Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 869 96 01

Magdalena Szostak

Logopeda

Obecnie pracuje w Fundacji Scolar z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zaburzeniami ogólnorozwojowymi,
niemówiącymi oraz z zakresu wczesnej interwencji.
W czasie pracy zawodowej oraz licznych szkoleń zdobyła duże doświadczenie w dziedzinie logopedii.

Czytaj więcej

Dorota Zielińska

Logopeda

 

Czytaj więcej