Psychoterapeuta, Psycholog Wilanów Warszawa

KOCIELNIK Inessa

KOCIELNIK Inessa

Psychoterapeuta, Психолог і психотерапевт (УКРАЇНСЬКИЙ)

Ukończyła psychologię w 2004 r na Uniwersytecie Narodowym im. W.N. Karazina. I w tym samym roku MIGIP – Moskiewski instytut Gestalt. W kolejnych latach uzupełniała swoją wiedzę i rozwijała umiejętności uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu psychoterapii, m.in. Studium Umiejętności Psychologicznych, Terapia Rodzin, Racjonalna Terapia Zachowania, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, art-terapia ekt. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Освіта
 • Закінчила Харківський національный університет ім. Каразіна, факультет психології
 • Московський інститут гештальта і психодрами, 1 і 2 ступінь
 • Систематично підвищую свою кваліфікацію на професійних студіях, курсах та конференціях: Studium Umiejętności Psychologicznych, Terapia Rodzin, Racjonalna Terapia Zachowania, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, art-terapia ekt.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe wynosi ponad 20 lat.Posiada doświadczenie pracy w placówkach lecznictwa psychiatrycznego tj. Szpital Mazowiecki w Garwolinie, oddziały: Oddział nerwic młodzieżowych, Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych.Pracowała jako starszy wykładowca zarówno na Instytucie Humanistyczno- Technicznym, jak i na Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem na kierunku Psychologia. Wykładała na Państwowej Akademii Kultury w Charkowie na kierunku Psychologia Społeczna. Obecnie wykłada psychologię stosowaną i diagnostykę psychologiczną, psychoterapię.

Дипломи і сертифікати
 • Диплом “Психолог. Викладач” ХНУ ім. Каразіна
 • Сертифікат гештальт-консультанта і гештальт-терапевта МІГІП № 2626 за програмою, акредитованою Европейскою Асоціацією Гештальт Терапевтів
 • Сертифікат “Позитивна сімейна і транскультуральна психотерапія” Асоціації позитивних психотерапевтів

ADAMSKA Marta

ADAMSKA Marta

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna), Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (podyplomowe studia: diagnoza i terapia neuropsychologiczna), psychologię studiowała także na uniwersytetach w Magdeburgu oraz Ratyzbonie (Niemcy).

Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w ramach podyplomowego, całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czytaj więcej

Doświadczenie w zawodzie psychologa i psychoterapeuty zdobywała m. in. w całodobowym i dziennym oddziale zaburzeń afektywnych oraz oddziale psychiatrii młodzieżowej w Klinice Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także pracując z osobami z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, w poradni zdrowia psychicznego, w projektach dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w oddziałach rehabilitacji neurologicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz wchodzącymi w dorosłość doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Pomaga m.in. osobom przeżywającym kryzys życiowy, doświadczającym trudności w relacjach, straty, skutków silnego stresu, odczuwającym brak satysfakcji w życiu, potrzebującym wsparcia z powodu diagnozy przewlekłej choroby lub bliskim osoby chorującej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje w podejściu integracyjnym, korzystając z koncepcji i osiągnięć różnych szkół psychoterapii. Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

BARON Gabriela

BARON Gabriela

Psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem, które łączy z otwartością i udziałem w aktualnych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych z różnorodnymi trudnościami psychicznymi: zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia nastroju i samooceny, zaburzenia odżywiania, obsesyjno-kompulsyjne, problemy w związku i w relacjach społecznych. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przeżywającą typowe problemy i trudności związane z dojrzewaniem i wchodzeniem w dorosłość. Pracuje także z parami, rodzicami i rodzinami. W terapii wykorzystuje podejście psychodynamiczne, systemowe oraz elementy psychodramy. Swoją pracę poddaje superwizji.
CHAŁUDA Monika

CHAŁUDA Monika

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Czytaj więcej

Pracuje pod superwizją. Posiada doświadczenie indywidualnej pracy terapeutycznej młodych – dorosłych, powyżej 16 roku życia w obszarze przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym.

Katarzyna Gałecka

Katarzyna Gałecka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Od 2009 prowadzi praktykę psychologiczną.
Ukończyła magisterskie Studia Psychologiczne oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji, (w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).
Pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.
HAŁASOWSKA Izabela

HAŁASOWSKA Izabela

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację z Psychoterapii. Obecnie, słuchaczka 4-letniego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Coach, absolwentka Studium Coachingu Multi Level Coaching, posiadającego akredytację Izby Coachingu. W trakcie nauki w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra“, dającym podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Akademickim Ośrodku Psychoterapii zlokalizowanym przy Uniwersytecie Warszawskim, Ośrodku leczniczo -terapeutycznym Grupy Synapsis, a także na licznych stażach klinicznych m. in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Aktualnie współpracuje z Centrum Psychoterapii Statek oraz Pracownią Dialogu. Prowadzi też własną firmę szkoleniową. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Stale uczestniczy w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach zawodowych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z grupami.

