• Home
  • Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Leczenie uzależnień i używania szkodliwych substancji polega na pomocy w ograniczeniu spożycia lub w osiągnięciu pełnej abstynencji. To Pacjent decyduje do jakiego celu dążymy, czy ograniczenie, czy abstynencja. Rolą terapeuty i/lub lekarza jest wspieranie Pacjenta w dążeniu do wyznaczonego celu przy użyciu metod o naukowo udowodnionej skuteczności. Nasza poradnia uzależnień zapewnia całkowitą dyskrecję i anonimowość. Specjalizujemy się w leczeniu alkoholizmu, narkomani, uzależnień od hazardu, zakupów oraz innych uzależnień behawioralnych. Pomagamy też osobom współuzależnionym. Nasi psycholodzy kierują swoją pomoc także dla osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub innymi dysfunkcjami np. stosowanie przemocy, rodzina niepełna i mają syndrom DDA/DDD.

Każda z terapii ma za zadanie doprowadzić do zaprzestania określonego zachowania (zażywania alkoholu, narkotyków, uprawiania hazardu, itd.) redukcji szkód i powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapraszamy do naszych przychodni psychologicznych na terapię uzależnień – Warszawa Mokotów i Wilanów.

Skuteczne leczenie

Terapia uzależnień w zależności od tego, co jest przedmiotem uzależnienia (substancja czy zachowanie) oraz jak nasilone są objawy może przyjmować różne formy:

  • terapia ambulatoryjna (realizowana w poradniach) – spotkania odbywają się raz/dwa razy w tygodniu,
  • terapia na oddziałach dziennych (zajęcia odbywają się codziennie oprócz weekendów przez 6-8 tygodni i trwają około 56 godzin),
  • terapia na oddziałach stacjonarnych (całodobowych), gdzie Pacjent mieszka przez okres od 6 tygodni do około 6-8 miesięcy (w przypadku uzależnienia od narkotyków).

Przy wszystkich ww. formach leczenia w naszych poradniach uzależnień łączymy się indywidualną i grupową terapię z oddziaływaniami farmakologicznymi. O powodzeniu decyduje decyzja i determinacja pacjenta, który ma pełne wsparcie ze strony poradni. Zapewniamy skuteczne metody leczenia, co potwierdzają opinie naszych Klientów.
Terapia uzależnień w Warszawie w naszych poradniach prowadzona jest metodą redukcji szkód. W swojej pracy terapeuci uzależnień korzystają z metodyki i warsztatu różnych nurtów terapeutycznych (poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, humanistyczno egzystencjalnym).
Każdy Klient może wybrać cel swojej pracy. Konsultacja z terapeutą uzależnień i/lub lekarzem psychiatrą może pomóc w doborze takiej metody, która będzie najlepiej dobrana do potrzeb Klienta.

Nasz ośrodek leczenia uzależnień świadczy pomoc psychologiczną i wsparcie dla bliskich osób dotkniętych problemem.

Zapraszamy osoby uzależnione współuzależnione oraz z syndromem DDA do naszych poradni leczenia uzależnień – Warszawa ul. Ogrodowa 8 i al. Wilanowska 43a.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie