• Home
  • Psychiatra Dziecięcy Warszawa

Psychiatra Dziecięcy Warszawa

Psychiatra dla dzieci specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu wielu różnych zaburzeń oraz chorób psychicznych wieku dziecięcego. Psychiatra dziecięcy prowadzi terapię zaburzeń depresyjnych i stanów lękowych, a także zaburzeń wynikających ze spektrum autyzmu. Jego pomoc bywa nieodzowna dla prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego jako rodzice nie powinniśmy się wzbraniać uczestnictwa naszych dzieci w konsultacjach psychiatrycznych i psychologicznych. Większość zaburzeń, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryta i poddana terapii pozostaje bez wpływu na dalszy rozwój dziecka oraz zdolność jego samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Psychiatra dziecięcy – Warszawa

konsultacja psychiatryczna z dzieckiem

Nasze Centrum Zdrowia i Psychoterapii oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną dzieciom i młodzieży. Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzamy wywiad z rodzicami na temat rozwoju i sytuacji dziecka, a także jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Na kolejną konsultację w gabinecie zapraszamy również dziecko, które badamy przy wykorzystaniu narzędzi stosownych do jego wieku. Testy i badania dla dzieci w większości przyjmują postać zabawy. W podobny sposób psychiatra dziecięcy prowadzi terapię, dzięki czemu większość naszych małych pacjentów świetnie się bawi podczas sesji terapeutycznych i w żaden sposób nie utożsamia spotkać z psychiatrą dziecięcym z terapią lub inną formą leczenia.

Diagnostyka i terapia

Podstawą dla postawienia diagnozy jest wywiad z rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka), jak również wywiad z samym dzieckiem oraz wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje oraz wyniki obserwacji małego pacjenta psychiatra dziecięcy stawia diagnozę i zaleca określone działania terapeutyczne. Działania terapeutyczne są każdorazowe uzależnione od wieku dziecka oraz specyfiki zdiagnozowanego problemu.

W naszym Centrum pracują wyłącznie wysokokwalifikowani i doświadczeni specjaliści, co przekłada się na trafność działań diagnostycznych oraz wysoką jakość działań terapeutycznych. Jest to bardzo istotne z perspektywy małego pacjenta i jego rodziców, gdyż pozwala na efektywne leczenie zaburzeń. W Centrum panuje przyjemna atmosfera, a duże doświadczenie kliniczne naszych specjalistów sprawia, że wizyty nie są ani uciążliwe, ani stresujące.

Nasz psychiatra dziecięcy oferuje również wsparcie dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, niezależnie od ich przyczyny.

Kiedy warto poprosić o pomoc psychiatrę dla dzieci?

Jak już wspomnieliśmy konsultacje psychiatryczne i psychologiczne pozwalają na diagnozowanie i leczenie nieprawidłowości rozwojowych, a co za tym idzie zapewniają dziecku możliwość prawidłowego rozwoju i osiągnięcia samodzielności w dorosłym życiu. Z ich dobrodziejstw warto skorzystać zawsze, kiedy zachowanie dziecka jest dla nas niepokojące, w szczególności w sytuacji, w której w życiu dziecka miały miejsce wydarzenia traumatyczne – ciężka choroba, śmierć osoby najbliższej, uczestnictwo w wypadku, bycie ofiarą napaści, znęcanie się grupy rówieśniczej, rozwód rodziców, etc.

Psychiatra dziecięcy pomoże również w przypadku zdiagnozowania:

  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i społecznym,
  • nadpobudliwości psychoruchowej,
  • zaburzeń zachowania,
  • zaburzeń odżywiania,
  • trudności w nauce.

Rodziców zaniepokojonych zdrowiem swoich dzieci zapraszamy na specjalistyczne konsultacje do Centrum Zdrowia i Psychoterapii działającego na terenie miasta Warszawa. Zapewniamy profesjonalną pomoc, przyjazną atmosferę oraz krótkie terminy oczekiwania na konsultację.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie