• Home
  • Psychiatra Wilanów

Psychiatra Wilanów

Psychiatra to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i terapią problemów i zaburzeń zdrowia psychicznego. Podlega Kodeksowi Etyki Lekarskiej, a w swojej pracy kieruje się bardzo konkretnym zestawem kryteriów diagnostycznych. To umożliwia trafną diagnozę depresji, stresu pourazowego, jak również szeregu innych zaburzeń i chorób o zróżnicowanym podłożu.

Lekarz psychiatra jest uprawniony do prowadzenia leczenia farmakologicznego, a w razie potrzeby może wystawić zwolnienie lekarskie.

Kiedy udać się do psychiatry?

Lekarz psychiatra pomaga w diagnozowaniu i leczeniu różnych zaburzeń  psychicznych. Często to właśnie wizyta u psychiatry pozwala powstrzymać rozwój choroby, w rezultacie czego pacjent może wrócić do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Na konsultację do psychiatry warto się umówić, w przypadku kiedy obserwujemy u siebie:

  • nagłe zmiany nastroju (często niezależne do sytuacji),
  • zmiany w relacjach z rodzinną i innymi ludźmi,
  • zmiany w codziennej aktywności (nadmierną senność, nadmierne pobudzenie),
  • trudność zaakceptowaniem nowej sytuacji.

Bezwzględnie z pomocy psychiatry powinny skorzystać osoby, które dostrzegają nieistniejące rzeczy, słyszą głosy lub doświadczają zjawisk, które nie miały miejsca.

Psychiatra – Warszawa: Wilanów

Pacjentów z dzielnicy Wilanów zainteresowanych skorzystaniem z profesjonalnej pomocy zapraszamy do placówki Centrum Zdrowia i Psychoterapii przy ulicy Aleja Wilanowska 43A. Specjalizujemy się przede wszystkim w obsłudze prywatnej, co pozwala na zapewnienie krótkich terminów oczekiwania na konsultację i szybkiego podjęcia leczenia.

Współpracujemy z grupą wyspecjalizowanych i doświadczonych lekarzy psychiatrów. To specjaliści o wysokich kompetencjach diagnostycznych i terapeutycznych, których wyróżnia indywidualne i empatyczne podejście do każdego Pacjenta. Dzięki temu jeszcze trafniej diagnozujemy problemy i skutecznie im przeciwdziałamy wprowadzając ukierunkowaną terapię, w razie potrzeby popartą leczeniem farmakologicznym.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie