Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Terapia poznawczo-behawioralna Warszawa

Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową formą psychoterapii.
Badania naukowe potwierdzają skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w różnych grupach problemów.
Terapeuta w naszych przychodniach w Warszawie wraz z pacjentem identyfikują i szukają rozwiązania problemu, bazując na związku między: myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem. Wszystkie te elementy wpływają na siebie. Każdy z nich jest rozpatrywany w kontekście problemów na „tu i teraz”. Teraźniejszość w połączeniu z historią życia pacjenta pozwala zrozumieć jego system przekonań i schematy, które powodują pojawienie się problemu. Schematy poznawcze organizują nasze rozumienie świata. Powstają na bazie tego czego doświadczamy. Zawierają myśli, przekonania o sobie, innych i świecie, wspomnienia i wiedzę.

W pracy nad problemem nasi terapeuci wykorzystują konkretne strategie terapeutyczne, które pozwalają obserwować postępy terapii i zauważać zmniejszenie objawów. Skupione są one na zrozumieniu znaczenia jakie nadaje pacjent sytuacjom i pozwalają też sięgnąć głębiej do źródła problemów. Nauka zmiany sposobu myślenia, zmienia emocje, wpływa na ciało i zachowanie. Pacjenta zachęca się do eksperymentowania poza sesjami terapeutycznymi, aby wypróbować nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami. Elementem pracy są też zadania do przemyślenia – tak wygląda terapia poznawcza.
W pracy z pacjentem ustalane są konkretne cele terapii poznawczej jak i behawioralnej oraz przybliżony czas jej trwania.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00