• Home
  • Terapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna (analityczna, wglądowa) jest opartą na rozmowie metodą pracy nad problemami emocjonalnymi i interpersonalnymi. Wywodzi się z założeń teorii psychoanalizy. Według tego podejścia życie psychiczne rozumiane jest jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie.

Ten rodzaj terapii stosuje się w problemach: nerwicowych, depresyjnych, psychotycznych oraz w sytuacjach powtarzających się niepowodzeń życiowych i trudnościach w nawiązywaniu satysfakcjonujących związków z ludźmi. Przeznaczona dla osób ciekawych siebie, gotowych odkrywać nieuświadamiane aspekty swojego zachowania i związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Sesja indywidualna trwa ok. 50 minut, grupowa 90-120 minut.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie