EEG Biofeedback Warszawa

Terapia EEG Biofeedback to trening umysłu, mający na celu naukę osiągania stanu relaksu, spokoju, koncentracji oraz pogłębiania samoświadomości. Korzystać z niego mogą wszyscy – zarówno ludzie zdrowi, jak i osoby ze specyficznymi problemami. Do nielicznych przeciwwskazań należą takie zachowania i stany umysłu, nad którymi człowiek nie może samodzielnie zapanować, np. silne pobudzenie: maniakalne, psychoruchowe, agresywne, psychotyczne. W takich sytuacjach możliwość korzystania z treningów jest poprzedzona wizytą lekarską i włączeniem wsparcia farmakologicznego. Brak jest ograniczeń wiekowych.

Zapraszamy do naszej przychodni psychologicznej na terapię biofeedback – Warszawa Wilanów.
Wyniki badań wskazują, że treningi te są szczególnie pomocne w przypadku problemów, w których wykazano nieprawidłowości pracy mózgu:

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi ADHD – treningi powodują trwałe zmniejszenie poziomu mózgowych fal Theta, których nadmiar odpowiada za kłopoty z koncentracją uwagi, a nieregularność zapisu tych częstotliwości jest silnie dodatnio skorelowana z nadruchliwością;
Specyficzne problemy szkolne i akademickie – poprawa pamięci, umiejętność swobodnego odtwarzania materiału – w stanie dominujących częstotliwości Alfa, człowiek zapamiętuje znacznie więcej informacji, proces zapamiętywania przebiega szybciej, a materiał zostaje na długo w pamięci i jest do niego swobodny dostęp (umiejętność przydatna m. in. w: przygotowaniu do egzaminów, nauce języków, prowadzeniu wykładów, prezentacji, zebrań);

Rehabilitacja neurologiczna osób z uszkodzeniami mózgu – zarówno po wypadkach, jak i po udarach czy w epilepsji – terapia EEG Biofeedback stosowana odpowiednio długo wpływa korzystnie na powstawanie nowych połączeń neuronalnych, dzięki czemu możliwe staje się stopniowe odzyskiwanie funkcji utraconych przez uraz neurologiczny;

  • Depresja i lęk – trening podnosi poziom fal Alfa, odpowiedzialnych za uczucie relaksu, co owocuje zgłaszanym przez uczestników zwiększeniem poczucia dobrostanu psychicznego, dystansu emocjonalnego, wzrostem własnej skuteczności i samooceny;
  • Rekonwalescencja po epizodach psychotycznych – treningi obniżają poziom fal Beta 2, których nadmiar świadczy o bardzo dużym, trudnym do tolerowania poziomie napięcia, uniemożliwiającym codzienne funkcjonowanie;
  • Problemy psychosomatyczne: bezsenność, migreny, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa – terapia EEG Biofeedback u nas w Warszawie uczy łatwych do przyswojenia i samodzielnego stosowania technik pogłębionego oddychania, zasypiania, wpływania na procesy fizjologiczne, opanowywania bólu, relaksacji i wizualizacji;
  • Regeneracja psychiczna osób przeciążonych stresem i zagrożonych syndromem wypalenia zawodowego – jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań systematyczny trening spowodował u 98% osób aktywnych zawodowo znaczący i trwały wzrost poziomu fal Alfa (odpowiedzialnych za relaks) oraz spadek fal: Theta (związanych z przetwarzaniem informacji) i Beta2 (odpowiedzialnych za napięcie emocjonalne).

Proponowana metoda uczy, jak osiągnąć „work-life balance”. Organizm poddany treningom wzmacnia się, wzrasta wydolność psycho-immunologiczna, czyli poziom ogólnej odporności psychicznej i somatycznej na stres i choroby. Uczestnicy regularnie korzystający z treningów najczęściej, jako korzyści, wymieniają m. in. lepsze radzenie sobie z irytacją i niepokojem, poprawę procesów poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć, koncentracja, zdolność kreatywnego myślenia. Badanie „follow-up” nad osobami przeciążonymi pracą wykazało: wzrost umiejętności przetwarzania stymulacji (lepsze radzenie sobie ze stresem w sytuacjach przeciążenia hałasem i nadmiarem bodźców charakterystyczne dla pracy w warunkach tzw. open-space), lepsze radzenie sobie z frustracją związaną nadgodzinami, presją czasu i tremą dotyczącą ekspozycji społecznej. Systematyczna terapia EEG Biofeedback w Warszawie powoduje więc zdecydowaną poprawę w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi i społecznymi (np. podczas wystąpień publicznych) oraz poczucie dystansu wobec nowych wyzwań, wzrost skuteczności i samooceny. Co najważniejsze: efekty utrzymują się wiele tygodni po zakończeniu treningów! Dużą korzyść z tzw. treningów osiągnięć (ang. peak performance biofeedback training) uzyskali menedżerowie, którzy ucząc się zwiększania odporności na stres, zaczęli samodzielnie rozwijać swój potencjał umysłowy. Trening okazuje się więc skutecznym uzupełnieniem psychoterapii, farmakologii oraz coachingu.

Podczas pierwszego spotkania wykonywane jest badanie QEEG, które następnie, po analizie będzie podstawą do ustalenia indywidualnego planu treningu. Przyjdź, naucz się relaksować i przekonaj się, jakie to ma korzyści!

Zapraszamy osoby zainteresowane poznaniem metody EEG Biofeedback, Warszawa ul. Lwowska 5/3A

Poradnia Lwowska
Konrad Muszyński

Umów wizytę telefonicznie

wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie