Logopeda

Logopeda dla dorosłych

Logopeda to specjalista, terapeuta, który zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych, a także profilaktyką logopedyczną u małych dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy czynnej).

W ramach logopedii wyróżnia się dodatkowo kilka specjalizacji. To m.in. neurologopedia i surdologopedia.

Neurologopeda to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego, terapii dzieci z obciążonym okresem ciążowo – okołoporodowym, zespołami genetycznymi, z zaburzeniami komunikacji (autyzm, zespół Aspergera).

Sudrologopeda to osoba z dodatkową specjalizacją w zakresie kształtowania i rozwoju mowy u osób wykazujących zaburzenia słuchu oraz postępowaniem z tymi osobami.

Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie współpracuje z wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu logopedii. Nasze usługi kierujemy do pacjentów dorosłych – osób, u których wady wymowy są pochodną wad wrodzonych, jak i konsekwencją wad nabytych.

Badanie logopedyczne dla dorosłych

Badanie logopedyczne osoby dorosłej ma na celu rozpoznanie określonego zaburzenia mowy występującego u pacjenta. Informacje uzyskane podczas badania podstawę do zaplanowania leczenia i rozpoczęcia procesu terapeutycznego.

Logopeda w trakcie wizyty:

  • przeprowadza wywiad z pacjentem
  • sprawdza artykulację, słuchu mowny
  • ocenia budowę i sprawności narządów mowy oraz funkcję oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne
  • bada praksję, gnozję i orientację przestrzenną
  • bada umiejętność rozumienia
  • bada umiejętność mówienia
  • sprawdza umiejętność czytania, pisania i liczenia

Aby wydać prawidłową diagnozę często badania te trzeba uzupełnić konsultacjami laryngologicznymi, foniatrycznymi, neurologicznymi czy ortodontycznymi. Po ich wykonaniu logopeda opracowuje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby pacjenta.

Logopeda – Warszawa

Dorosłych pacjentów z terenu miasta Warszawa poszukujących wsparcia w zakresie diagnostyki i terapii wad wymowy zapraszamy do Centrum Zdrowia i Psychoterapii. Świadczymy pomoc w ramach oferty prywatnej oraz leczenia refundowanego przez NFZ.

Nasze Centrum współpracuje z wykwalifikowanymi i doświadczonymi logopedami dla dorosłych. To osoby z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym, których kwalifikacje przekładają się na wysoką jakość opieki i doskonałe rezultaty terapii. Zakres oferowanej pomocy każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Pacjenta oraz trudności, z jakimi ten się zmaga. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w ustaleniu dogodnego terminu konsultacji. Współpracujemy również z logopedą dziecięcym.