JEŚKA Marcin

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Czytaj więcej

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

 LIBERA Aleksandra

LIBERA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyła studia psychologiczne w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji i kontynuuje kształcenie w tym nurcie, będąc w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego ,,Sensimed’’, prowadząc indywidualnie spotkania psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ „Sensimed”, gdzie pracowała z pacjentami psychotycznymi. Pracowała także na stanowisku psychologa na Oddziale Geriatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, mając możliwość pracy terapeutycznej i diagnostycznej z osobami w podeszłym wieku. Staże kliniczne odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ,,Interwencja’’ we Wrocławiu i w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży, zmagających się z:

 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie);
 • syndromem PTSD (po wypadkach komunikacyjnych, gwałtach, klęskach żywiołowych – szczególnie dla osób, które były świadkiem lub uczestnikiem traumatycznych wydarzeń);
 • zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój) ;
 • zaburzeniami osobowości;
 • zaburzeniami psychotycznymi;
 • zaburzeniami adaptacyjnymi (mobbing w pracy lub szkole, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z zmianami w życiu, żałoba lub inne kryzysy życiowe);
 • niską samooceną;
 • zachowaniami autoagresywnymi (zachowania agresywne skierowane ku własnej osobie).

 

SUCHOCKA Iwona

SUCHOCKA Iwona

Psychoterapeuta, psychodynamiczny

Absolwentka 4 letniego Studium Psychoterapii oraz 2 letniego Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii osób z problemem uzależnienia.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in.: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Regeneracja. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową z dorosłymi i młodzieżą, a także warsztaty rozwojowe i terapeutyczne.

Czytaj więcej

Pracuje z osobami, które doświadczają różnych trudności w relacjach z innymi, z sobą samym, chcą lepiej rozumieć siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie, a także z osobami których cierpienie łączy się z doświadczaniem uzależnienia, są w kryzysie, doświadczyli bolesnych strat.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Psycholog

Profesjonalna pomoc psychologiczna odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Wynika to z faktu, że żyjemy i funkcjonujemy w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, która każdego dnia stawia przed nami liczne wymagania. Ciągła presja, brak czasu wolnego oraz stres wywierają negatywny wpływ na nasze zdrowie – psychiczne i fizyczne.

Psycholog to specjalista, którego rolą jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychologicznych. U podłoża części z nich leżą wymienione wcześniej czynniki.

Jak pracuje psycholog?

Praca psychologa opiera się o szczegółowy wywiad z pacjentem oraz przeprowadzenie testów psychologicznych. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji psycholog stawia diagnozę i rekomenduje najbardziej optymalną formę pracy z pacjentem. W zależności od problemu może to być psychoterapia indywidualna lub grupowa. Psycholog świadczy również pomoc w ramach tzw. interwencji kryzysowych. Mają one miejsce w sytuacjach, w których pacjent wymaga natychmiastowego wsparcia psychologicznego w celu odzyskania równowagi psychicznej po traumie wywołanej określonym wydarzeniem.

Z interwencji kryzysowych bardzo często korzystają pacjenci, którzy:

 • utracili bliską osobę,
 • zdecydowali się na separację lub rozwód,
 • stanęli w obliczu poważnej choroby (swojej lub osoby bliskiej),
 • ulegli poważnemu wypadkowi,
 • byli ofiarą napaści/przestępstwa,
 • utracili pracę.

Psycholog – Warszawa: Wilanów

Pacjentów z dzielnicy Wilanów poszukujących wsparcia w zakresie diagnostyki lub psychoterapii zapraszamy do placówki Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie przy ulicy Aleja Wilanowska 43A. W placówce świadczymy pomoc w ramach wizyt prywatnych oraz leczenia refundowanego przez NFZ. Ofertę leczenia refundowanego kierujemy do pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami nerwicowymi.

Nasze Centrum zrzesza wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów – psychologów z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym. Zakres oferowanej pomocy zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb konkretnego Pacjenta, jednocześnie uwzględniając trudności, z jakimi ten się zmaga. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w ustaleniu dogodnego terminu konsultacji.