Superwizja dla psychoterapeutów

Zapraszamy psychoterapeutów do skorzystania z superwizji w Centrum Zdrowia i Psychoterapii, prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Prowadzona superwizja uwzględnia pracę w trzech obszarach:
  • obszarze formacyjnym – obszar związany z rozwojem zasobów własnych psychoterapeuty,
  • obszarze normatywnym – obszar związany z przestrzeganiem przyjętych zasad etyki zawodowej,
  • obszarze wzmacniającym – obszar związany z regeneracją sił własnych psychoterapeuty.

Psychologia: Superwizja i jej znaczenie dla psychoterapeuty

Superwizja odgrywa istotną rolę w psychologii, psychoterapii oraz innych dziedzinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym. Podstawowy cel superwizji to przede wszystkim pomoc terapeucie, który dzięki uczestnictwu w spotkaniach z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora ma możliwość przyjrzeć się:
  • swojemu własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem,
  • ewentualnym przeszkodom w kontakcie z pacjentem (tak leżącym po stronie samego psychoterapeuty jak i pacjenta).
Dzięki temu terapeuta może podnieść jakość świadczonych usług, jednocześnie budując pozycję eksperta w swojej dziedzinie. Superwizja może przebiegać indywidualnie lub grupowo. Spotkania z certyfikowanym superwizorem polegają przede wszystkim na prowadzeniu ustrukturyzowanej dyskusji, podczas której psychoterapeuta ma możliwość konsultacji pracy z pacjentem, jak również innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Superwizja – Warszawa

Psychoterapeutów zainteresowanych uczestnictwem w sesjach superwizji zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Psychologia to nasza specjalność, co znajduje wyraz w wysokiej jakości usług kierowanych zarówno do pacjentów CZP, jak i podnoszących kompetencje zawodowe terapeutów. Sesje superwizji indywidualnej odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie (CZP ul. Lwowska 5 lub ul. Ogrodowa 8, Warszawa). Umówienie się na regularną superwizję poprzedzają spotkania konsultacyjne z prowadzącą.

Superwizję prowadzi Zofia Sabat, certyfikowany psychoterapeuta oraz aplikant superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kontakt: 606 156 184

Koszt konsultacji i sesji superwizji:150 zł.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie