Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa Aleja Wilanowska 43A

ADAMSKA Marta

ADAMSKA Marta

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna), Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (podyplomowe studia: diagnoza i terapia neuropsychologiczna), psychologię studiowała także na uniwersytetach w Magdeburgu oraz Ratyzbonie (Niemcy).

Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w ramach podyplomowego, całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czytaj więcej

Doświadczenie w zawodzie psychologa i psychoterapeuty zdobywała m. in. w całodobowym i dziennym oddziale zaburzeń afektywnych oraz oddziale psychiatrii młodzieżowej w Klinice Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także pracując z osobami z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, w poradni zdrowia psychicznego, w projektach dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w oddziałach rehabilitacji neurologicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz wchodzącymi w dorosłość doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Pomaga m.in. osobom przeżywającym kryzys życiowy, doświadczającym trudności w relacjach, straty, skutków silnego stresu, odczuwającym brak satysfakcji w życiu, potrzebującym wsparcia z powodu diagnozy przewlekłej choroby lub bliskim osoby chorującej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje w podejściu integracyjnym, korzystając z koncepcji i osiągnięć różnych szkół psychoterapii. Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

BARON Gabriela

BARON Gabriela

Psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem, które łączy z otwartością i udziałem w aktualnych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych z różnorodnymi trudnościami psychicznymi: zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia nastroju i samooceny, zaburzenia odżywiania, obsesyjno-kompulsyjne, problemy w związku i w relacjach społecznych. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przeżywającą typowe problemy i trudności związane z dojrzewaniem i wchodzeniem w dorosłość. Pracuje także z parami, rodzicami i rodzinami. W terapii wykorzystuje podejście psychodynamiczne, systemowe oraz elementy psychodramy. Swoją pracę poddaje superwizji.
CHAŁUDA Monika

CHAŁUDA Monika

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Czytaj więcej

Pracuje pod superwizją. Posiada doświadczenie indywidualnej pracy terapeutycznej młodych – dorosłych, powyżej 16 roku życia w obszarze przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym.

Katarzyna Gałecka

Katarzyna Gałecka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Od 2009 prowadzi praktykę psychologiczną.
Ukończyła magisterskie Studia Psychologiczne oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji, (w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).
Pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.
GIBASZEK Monika

GIBASZEK Monika

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Ma wieloletnie doświadczenie w terapii osób z problemami psychologicznymi oraz ich rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Stowarzyszeniu na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym, w szpitalu psychiatrycznym w oddziale dziennym oraz leczenia depresji w Pruszkowie oraz w komercyjnej poradni zdrowia psychicznego Pro Psyche w Warszawie

Odbyła Szkolenie Psychoterapeutyczne przygotowujące do certyfikacji, organizowane i sygnowane przez Labolatorium Psychoedukacjii w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuje w orientacji psychodynamicznej, skutecznie łączącej różne sposoby rozumienia natury ludzkiej od behawioralno-poznawczej przez systemową i analityczną aż do ujęcia antropologiczno-filozoficznego. Swoją pracę systematycznie superwizuje. Bierze udział w aktualizujących wiedzę szkoleniach i konferencjach.

Czytaj więcej

Zajmuje się:

Konsultacjami psychologicznymi, indywidualną psychoterapią osób dorosłych, wspieraniem samoświadomości, tożsamości, poczucia wartości i pewności siebie,

Psychoterapią osób cierpiących z powodu: depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń newicowych, OCD,

Doświadczania psychicznego przeciążenia w przełomowych momentach życia, kryzysu w związku, problemach małżeńskich, problemów w pracy, zaburzeń psychosomatycznych.

Pomocą i poradnictwem dla osób szukających doraźnej pomocy psychologicznej, porady, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Nie zajmuje się terapią uzależnień

HAŁASOWSKA Izabela

HAŁASOWSKA Izabela

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację z Psychoterapii. Obecnie, słuchaczka 4-letniego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Coach, absolwentka Studium Coachingu Multi Level Coaching, posiadającego akredytację Izby Coachingu. W trakcie nauki w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra“, dającym podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Akademickim Ośrodku Psychoterapii zlokalizowanym przy Uniwersytecie Warszawskim, Ośrodku leczniczo -terapeutycznym Grupy Synapsis, a także na licznych stażach klinicznych m. in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Aktualnie współpracuje z Centrum Psychoterapii Statek oraz Pracownią Dialogu. Prowadzi też własną firmę szkoleniową. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Stale uczestniczy w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach zawodowych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z grupami.

JEŚKA Marcin

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Czytaj więcej

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

 LIBERA Aleksandra

LIBERA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyła studia psychologiczne w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji i kontynuuje kształcenie w tym nurcie, będąc w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego ,,Sensimed’’, prowadząc indywidualnie spotkania psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ „Sensimed”, gdzie pracowała z pacjentami psychotycznymi. Pracowała także na stanowisku psychologa na Oddziale Geriatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, mając możliwość pracy terapeutycznej i diagnostycznej z osobami w podeszłym wieku. Staże kliniczne odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ,,Interwencja’’ we Wrocławiu i w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży, zmagających się z:

 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie);
 • syndromem PTSD (po wypadkach komunikacyjnych, gwałtach, klęskach żywiołowych – szczególnie dla osób, które były świadkiem lub uczestnikiem traumatycznych wydarzeń);
 • zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój) ;
 • zaburzeniami osobowości;
 • zaburzeniami psychotycznymi;
 • zaburzeniami adaptacyjnymi (mobbing w pracy lub szkole, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z zmianami w życiu, żałoba lub inne kryzysy życiowe);
 • niską samooceną;
 • zachowaniami autoagresywnymi (zachowania agresywne skierowane ku własnej osobie).

 

SUCHOCKA Iwona

SUCHOCKA Iwona

Psychoterapeuta, psychodynamiczny

Absolwentka 4 letniego Studium Psychoterapii oraz 2 letniego Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii osób z problemem uzależnienia.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in.: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Regeneracja. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową z dorosłymi i młodzieżą, a także warsztaty rozwojowe i terapeutyczne.

Czytaj więcej

Pracuje z osobami, które doświadczają różnych trudności w relacjach z innymi, z sobą samym, chcą lepiej rozumieć siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie, a także z osobami których cierpienie łączy się z doświadczaniem uzależnienia, są w kryzysie, doświadczyli bolesnych strat.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

ZAKRZEWSKA-WIRKUS Kornelia

ZAKRZEWSKA-WIRKUS Kornelia

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Czytaj więcej

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży:

 • DDA
 • znajdujących się w kryzysach o różnym tle
 • z problemami w relacjach
 • z wypaleniem zawodowym
 • w żałobie
 • z obniżonym nastrojem
 • z lękiem
 • wybuchami gniewu
 • poczuciem braku sensu w życiu
 • Kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych
 • osób chcących pracować nad samoakceptacją
 • osób zmagających się z problemami adaptacyjnymi np. po powrocie zza granicy
 • konsultuję również w języku angielskim

 

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.