• Home
 • Na czym polega psychoterapia?
psychoterapia

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia, terapia psychologiczna to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia terapeuci stosują różne metody i rodzaje psychoterapii:

 • terapię psychodynamiczną,
 • terapię humanistyczną,
 • terapię systemową,
 • terapię poznawczo-behawioralną,
 • psychoterapię Gestalt,
 • terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Na czym polega psychoterapia? Co różni, a co łączy wskazane powyżej stanowiska terapeutyczne i rodzaje psychoterapii? Kto może skorzystać z pomocy?

Psychoterapia: Co to jest?

Psychoterapię definiuje się jako zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej. Terapia opiera się na bezpośrednim kontakcie lekarza z pacjentem i obejmuje cykl spotkań. W zależności od rodzaju psychoterapii spotkania mogą mieć charakter indywidualny (pacjenta z terapeutą) lub grupowy (pacjenta z terapeutą i pozostałymi uczestnikami terapii). Psychoterapia może być wykorzystywana jako niezależna forma leczenia lub składowa bardziej rozbudowanego podejścia terapeutycznego.

Specjalistami uprawnionymi do prowadzenia psychoterapii są osoby posiadające odpowiednie kompetencje. To przede wszystkim psycholodzy i lekarze psychiatrzy.

Psychoterapia: Na czym polega?

W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż z zalet psychoterapii mogą korzystać nie tylko pacjenci doświadczający zaburzeń psychicznych, ale również osoby odczuwające potrzebę poprawy jakości swojego życia emocjonalnego. Psychoterapia może wpłynąć korzystnie na motywację do działania, pewność siebie czy umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. W tym kontekście bywa więc pomocna w poprawie jakości życia prywatnego i zawodowego. Na czym polega?

Odpowiedź na pytanie o to, na czym polega psychoterapia jest uzależnione od jej rodzaju. Dzięki dostępności wielu nurtów psychoterapii, metodę leczenia każdorazowo można dopasować do problemu pacjenta i jego specyfiki. Każdy rodzaj psychoterapii charakteryzuje się bowiem innym źródłem inspiracji, a co za tym idzie innym podejściem i sposobem prowadzenia terapii, jak również innymi założeniami teoretycznymi.

Rodzaje psychoterapii: Czym się różnią? Na czym polega praca z terapeutą?

Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest oduczenie pacjenta starych, nieprawidłowych reakcji oraz wypracowania nowych wzorców zachowań i zmiana sposobu myślenia. Ten rodzaj terapii bazuje na podejściu edukacyjnym. Dzięki nabytym umiejętnościom pacjent w przyszłości sam będzie w stanie rozwiązywać swoje problemy.

Terapia humanistyczna zakłada, że problemy jednostki wynikają z tego, że stosuje ona nieodpowiednie normy i wartości, które kłócą się z jej prawdziwymi potrzebami. W terapii pacjenta traktuje się podmiotowo, empatycznie i z ogromnym zrozumieniem. Dzięki temu terapia humanistyczna pozwala wyjść z trudnych życiowo sytuacji i jednocześnie stwarza przestrzeń do radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa.

Psychoterapia Gestalt to z kolei rodzaj psychoterapii humanistycznej oparty na przeświadczeniu o złożoności człowieka. Celem terapii Gestalt jest zwiększenie świadomości jednostki w kierunku czerpania z życia radości i wskazanie, jak rozwiązywać problemy wykorzystując przy tym wewnętrzną siłę i własne możliwości. Terapia najczęściej służy tym, którzy chcą lepiej zrozumieć samych siebie i poprawić jakość swojego życia np. przez wyeliminowanie wewnętrznych konfliktów.

Psychoterapia systemowa ma za zadanie poprawę relacji między osobami w związku lub w rodzinie. Osoby w związku lub rodzinie tworzą swoisty system. Jego prawidłowe działanie wymaga usprawnienia komunikacji, wprowadzenia zasad i nakreślenia struktury. Te zadania realizuje psychoterapia systemowa, która może być realizowana w ramach terapii indywidualnej lub terapii dla par, rodzin.

Od czego zależy skuteczność psychoterapii?

To, czy terapia okaże się skuteczna, czy też nie jest zależne od wielu czynników. Wyróżnia się m.in.:

 • odpowiedni dobór rodzaju terapii do zgłaszanego przez pacjenta problemu,
 • zaufanie i dobrą relację terapeuty z pacjentem,
 • wybór odpowiedniego terapeuty,
 • zaangażowanie i motywację pacjenta.

Efektywność terapii jest obserwowana u pacjentów po różnym czasie. Zależy od rodzaju terapii, częstotliwości i czasu jej trwania. Czasami na efekty terapii trzeba zaczekać, nie oznacza to jednak, że terapia jest nieskuteczna i wymaga zmiany podejścia terapeutycznego. Niezależnie do wybranego rodzaju terapii warto dać sobie czas i cierpliwie czekać na efekty swojej pracy, ponieważ zazwyczaj przychodzą one stopniowo.