Psychiatra

Lekarz psychiatra

Psychiatra to specjalista, który wspiera Pacjentów w rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego. Z jego pomocy korzystają osoby borykające się z depresją, pacjenci doświadczający stresu pourazowego. W ranach realizowanej specjalizacji lekarz psychiatra zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Jak każdy inny lekarz, psychiatra jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej. W swojej pracy posługuje się również konkretnym zestawem kryteriów diagnostycznych. To obowiązująca od 1996 roku Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, ustalona przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO). Jako lekarz psychiatra jest uprawniony do wystawiania recept i zwolnień lekarskich.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychiatry?

Wizyta u psychiatry Psychiatria to dziedzina medycyny, której nie kojarzymy najlepiej. Dlatego też Pacjenci doświadczających problemów natury psychicznej często zwlekają z wizytą w gabinecie lekarskim. Tymczasem zadaniem psychiatry jest pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz leczenie chorób, które uniemożliwiają Pacjentom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Z pomocy psychiatry warto skorzystać m.in.:
 • doświadczając nagłych zmian nastroju,
 • obserwując zmiany w relacjach z rodziną i innymi ludźmi (unikanie kontaktów towarzyskich),
 • doświadczając trudności z zaakceptowaniem nowej sytuacji,
 • odczuwając lęk i niepokój, smutek, przygnębienie i bezradność,
 • podczas leczenia uzależnień,
 • dostrzegając nieistniejące rzeczy, słysząc głosy, itp.
Lekarz psychiatra specjalizuje się w leczeniu szeregu chorób i zaburzeń. Zakres jego specjalizacji obejmuje leczenie depresji, zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zaburzeń osobowości, choroby afektywnej dwubiegunowej, nerwic, schizofrenii, uzależnień. Co ważne do psychiatry możemy się zgłosić także w przypadku doświadczania zespołu stresu pourazowego.

Dobry psychiatra – Jak go rozpoznać?

Dobry psychiatra to przede wszystkim osoba posiadająca dedykowane wykształcenie – specjalista, który stale podnosi kompetencje i ulepsza swój warsztat na kursach doszkalających. Jednak aspekt formalny jest często niewystarczający do tego, aby polecić danego specjalistę jako dobrego lekarza. Do cech, które wyróżniają dobrych psychiatrów zaliczamy:
 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • empatię,
 • umiejętność zapewnienia pacjentowi poczucia bezpieczeństwa,
 • wzbudzanie zaufania u pacjenta.
W kontakcie z psychiatrą pacjent nie powinien odczuwać poczucia wstydu czy lęku. Lekarz nie ma prawa przyjmować postawy oceniającej, krytykować czy bagatelizować zgłaszanych mu problemów.

Psychiatra – Warszawa: NFZ i prywatnie

Pacjentów poszukujących profesjonalnego wsparcia w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego zapraszamy do Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie. Specjalizujemy się przede wszystkim w terapii prywatnej, z możliwością podjęcia leczenia refundowanego przez NFZ. Współpracujący z Centrum lekarze psychiatrzy to Zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, przed którymi psychiatria nie ma żadnych tajemnic. Zapewniamy indywidualne podejście od każdego Pacjenta, co skutkuje dostosowaniem procedury terapeutycznej do konkretnych potrzeb i możliwości osoby poddanej terapii. Uwzględniamy przy tym trudności, z jakimi zmaga się Pacjent i poszukujemy sposobów na ich rozwiązanie. W celu ustalenia dogodnego terminu wizyty zapraszamy do kontaktu z Recepcją Centrum. Lekarze psychiatrzy przyjmują w 3 placówkach w Warszawie:
 • przy ulicy Ogrodowej 8,
 • przy ulicy Aleja Wilanowska 43A,
 • przy ulicy Lwowskiej 5.