• Home
  • Leczenie depresji

Leczenie depresji

Po ustaleniu rozpoznania konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia depresji. Najczęściej stosowaną metodą jest farmakoterapia. W depresjach o niewielkim nasileniu skuteczną formą leczenia jest psychoterapia, poznawcza (zmierzająca do zmiany nieprawidłowych wzorców myślenia), lub interpersonalna (dążąca do poprawy stosunków z innymi osobami). Prowadzone ostatnio badania wskazują, że łączne stosowanie psycho- i farmakoterapii jest skuteczniejsze niż oddzielne stosowanie psychoterapii lub farmakoterapii. W leczeniu depresji używamy któregoś z leków przeciwdepresyjnych, a nie np. leków nasennych czy przeciwlękowych. W przypadku nasilonych i uciążliwych objawów takich jak lęk, niepokój, zaburzenia snu można dołączyć okresowo do zasadniczego leku przeciwdepresyjnego leczenie objawowe. Poprawa na ogół przychodzi po 2-3 tygodniach stosowania leków. Leczenie depresji w Warszawie wykonywane przez naszych terapeutów jest skuteczne, polega na jej całkowitym zwalczaniu, a nie tylko najbardziej widocznych objawów takich jak lęk czy bezsenność.
Leczenie depresji należy kontynuować co najmniej 6 – 12 miesięcy po ustąpieniu objawów choroby. Depresja często jest chorobą nawracającą i wtedy konieczny jest powrót do terapii. Gdy istnieje zagrożenie samobójstwem konieczna jest hospitalizacja. Pomogliśmy już wielu osobom co potwierdzają pozytywne opinie naszych Klientów.

Nasi terapeuci zapewniają skuteczne leczenie depresji – Warszawa ul. Ogrodowa 8 i al. Wilanowska 43a – zapraszamy do naszych przychodni terapeutycznych.

Słowo depresja niesie w sobie różne znaczenia. W języku potocznym jest to przejściowe i szybko przemijające pogorszenie nastroju. Jednak dla wielu osób jest to poważna choroba wymagająca leczenia. Depresja to grupa schorzeń, określana obecnie zbiorczą nazwą “zaburzenia afektywne” (Mood Disorders). Rozpowszechnienie tych zaburzeń jest duże, w zależności od metody badania wynosi od kilku do kilkunastu procent. Około 20% – 30% chorych szuka pomocy lekarskiej. Dolegliwości ze strony różnych narządów lub objawy lęku mogą maskować istniejące zaburzenie. Niektóre badania donoszą o tym, że ok. 50% pacjentów zgłaszających się do lekarzy ogólnych cierpi na depresję. Trafnie postawione rozpoznanie i właściwe leczenie zazwyczaj przynosi poprawę funkcjonowania i ulgę w cierpieniu.

Depresja: definicja, przyczyny, klasyfikacja
Depresja w znaczeniu medycznym oznacza trwające długi czas (tygodnie, miesiące) chorobowe obniżenie nastroju, któremu towarzyszy najczęściej dezorganizacja aktywności złożonej człowieka, przeżywanie niewydolności życiowej oraz często poczucie choroby. Pacjent cierpi z powodu smutku, braku energii, zmniejszenia aktywności. Zakres zainteresowań i koncentracja uwagi są obniżone, często pojawia się zmęczenie nawet po małym wysiłku, towarzyszy temu często anhedonia, czyli niemożność przeżywania przyjemności. Elementami stałymi w depresji są zaburzenia snu i apetytu. Obniżeniu ulega samoocena, często towarzyszy temu nieuzasadnione i irracjonalne poczucie winy i przekonanie o swojej małej wartości. Obniżenie nastroju jest niezależne od zdarzeń bieżących i nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach. W praktyce lekarskiej depresja należy do najczęściej spotykanych schorzeń.
W zależności od liczby i intensywności objawów nasilenie depresji może być określone jako łagodne, umiarkowane oraz ciężkie.

Myśląc o depresji warto pamiętać o czynnikach ryzyka:

  • Występuje ona 2-3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.
  • Obciążający jest wywiad mówiący o występowaniu depresji lub prób samobójczych w rodzinie.
  • Czynnikami ryzyka jest okres porodu i okołoporodowy, okres przekwitania, występowanie chorób przemiany materii, zwłaszcza zaburzeń hormonalnych, operacje, urazy głowy zażywanie leków takich jak: leki hormonalne, zwłaszcza glikortykosteroidy, oraz żeńskie hormony płciowe, niektóre leki hipotensyjne, niektóre leki cholinolityczne i cholinergiczne.
  • Jako czynniki precypitujące mają też znaczenie stresy psychologiczne związane ze stratą bliskich osób, rozwodem, kryzysami rodzinnymi i małżeńskimi, bezrobociem.

Należy jednak pamiętać, że depresja występuje często bez żadnych zrozumiałych przyczyn, również bez związku z urazami psychicznymi. Terapeuci w naszej przychodni zdrowia i psychoterapii w Warszawie posiadają duże doświadczenie w trafnym diagnozowaniu i leczeniu depresji.

Objawy depresji

Zasadnicze objawy depresji to:

  • obniżenie podstawowego nastroju przeżywane jako stan smutku, przygnębienia, niemożność przeżywania szczęścia i radości czy zadowolenia z wykonywania czynności, które kiedyś sprawiały radość (anhedonia),
  • obniżenie tempa procesów psychicznych i ruchu przejawiające się spowolnieniem tempa myślenia, osłabieniem pamięci, poczuciem pogorszenia sprawności intelektualnej, spowolnieniem ruchowym, czasami aż do zahamowania ruchowego. Czasami w miejsce spowolnienia ruchowego pojawia się niepokój ruchowy,
  • zaburzenie rytmów biologicznych, zwłaszcza zaburzenie rytmu snu i czuwania, które występuje w dwóch podstawowych wariantach: zwiększonej potrzeby snu, lub znacznego zmniejszenia ilość snu nocnego z jego spłyceniem, częstym budzeniem się, wczesnym porannym budzeniem się i występowaniem koszmarów nocnych; Przejawem zaburzeń rytmów biologicznych są dobowe wahania nastroju z gorszym samopoczuciem rano i zmniejszeniem nasilenia objawów wieczorem oraz występujące często u kobiet zaburzenia miesiączkowania, a także zaburzenia libido.
  • lęk występuje typowo jako tzw. lęk wolnopłynący, wykazuje falujące nasilenie, często lokalizowany przez chorych w okolicy przedsercowej lub w nadbrzuszu.

Poza opisanymi wyżej objawami w zespołach depresyjnych pojawia się szereg szczególnych cech i objawów. Są to: bóle głowy, zaparcia, utrata łaknienia i spadek wagi, wysychanie śluzówek jamy ustnej, spadek libido. W myśleniu osób chorych możemy na ogół stwierdzić pewne szczególne zaburzenia: depresyjne oceny, takie jak negatywna ocena siebie, swojego postępowania, zdrowia, pesymizm towarzyszy myśleniu o przeszłości, przyszłości jak i teraźniejszości. Pacjenci naszej przychodni w Warszawie często mówią o tym, że świat jest w czarnych lub szarych kolorach. Czasami pojawiają się urojenia hipochondryczne, nihilistyczne grzeszności, winy, kary. W łagodnych zespołach depresyjnych dochodzi do zmniejszenia aktywności, w cięższych do zaniechania jakichkolwiek działań.

W naszych przychodniach zapewniamy trafną diagnozę i skuteczne leczenie depresji – Warszawa ul. Ogrodowa 8 i al. Wilanowska 43a.
Skontaktuj się z nami.

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie