Psychiatra - Warszawa Lwowska 5

Andrzej Grabowski

Andrzej Grabowski

Specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.
Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.
Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od 2001r. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.( Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza).

Czytaj więcej

Jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychoz, a także psychoterapią indywidualną i grupową. W CZP pracuje od 2007r.

Justyna Nowakowska

Justyna Nowakowska

Absolwentka Akademii Medycznej  w Warszawie. Staż specjalizacyjny odbyła w Szpitalu Nowowiejskim uzyskując tytuł specjalisty psychiatry w 2009 roku. Od 2004 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie zdobywała doświadczenie pracując z pacjentami z psychozami, chorobami afektywnymi, uzależnieniami. Zajmuje się leczeniem psychoz (schizofrenii), zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniami lekowymi.  Ma uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.

Malwina Nowakowska

Malwina Nowakowska

Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dorosłych. Obecnie pracuje w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracowała również w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Na co dzień współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Aktywnie doszkala się biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz innych zaburzeń i chorób psychicznych.

Posiada uprawnienia do:

– wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),

– wystawiania zwolnień ZUS ZLA,

– wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Znajomość języków: polski, angielski, hiszpański

Maryla Pędzisz

Maryla Pędzisz

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (2000r).Pracowała w oddziałach szpitalnych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Szpitalu Nowowiejskim oraz dodatkowo w POZ, NPL. Obecnie prowadzi praktykę prywatną. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych

Anna Raban

Anna Raban

Specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przez wiele lat pracy w Szpitalu Nowowiejskim. Aktualnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego w tymże Szpitalu.

Anna Żebrowska

Anna Żebrowska

Specjalista psychiatra

Pracuje w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się osobami dorosłymi oraz dziećmi od 10 roku życia. W Centrum zajmuje się diagnostyką i leczeniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, nastroju, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, snu, odżywiania. Interesuje się psychoterapią humanistyczną, jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii zintegrowanej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Konsultacje także w języku angielskim.