Psychiatra

Jest lekarzem, po studiach medycznych kończy wieloletnie szkolenie z psychiatrii, zakończone zdanym egzaminem specjalizacyjnym po którym otrzymuje tytuł psychiatry. 

Psychiatra jako lekarz diagnozuje choroby i zaburzenia psychiczne, a następnie proponuje odpowiedni sposób postępowania.

Psychiatra może przepisywać leki, może wypisać zwolnienie lekarskie. Psychiatra, jeżeli jest taka potrzeba, zaleca odpowiednią psychoterapię: psychodynamiczną, poznawczo behawioralną, rodzinną, terapię małżeńską.

Umów wizytę:

(22) 88 50 000

Wilanowska 43A

Ogrodowa 8