Psychiatra Śródmieście Warszawa- Lwowska 5

Andrzej Grabowski

Andrzej Grabowski

Specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.
Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.
Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od 2001r. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.( Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza).

Czytaj więcej

Jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychoz, a także psychoterapią indywidualną i grupową. W CZP pracuje od 2007r.

Justyna Nowakowska

Justyna Nowakowska

Absolwentka Akademii Medycznej  w Warszawie. Staż specjalizacyjny odbyła w Szpitalu Nowowiejskim uzyskując tytuł specjalisty psychiatry w 2009 roku. Od 2004 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie zdobywała doświadczenie pracując z pacjentami z psychozami, chorobami afektywnymi, uzależnieniami. Zajmuje się leczeniem psychoz (schizofrenii), zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniami lekowymi.  Ma uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.

Malwina Nowakowska

Malwina Nowakowska

Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dorosłych. Obecnie pracuje w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracowała również w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Na co dzień współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Aktywnie doszkala się biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz innych zaburzeń i chorób psychicznych.

Posiada uprawnienia do:

– wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),

– wystawiania zwolnień ZUS ZLA,

– wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Znajomość języków: polski, angielski, hiszpański

Anna Raban

Anna Raban

Specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przez wiele lat pracy w Szpitalu Nowowiejskim. Aktualnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego w tymże Szpitalu.

Anna Żebrowska

Anna Żebrowska

Specjalista psychiatra

Pracuje w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się osobami dorosłymi oraz dziećmi od 10 roku życia. W Centrum zajmuje się diagnostyką i leczeniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, nastroju, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, snu, odżywiania. Interesuje się psychoterapią humanistyczną, jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii zintegrowanej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Konsultacje także w języku angielskim.

Psychiatra

Psychiatra to lekarz specjalista, którego obszarem zainteresowania jest zdrowie psychiczne. W ramach realizowanej specjalizacji diagnozuje i poddaje leczeniu zaburzenia i choroby psychiczne o zróżnicowanym podłożu.

Co obejmuje pomoc psychiatry?

Psychiatra posiada kwalifikacje niezbędne w diagnostyce oraz leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. W swojej pracy korzysta z szerokiego wachlarza narzędzi terapeutycznych. W razie potrzeby psychiatra może wdrożyć leczenie farmakologiczne i wystawić zwolnienie lekarskie.

Do psychiatry warto się wybrać wówczas, gdy obserwujemy u siebie niepokojące sygnały. Do najczęściej występujących wyznaczników zaburzeń zdrowia psychicznego należą nieuzasadnione czynnikami zewnętrznymi zmiany w dotychczasowym zachowaniu i stanie emocjonalnym:

  • nagłe zmiany nastroju,
  • zmiany w relacjach z rodziną i innymi ludźmi,
  • zmiany w codziennej aktywności,
  • odczuwanie lęku i niepokoju,
  • doświadczanie smutku, przygnębienia, bezradności,
  • doświadczanie nadmiernej nerwowości, nadwrażliwości na bodźce.

Bezwzględnym wskazaniem do konsultacji psychiatrycznej jest natomiast dostrzeganie nieistniejących rzeczy, słyszenie głosów, doświadczanie zjawisk, które nie miały miejsca. Tego typu doświadczenia mogą być symptomami poważnej choroby, a wizyta w gabinecie psychiatry może zatrzymać jej rozwój i pomóc w powrocie do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Psychiatra – Warszawa: Śródmieście, Centrum

Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Centrum – Pacjentów z tych okolic poszukujących profesjonalnej pomocy zachęcamy do skorzystania z oferty placówki Centrum Zdrowia i Psychoterapii działającej przy ulicy Lwowskiej 5. Specjalizujemy się przede wszystkim w leczeniu prywatnym. To pozwala nam zapewniać dogodne terminy konsultacji oraz krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. A czas, w przypadku zaburzeń zdrowia psychicznego ma ogromne znaczenie z perspektywy efektywności wdrożonej terapii. Terapię prowadzimy w nowoczesnych, estetycznych gabinetach. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i empatię.