Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psychiatra - Warszawa Lwowska 5

Andrzej Grabowski

Andrzej Grabowski

Specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.
Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od 2001r. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie. (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza). Jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychoz, a także psychoterapią indywidualną i grupową. W CZP pracuje od 2007r.

Joanna Leciak

Joanna Leciak

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, w 2009 r. uzyskała specjalizację z psychiatrii. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz roczny kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Prowadzi diagnostykę i leczenie osób dorosłych doświadczających m.in. objawów nerwicowych (w tym lękowych), nastroju (w tym depresyjnych), snu, odżywiania się oraz psychotycznych.

Agnieszka Mioduchowska

Agnieszka Mioduchowska

Specjalista psychiatra

W 2001r. ukończyła wydział lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez kilkanaście lat pracowała w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Specjalizację z psychiatry uzyskała w 2008r. Pracowała jako biegły lekarz psychiatra. Od 2015r. zatrudniona w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Mariańskiej w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych.

Anna Żebrowska

Anna Żebrowska

Specjalista psychiatra

Pracuje w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się osobami dorosłymi oraz dziećmi od 10 roku życia. W Centrum zajmuje się diagnostyką i leczeniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, nastroju, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, snu, odżywiania. Interesuje się psychoterapią humanistyczną, jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii zintegrowanej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Konsultacje także w języku angielskim.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00