Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa Aleja Wilanowska 43A

ANDRYSZCZAK Joanna

ANDRYSZCZAK Joanna

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem z wykształcenia psychologiem o specjalności klinicznej z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia, które realizuję w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W swoim doświadczeniu posiadam staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Moja praca podlega regularnej superwizji. Korzystam również z psychoterapii własnej.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Szpitalu Wolskim, Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego, Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Współpracowałam z Centrum Praw Kobiet.

Jestem również psychologiem i terapeutą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi potrzebami. Prowadzę terapie w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jestem ekspertem z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Przedszkolem i Gimnazjum.

Wierzę i ufam, że to właśnie rodzic jest najlepszym Ekspertem od własnego dziecka. Praca psychoterapeutyczna, jest nie tylko moją drogą zawodową, ale przede wszystkim pasją i ideologią, którą kieruję się we własnym życiu. To, co jest dla mnie istotą spotkania z drugim człowiekiem i czynnikiem uwalniającym, to obecność „tu i teraz”, uważność, akceptacja i ciekawość w podążaniu za doświadczeniami i potrzebami klienta. Ogromną radością, satysfakcją i wzruszeniem jest dla mnie obserwowanie procesu pozytywnej zmiany u swoich klientów.

BIENIAK Ilona

BIENIAK Ilona

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Studium Terapii Rodzin, roczne Studium Terapii Par prowadzone przez Laboratorium Psychoedukacji i jest w trakcie szkolenia z Psychoterapii opartej na Mentalizacji (MBT) w Laboratorium Psychoedukacji.

Czytaj więcej

Doświadczenie kliniczne w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej młodzieży, terapii rodzin, par i terapii grupowej zdobywała zarówno w prywatnych poradniach, jak również w czasie stażu w Klinice Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz prowadząc konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i współprowadząc grupę terapeutyczną dla młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego IPiN. Odbyła także staż w Poradni Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu oraz szkolenie teoretyczne i staż specjalistyczny z wczesnej intensywnej terapii dzieci z autyzmem w Ośrodku dla dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Od ponad 10 lat pracuje pod stałą superwizją, a swoją pomoc oferuje przede wszystkim osobom dorosłym oraz parom. Pomoc świadczy w języku polskim i włoskim. Zajmuje się: • terapią par, • terapią indywidualną osób dorosłych, • pracą z osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem, problemami w relacjach osobistych i zawodowych, szukającymi doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych.
CHAŁUDA Monika

CHAŁUDA Monika

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Czytaj więcej

Pracuje pod superwizją. Posiada doświadczenie indywidualnej pracy terapeutycznej młodych – dorosłych, powyżej 16 roku życia w obszarze przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym.

DOMAŃSKA Katarzyna

DOMAŃSKA Katarzyna

Psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studium psychoterapii w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji na analityka grupowego Instytutu „Rasztów” oraz certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, jak również z parami i rodzinami, które zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS, na Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej OPTA, w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie czy Poradni Zdrowia Psychicznego w Skierniewicach. Ma również doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, kandydatami na rodziny adopcyjne oraz parami starającymi się o dziecko.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.

Pomaga osobom:

 • z zaburzeniami nastroju, depresją,
 • z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi,
 • z dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami snu,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • mającym trudności wychowawcze,
 • starającym się o dziecko, rodzicom adopcyjnym, zastępczym,
 • przeżywającym trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • znajdującym się w kryzysie życiowym,
 • borykającym się ze stresem czy wypaleniem zawodowym,
 • poszukującym satysfakcji w życiu i dążącym do lepszego samopoznania.
GIBASZEK Monika

GIBASZEK Monika

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Ma wieloletnie doświadczenie w terapii osób z problemami psychologicznymi oraz ich rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Stowarzyszeniu na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym, w szpitalu psychiatrycznym w oddziale dziennym oraz leczenia depresji w Pruszkowie oraz w komercyjnej poradni zdrowia psychicznego Pro Psyche w Warszawie

Odbyła Szkolenie Psychoterapeutyczne przygotowujące do certyfikacji, organizowane i sygnowane przez Labolatorium Psychoedukacjii w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuje w orientacji psychodynamicznej, skutecznie łączącej różne sposoby rozumienia natury ludzkiej od behawioralno-poznawczej przez systemową i analityczną aż do ujęcia antropologiczno-filozoficznego. Swoją pracę systematycznie superwizuje. Bierze udział w aktualizujących wiedzę szkoleniach i konferencjach.

Czytaj więcej

Zajmuje się:

Konsultacjami psychologicznymi, indywidualną psychoterapią osób dorosłych, wspieraniem samoświadomości, tożsamości, poczucia wartości i pewności siebie,

Psychoterapią osób cierpiących z powodu: depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń newicowych, OCD,

Doświadczania psychicznego przeciążenia w przełomowych momentach życia, kryzysu w związku, problemach małżeńskich, problemów w pracy, zaburzeń psychosomatycznych.

