Terapia psychologiczna dla każdego – Warszawa

Poradnie Zdrowia Psychicznego w Warszawie „Centrum Zdrowia i Psychoterapii” to jedne z nielicznych poradni oferujących nowatorską terapię EMDR, która w Stanach Zjednoczonych jest zalecaną metodą terapii po traumatycznych przeżyciach – leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowatorskie podejście do terapii osób z traumą, depresją i lękiem.

Nazwa EMDR najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”. Tłumaczenie to nawiązuje do podstaw tej metody, której efektywność oparta jest na naprzemiennie działających bodźcach wzrokowych, dotykowych lub słuchowych.

Od momentu opracowania przez Francine Shapiro tej metody, budziła ona duże zainteresowanie. Dotychczas terapia polegała najczęściej na rozmowie lub relaksacji. Shapiro zaproponowała sposób oddziaływania na pacjenta w kryzysie, uwzględniający i wpływający zarówno na poznawczą i emocjonalną sferę umysłu.

Przeciętna terapia psychologiczna trwa od trzech do sześciu sesji. Sesje terapeutyczne trwają 90 min. Bywa, że problem zostaje rozwiązany już w trakcie kilku spotkań, czasem jednak, w zależności od problemu, trwa to znacznie dłużej.
Zapraszamy do naszych przychodni zdrowia psychicznego na terapię EMDR – Warszawa ul. Ogrodowa 8 i Al. Wilanowska 43a.

Objawy PTSD

Objawy stresu pourazowego – PTSD, mogą przyjmować różną postać zależnie od wieku pacjenta i powodu, który wywołał zespół PTSD. Najczęściej objawia się powracającymi wspomnieniami traumatycznego zdarzenia, wyrywkowymi wspomnieniami “flash backami” ze zdarzenia. Mogą pojawiać się przykre, przerażające sny nawiązujące do zdarzenia. Osoba dotknięta zespołem PTSD może sprawiać wrażenie odrętwiałej i obojętnej emocjonalnie. Zespół stresu pourazowego powoduje także „zamknięcie” się pacjenta na najbliższych i unikanie z nimi kontaktu. Może pojawić się przygnębienie, czy drażliwość. Leczenie PTSD za pomocą terapii EMDR przeprowadzone w naszej warszawskiej przychodni pomaga zmieniać te treści poznawcze. Poza pracą nad zmianą przekonań, innowacyjną częścią terapii jest jej aspekt neurofizjologiczny. Postrzega ona zaburzenia jako efekt nieadaptacyjnej formy przechowywania przez umysł informacji.

Przyczyny zespołu stresu pourazowego

Zespół stresu pourazowego występuje u osób, które doznały dużego szoku spowodowanego udziałem we wstrząsającym wydarzeniu, obserwowaniem lub spowodowaniem takiego wydarzenia. Do tego typu wydarzeń należy:

  • udział w wypadku,
  • bycie świadkiem wypadku,
  • spowodowanie wypadku,
  • klęski żywiołowe,
  • ataki terrorystyczne,
  • napady,
  • przemoc fizyczna,
  • przemoc psychiczna,
  • molestowanie seksualne,
  • inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

Leczenie PTSD – na czym polega EMDR

Terapia ta wprowadza stymulację półkul mózgowych poprzez odbieranie szybkich naprzemiennych bodźców wzrokowych, słuchowych lub dotykowych. Poprzedzone jest to wywiadem i dodatkowym przygotowaniem pacjenta według protokołu. Stymulacja bilateralna poprawia komunikację między lewą i prawą półkulą mózgu. Kiedy doświadczamy stresującego wydarzenia, zostaje zaburzona emocjonalno-poznawcza równowaga, niezbędna do przetworzenia docierających do nas informacji. Konsekwencją tego może być zatrzymanie takiej informacji w jej oryginalnej, lękotwórczej formie. Zostaje ona niejako „zamrożona” w sieciach neuronalnych w takiej samej formie, w jakiej jej doświadczyliśmy. Nie daje to szans na poznawcze przetwarzanie informacji i prowadzi do problemów psychologicznych. Powtarzające się i rytmiczne ruchy gałek ocznych (lub bodźce dotykowe, słuchowe) połączone z wyobrażeniową reprezentacją trudnego wspomnienia (obraz, myśli, emocje, odczucia z ciała) ułatwiają takie przetworzenie informacji, które gwarantuje wyeliminowanie zaburzenia na poziomie emocjonalnym. Doświadczenia terapeutów z naszej poradni w Warszawie wskazują na skuteczność metody EMDR w zaburzeniach (PTSD), ale także w problemach osób chorujących przewlekle (np. cukrzyca, astma, nadciśnienie). EMDR sprawdza się też w szeroko pojętych zaburzeniach lękowych (np. fobie proste, lęk przed oceną społeczną, lęk przed wystąpieniami publicznymi). Prowadzone są badania nad zastosowaniem EMDR do leczenia depresji. Jest to metoda bezpieczna i skuteczna o leczenia zaburzeń lękowych u kobiet w ciąży i karmiących.

Efekty, jakie przynosi terapia psychologiczna

Terapia EMDR w Warszawie pozwala całkowicie przetworzyć negatywne wspomnienia, które powodują zespół stresu pourazowego w teraźniejszości i obawy o przyszłe sytuacje. Wprowadzone zostają nowe, bardziej przystosowawcze doświadczenia.
Doświadczenie terapeutów z naszych poradni w Warszawie wskazują na skuteczność tej metody nie tylko w zaburzeniach stresu pourazowego (PTSD), ale także w problemach osób chorujących przewlekle (np. cukrzyca, astma, nadciśnienie). EMDR sprawdza się też w szeroko pojętych zaburzeniach lękowych (np. fobie proste, lęk przed oceną społeczną, lęk przed wystąpieniami publicznymi). Prowadzone są badania nad zastosowaniem EMDR do leczenia depresji. Jest to metoda skuteczna i bezpieczna w leczeniu lęku u kobiet w ciąży i połogu. Skuteczność terapii w leczeniu PTSD i innych zaburzeń psychicznych potwierdzają opinie naszych pacjentów.

Powodzenie metody w dużej mierze zależy od prawidłowo przeprowadzonej terapii, dlatego niezmiernie istotne jest zdecydowanie się na nią pod opieką doświadczonego terapeuty. Profesjonalnie przeprowadzone leczenie daje większe szanse na uwolnienie pacjenta od traumatycznych wspomnień.

Zapraszamy do naszych Przychodni Zdrowia i Psychoterapii.

Poradnia Ogrodowa Warszawa: C HOMKA-SAJA Magdalena, Dr n. hum. Monika Gmurek

Poradnia Wilanowska Warszawa: JEŚKA Marcin

Poradnia Lwowska Warszawa: Dr n. hum. Monika Gmurek

W razie potrzeby wsparcia lekowego wizyta u lekarza psychiatry.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie