• Home
  • Testy psychologiczne

Testami psychologicznymi określa się standaryzowane metody określania cech osoby – cech osobowości, inteligencji, indywidualnych zdolności, samooceny, motywacji, sposobów komunikowania się z ludźmi itp. Oddzielną grupę stanowią testy neuropsychologiczne, pomagające diagnozować choroby organiczne ośrodkowego układu nerwowego.
Testy psychologiczne w Warszawie składają się z szeregu kwestionariuszy. Ilość zadawanych pytań, lub zadań różni się w różnych testach. W niektórych z nich kwestionariusze wypełnia się „na czas”. Warto pamiętać o tym, że w testach nie ma złych odpowiedzi – testy mają dać wiedzę o osobie badanej, więc każda odpowiedź jest dobra. Wykonywanie a szczególnie interpretacja testów wymaga od psychologa specjalnej wiedzy i doświadczenia.
Specjalistyczne testy wykorzystywane są przez psychiatrę do oceny pełnego stanu psychicznego pacjenta. Otrzymane wyniki umożliwiają diagnozę wielu zaburzeń psychicznych tj. zaburzenia nastroju, psychosomatyczne, lęki i zaburzenia osobowości. Wykorzystywane są także do oceny intelektu i neuropsychologicznej.’

Testy psychologiczne Warszawa

Zapraszamy do naszego Centrum Zdrowia i Psychoterapii na test psychologiczne, Warszawa ul. Ogrodowa 8 i al. Wilanowska 43a.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ U NAS:

Testy psychologiczne dla dzieci

DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa

Test pozwala na wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka (0-3 lat) oraz ocenę ważnych dla rozwoju cech temperamentu. Pomocny jest w planowaniu oddziaływań stymulacyjnych, korekcyjnych.

IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku 5-10 lat

Test stosowany jest do oceny poziomu inteligencji (w tym inteligencji płynnej i skrystalizowanej) dzieci w wieku 5-10 lat. Interpretacja wybranych podskal pomaga w ocenie dojrzałości szkolnej dziecka. IDS pozwala ocenić poziom rozwoju zdolności poznawczych, umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, a także sfery motywacyjnej dziecka. Wyniki dają szansę wyjaśnienia trudności szkolnych dziecka, pomagają w ocenie jego mocnych stron.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie