Psycholog dziecięcy Wilanów

JEŚKA Marcin

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Czytaj więcej

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsza konsultacja z psychologiem dziecięcym obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Podczas wywiadu psycholog zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym/szkolnym, funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1 do 2 spotkań z rodzicem/opiekunem prawnym oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultacje specjalistyczne z psychiatrą, pedagogiem lub logopedą.

Zakres pomocy psychologa dziecięcego

Zakres pomocy, jakiej może udzielić dziecku i rodzinie psycholog dziecięcy jest bardzo szeroki i obejmuje diagnozę oraz terapię:

  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń odżywiania się,
  • zaburzeń eksternalizacyjnych,
  • tików,
  • całościowych zaburzeń rozwoju,
  • problemów psychologicznych i emocjonalnych,
  • problemów wychowawczych,
  • uzależnień do komputera/internetu/gier/mediów społecznościowych.

Jednocześnie na fachową pomoc psychologiczną mogą liczyć rodzice/opiekunowie prawni nieletnich, którzy eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi. W ramach swojej specjalizacji psycholog dziecięcy zajmuje się również diagnozą ogólnego rozwoju dziecka w obszarach intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

Psycholog dziecięcy – Wilanów

Rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci zainteresowanych odbyciem specjalistycznej konsultacji psychologicznej, a w razie potrzeby podjęciem leczenia zapraszamy do Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 43A. Współpracujemy z zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w zakresie psychologii dziecięcej. Nasz Zespół zapewnia indywidualne podejście do każdego Pacjenta, co pozwala na dopasowanie terapii do potrzeb dziecka, przy jednoczesnym uwzględnieniu trudności, z jakimi zmaga się dziecko.

W celu ustalenia dogodnego terminu wizyty w Gabinecie Psychologa Dziecięcego zapraszamy do kontaktu.