Psycholog dzieci i młodzieży Śródmieście Warszawa

Marek Biskupski

Marek Biskupski

Socjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje z rodzinami, parami oraz indywidualnie w ujęciu systemowym od 2009 roku. Najczęściej pracuje z parami: rodzic – dziecko, lub z rodzicami i dziećmi, a następnie indywidualnie z dziećmi, lub indywidualnie z rodzicami. Jest także trenerem warsztatu psychologicznego, socjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, kuratorem społecznym ds. rodziny i nieletnich, doradcą zawodowym, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem TZA.

Czytaj więcej

Pracuje od 2000 roku z grupami młodzieży i dorosłych z różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, a także z grupami rodziców. Od 2009 roku pracuje z rodzinami w nurcie psychoterapii systemowej, pod superwizją.  Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia „Razem Przeciw Przemocy” zajmującego się głównie profilaktyką przemocy i uzależnień, a także pomocą ofiarom przestępstw. Jest autorem ponad 70 programów profilaktycznych i projektów społecznych. Nauczyciel dyplomowany, obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi także własną praktykę psychoterapeutyczną. Ukończył kierunek: resocjalizacja społecznie niedostosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w roku 1994, następnie kolejno: Podyplomowe Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii MSCDN, Kurs Podstawowy i Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I i II Stopnia PSTiS, Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego. W swoim podejściu do napotykanych w życiu ludzi stara się dawać innym to, co sam chciałby otrzymywać. Hobbystycznie zajmuje się sportami mniej lub bardziej ekstremalnymi oraz motocyklami. Stara się być uważnym i dostatecznie dobrym tatą dla swoich dzieci.
Aneta Janowska

Aneta Janowska

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Jest psychologiem, coachem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Ukończyła psychologię rodziny na UKSW, studia podyplomowe z Wczesnej Interwencji Terapeutycznej – Pomoc Dziecku i Rodzinie przy APS im. M. Grzegorzewskiej, 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA  oraz 3-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku „Regeneracja” przy Laboratorium Psychoedukacji, warsztat pracy z rodzinami pod kierunkiem prof. de Barbaro.

Czytaj więcej

Doświadczenie praktyczne zdobywała w trakcie staży w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, pracując w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku terapeutycznym dla osób chorujących psychicznie oraz placówkach psychoterapeutycznych. Na bieżąco szkoli się, rozwija, podnosi kompetencje zawodowe i osobiste.Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Prowadzi konsultacje, poradnictwo i psychoterapię, spotkania rodzicielskie, sesje terapii rodzinnej, psychoterapię dorosłych. Wykorzystuje podejście zintegrowane, systemowe i psychodynamiczne. Jej praca podlega regularnej superwizji. W pracy z dziećmi fascynuje ją sposób przeżywania świata, ciekawią perspektywy i interpretacje. Praca z nastolatkiem daje jej możliwość zobaczenia trudu wkraczania w dorosłość, rozumienia wyboistej drogi bycia adolescentem oraz zachęca do wspierania indywidualnej ścieżki rozwoju. Praca z rodzicem zaś uczy pokory i szacunku w trudnym, ale ważnym dla wszystkich członków rodziny czasie. W wolnych chwilach podróżuje, spędza czas z bliskimi, relaksuje się podczas spacerów i uprawiając ogródek. Stara się być dobrą mamą dla swojej Córki. Zajmuje się również budowaniem relacji matki z niemowlakiem.
Iwona Jeśka

Iwona Jeśka

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.
Maria Roszkowska

Maria Roszkowska

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, zachowania a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest na 4 roku czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, wg kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanego przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Ukończyła program szkoleniowy ,, Vademecum Terapeuty Rodzinnego” w Grupie Synapsis, a także liczne warsztaty i szkolenia przygotowujące do pracy terapeutycznej systemowej, do pracy z parami, oraz pracy indywidualnej człowieka dorosłego a także dzieci i młodzieży.

A obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualna młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą psychologiczną.  Pomaga osobą z problemami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

Pracuje w podejściu integracyjnym i systemowym.

W wolnych chwilach lubi relaksować się przy dźwiękach natury, zgłębiać tajniki ludzkiej duszy z przyjemnością przebywać wśród najbliższych.

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy to specjalista, którego zadaniem jest diagnostyka i terapia problemów i zaburzeń u dzieci, jak również świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa rodzicielskiego. Z pomocy psychologa dziecięcego może skorzystać dziecko niezależnie od wieku. Co ważne, w przypadku poradnictwa rodzicielskiego konsultacje w Gabinecie Psychologa Dziecięcego mogą się odbywać z wyłączeniem uczestnictwa dziecka. Po konsultacji może się jednak okazać, iż problem jest bardziej złożony i wymaga diagnostyki.

Diagnostyka psychologiczna dzieci opiera się na spotkaniach z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz spotkaniach z dzieckiem. Podczas wywiadu z rodzicem, rozmowy z dzieckiem i obserwacji jego zachowań psycholog gromadzi informacje niezbędne do postawienia diagnozy. W uzasadnionych przypadkach, diagnostyka psychologiczna może zostać poszerzona o diagnostykę psychiatryczną, pedagogiczną i/lub logopedyczną.

Zakres oferowanej pomocy

Obszar zainteresowań psychologa dziecięcego  jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Wynika to przede wszystkim z bardzo szerokiego zakresu problemów, z jakimi zmagają się najmłodsi i młodzież.

Starając się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Pacjentów zapewniamy:

  • diagnozę ogólnego rozwoju dziecka w obszarach intelektualnym, emocjonalnym i społecznym,
  • diagnostyki i terapii zaburzeń lękowych,
  • diagnostyki i terapii zaburzeń nastroju,
  • diagnostyki i terapii zaburzeń odżywiania się,
  • diagnostyki i terapii zaburzeń eksternalizacyjnych,
  • diagnostyki i terapii tików,
  • terapię uzależnień od komputera/internetu/gier/mediów społecznościowych,
  • terapię dla dzieci/młodzieży eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi,
  • wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży z zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Psycholog dziecięcy – Warszawa: Śródmieście, Centrum

Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Centrum – rodziców i opiekunów prawnych dzieci z tych okolic poszukujących pomocy wykwalifikowanych psychologów zachęcamy do skorzystania z oferty Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie. Współpracujemy z zespołem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów, których kompetencje w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci przekładają się  na wysoką skuteczność działań terapeutycznych. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Pacjenta. Terapię każdorazowo dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb dziecka, uwzględniając przy tym trudności, z jakimi się ono zmaga. Naszą pomoc kierujemy do dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz młodzieży.

W celu ustalenia dogodnego terminu wizyty w Gabinecie Psychologa Dziecięcego zapraszamy do kontaktu.