Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Jolanta Matuszewska

Jolanta Matuszewska

Neurologopeda, pedagog specjalny

 Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Czytaj więcej

Zajmuje się: diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną, terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych, stymulacją rozwoju mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną, stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wczesną interwencją logopedyczną, terapią afazji. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnych placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia (m.in. Stocer, Medicover). Współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia dla studentów wydziału pedagogicznego.Ukończyła kursy doskonalące, m.in. szkolenia z tzw. Metody Krakowskiej (Terapia neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Problemy poznawcze dla dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia) Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, Całościowe zaburzenia rozwoju – przyczyny, częstotliwość występowania i symptom, Metoda M. i CH. Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie z Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena IAS.
Anita Święcicka

Anita Święcicka

Logopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada 25 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Czytaj więcej

Zajmuje się: diagnozą logopedyczną; stymulacją rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego; terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, była pracownikiem dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnej, prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Od lat przyjmuje pacjentów w placówkach Medicover. Ukończyła kurs Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, kurs wprowadzający Wideotreningu komunikacji, szkolenie Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Była uczestnikiem licznych konferencji naukowych, współautorem publikacji naukowych.
Urszula Folczak

Urszula Folczak

Logopeda, trener emisji głosu

Dyplomowany logopeda, trener emisji głosu i wyrazistości mówienia. Autorka pomocy logopedycznych, publikacji z zakresu logopedii i warsztatów emisji głosu.

Wykładowca Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka Pomagisterskich Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Wymowy w Akademii Teatralnej w Warszawie, magister pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00