjenta. Diagnoza w przypadku leczenia psychologicznego jest stawiana na podstawie bardzo szczegółowego wywiadu z pacjentem oraz przeprowadzonych testów psychologicznych.

Warto pamiętać, że psycholog nie jest lekarzem. Nie ma uprawnień do wystawiania recept, ani zwolnień lekarskich.

Kiedy warto udać się do psychologa?

Rzeczywistość, w której żyjemy nie sprzyja zachowaniu równowagi psychicznej. Każdego dnia jesteśmy wystawieni na oddziaływanie niezliczonych bodźców, w tym oczekiwań stawianych nam w życiu zawodowym i prywatnym. To wszystko może prowadzić do sytuacji, w której nadmierny stres zacznie wpływać negatywnie nie tylko na naszą psychikę, ale również zdrowie fizyczne. Jednym z zadań psychologa jest pomoc pacjentom w radzeniu sobie z nadmiernym stresem i jego negatywnymi konsekwencjami.

W jakich jeszcze sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy? Wskazaniem do wizyty u psychologa są m.in.:

  • długotrwała drażliwość, smutek, łatwe wpadanie w złość,
  • brak satysfakcji z relacji rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich,
  • brak sił i chęci do wykonywania codziennych czynności,
  • zaburzenia snu,
  • trudne sytuacje życiowe (sytuacje/wydarzenia traumatyczne).

Psycholog – Warszawa: Wola

Pacjentów z dzielnicy Wola zainteresowanych odbyciem konsultacji lub podjęciem psychoterapii zapraszamy do placówki Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 8. Nasze Centrum zrzesza wykwalifikowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym.  Z ich pomocy możesz skorzystać w ramach wizyt prywatnych oraz leczenia refundowanego przez NFZ.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Zespół Centrum Zdrowia i Psychoterapii z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania i pomoże ustaleniu najbardziej dogodnej formy i terminu pierwszej wizyty. Oferowaną pomoc psychologiczną każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb konkretnego Pacjenta oraz trudności, z jakimi ten się zmaga.