Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Zapraszamy osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia, potrzeby i chcą poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Praca terapeutyczna w grupie daje cenną możliwość rozmowy o sobie i przeżywanych trudnościach zarówno z terapeutami jak i z innymi uczestnikami grupy. Pomaga to wyjść z poczucia osamotnienia i może stać się drogą do tego, by poczuć się lepiej z samym sobą i w kontakcie z innymi ludźmi.

Jak działa terapia grupowa?

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, zgodnie z którym problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych też relacjach się objawiają. W praktyce oznacza to, że indywidualne trudności mogą być odczuwane i obserwowane także w grupie terapeutycznej, w relacjach z:

  • poszczególnymi uczestnikami terapii,
  • całą grupą,
  • z prowadzącymi grupę psychoterapeutami.

Trudności te mogą być w grupie doświadczane, poddawane refleksji i omawiane. To prowadzi do sytuacji, w której to grupa staje się środowiskiem terapeutycznym i stwarza jednostce warunki do uczenia się przez doświadczenie, poznawania siebie, innych ludzi oraz związków z nimi.

Jaki cel ma terapia grupowa?

Podstawowym zadaniem psychoterapii grupowej jest stworzenie jednostce warunków do uświadomienia sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak buduje z nimi relacje. Co ważne terapia grupowa daje możliwość poznania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania oraz ich konsekwencji. W praktyce terapia grupowa pozwala na poszerzenie i pogłębienie samoświadomości jednostki, a w efekcie zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje życie, jak również zwiększenie poczucia możliwości wyboru.

Psychoterapia grupowa – Warszawa

W ramach działalności CZP organizowana jest terapia grupowa na terenie miasta Warszawa. Oferowana psychoterapia grupowa ma za zadanie pomóc jednostką dążącym do zmiany w swoim życiu i relacjach z innymi ludźmi. Nasza grupa (od 6 do 8 osób) będzie się spotykała co tydzień przez 2 lata i będzie prowadzona w podejściu analitycznym przez dwie wykwalifikowane psychoterapeutki.

Zanim rozpocznie się terapia w grupie odbywamy spotkania kwalifikacyjne, z osobami zainteresowanymi, na których omawiamy oczekiwania, cele terapii, możliwe obawy i sposób pracy na grupie.

Prowadzące: Zofia Sabat i Martyna Figurska

Czas trwania sesji: 1,5 godziny

Koszt: 100 zł za sesję

Termin: wtorki, 19.45 – 21.15

Miejsce: Centrum Zdrowia i Psychoterapii, ul. Lwowska 5

Planowane rozpoczęcie grupy: wrzesień/październik 2019

Podjęcie terapii w grupie wyklucza korzystanie z innych form psychoterapii w okresie trwania grupy (np. nie łączymy terapii indywidualnej z grupową w tym samym czasie) ale nie wyklucza kontynuowania leczenia psychiatrycznego.

Aby zapisać się na kwalifikacje i uzyskać dodatkowe informacje można kontaktować się bezpośrednio z każdą z nas:

Zofia Sabat – nr tel. 606 156 184

Martyna Figurska – nr tel. 605 390 385

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie