Logopeda dziecięcy

Logopeda dziecięcy to terapeuta specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami wymowy (seplenienie, rotacyzm, jąkanie), terapią dzieci z niedosłuchem i rozszczepem podniebienia oraz leczeniem dzieci z różnymi stopniami upośledzenia. 

Logopeda dziecięcy nie jest wyłącznie terapeutą od wad wymowy. Do jego zadań należy również identyfikowanie i pomoc w usuwaniu barier w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Badanie logopedyczne dla dzieci

Badanie logopedyczne polega na rozpoznaniu określonego zaburzenia mowy występującego u badanej osoby, daje podstawę do zaprogramowania odpowiedniej terapii i rozpoczęcia postępowania terapeutycznego. W trakcie trwania wizyty logopeda:

  • przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący etapów ogólnego rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego
  • ocenia sposoby porozumiewania się dziecka (spontaniczne wypowiedzenia, gesty, mimika, kontakt wzrokowy, umiejętność zabawy)
  • ocenia rozumienie mowy przez dziecko
  • ocenia budowę oraz sprawności narządów mowy
  • ocenia funkcje oddechowe, fonacyjne i funkcje połykania
  • orientacyjnie bada słuch fizyczny
  • bada słuch fonemowy, analizę i syntezę słuchową
  • bada analizę i syntezę wzrokową
  • bada artykulację poszczególnych głosek, sylab i wyrazów
  • ocenia grafomotorykę i lateralizację,

W trakcie wizyty u logopedy może się okazać, że badanie logopedyczne musi zostać dodatkowo poszerzone o wyniki badań innych specjalistów – psychologa, audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę czy neurologa.

Przebieg leczenia logopedycznego u dziecka

Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu.

Diagnoza logopedyczna nie zawsze jest aktem jednorazowym, często pogłębiana jest w miarę poznawania problemu logopedycznego u dziecka, a także w trakcie prowadzonej terapii.

Podczas badania logopedycznego rodzic może uczestniczyć w diagnozie logopedycznej. Po zakończeniu badania logopeda omówi umiejętności dziecka, wskaże też problemy, które zdiagnozował. Zaproponuje ćwiczenia do pracy w domu, a w razie konieczności plan terapii w gabinecie.

Logopeda dziecięcy – Warszawa

Rodziców oraz opiekunów pranych dzieci zainteresowanych konsultacją logopedyczną – badaniem logopedycznym dziecka, a razie potrzeby rozpoczęciem terapii aparatu mowy – zapraszamy do Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie. Współpracujemy z zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w zakresie logopedii. Nasi logopedzi dziecięcy odznaczają się bardzo wysokimi kwalifikacjami oraz doskonałym podejściem do najmłodszych pacjentów, co pozwala osiągać bardzo dobre efekty leczenia.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka. Zakres pomocy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Pacjenta oraz trudności, z jakimi ten się zmaga. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.