Pomocą i poradnictwem dla osób szukających doraźnej pomocy psychologicznej, porady, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Nie zajmuje się terapią uzależnień

GRAJETA Aneta

GRAJETA Aneta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Czytaj więcej

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach. W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

 

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest:

 • nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją)
 • uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy.)
 • współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób
 • zaburzenia lękowe
 • trudności wychowawcze
 • DDA, problemy z samooceną
HAŁASOWSKA Izabela

HAŁASOWSKA Izabela

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację z Psychoterapii. Obecnie, słuchaczka 4-letniego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Coach, absolwentka Studium Coachingu Multi Level Coaching, posiadającego akredytację Izby Coachingu. W trakcie nauki w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra“, dającym podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Akademickim Ośrodku Psychoterapii zlokalizowanym przy Uniwersytecie Warszawskim, Ośrodku leczniczo -terapeutycznym Grupy Synapsis, a także na licznych stażach klinicznych m. in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Aktualnie współpracuje z Centrum Psychoterapii Statek oraz Pracownią Dialogu. Prowadzi też własną firmę szkoleniową. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Stale uczestniczy w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach zawodowych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z grupami.

JEŚKA Marcin

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Czytaj więcej

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

KOŁTYŚ Barbara

KOŁTYŚ Barbara

Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne i  podyplomowe studia Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2014 roku uzyskała dyplom psychoterapeuty w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Intra,  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Czytaj więcej

Poszerza  wiedzę przez udział w superwizjach i szkoleniach. Ma doświadczenie pracy psychologicznej (diagnoza, konsultacje i warsztaty) z dziećmi i z rodzicami. Przez lata angażowała się w działania prospołeczne m.in. w Stowarzyszeniu Q Zmianom. W  latach 2011-2016 była tam koordynatorem i realizatorem  projektu psychoterapeutycznego dla osób dorosłych „Ktoś Cię słyszy”. Obecnie jest koordynatorem i terapeutą w Poradni Rodzinnej w Fundacji Vocati. Lubi pisać, chodzić po górach, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

 

Udziela pomocy:

-psychoterapeutycznej: osobom indywidualnym i parom

-konsultacyjnej rodzicom z dziećmi i młodzieży: trudności emocjonalne, rozwojowe

 

 

Zapraszam na spotkanie, gdy cierpisz z powodu:

 

– z powodu lęku,natrętnych myśli lub/i czynności

-problemów w związku

-obniżonego natroju

-samotnosci, niesatysfakcjonujacych relacji

-braku kontroli nad gniewem

-strat i żałoby

-braku potomstwa

-lęku przed porodem, macierzyństwem/ojcostwem

-trudności w pracy

-poczucia bezsensu i i bezcelowości.

 KOMAJDA-WÓJCIK Renata

KOMAJDA-WÓJCIK Renata

Psycholog kliniczny, certyfikowana terapeutka psychodynamiczna

Certyfikowana psychoterapeutka PTP (certyfikat nr 503 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii zintegrowanej, psychodynamicznej, systemowej oraz szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, terapią par, małżeństw i rodzin, konsultacjami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oceniającą funkcjonowanie poznawcze w zakresie pamięci, procesów uwagi, funkcji wykonawczych.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

 LIBERA Aleksandra

LIBERA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyła studia psychologiczne w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji i kontynuuje kształcenie w tym nurcie, będąc w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego ,,Sensimed’’, prowadząc indywidualnie spotkania psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ „Sensimed”, gdzie pracowała z pacjentami psychotycznymi. Pracowała także na stanowisku psychologa na Oddziale Geriatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, mając możliwość pracy terapeutycznej i diagnostycznej z osobami w podeszłym wieku. Staże kliniczne odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ,,Interwencja’’ we Wrocławiu i w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży, zmagających się z:

 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie);
 • syndromem PTSD (po wypadkach komunikacyjnych, gwałtach, klęskach żywiołowych – szczególnie dla osób, które były świadkiem lub uczestnikiem traumatycznych wydarzeń);
 • zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój) ;
 • zaburzeniami osobowości;
 • zaburzeniami psychotycznymi;
 • zaburzeniami adaptacyjnymi (mobbing w pracy lub szkole, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z zmianami w życiu, żałoba lub inne kryzysy życiowe);
 • niską samooceną;
 • zachowaniami autoagresywnymi (zachowania agresywne skierowane ku własnej osobie).

 

ŁAZĘCKA Martyna

ŁAZĘCKA Martyna

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła podyplomowe 4- letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
Pracę psychoterapeutyczną prowadzi z dorosłymi w nurcie integratywnym.

Czytaj więcej

Zajmuje się: wsparciem w trudnej sytuacji życiowej, zaburzeniami nastroju, stanami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, wspomaganiem osób chcącymi poprawić jakość swojego życia

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

NYKIEL-PILARSKA Julia (URLOP WYCHOWAWCZY)

NYKIEL-PILARSKA Julia (URLOP WYCHOWAWCZY)

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie humanistycznym

Studia psychologiczne ukończyła w lutym 2004 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. W czerwcu 2008r ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA.

Czytaj więcej

Obecnie pracuje jako Specjalista pracy z rodziną w Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie. W Centrum Zdrowia Psychicznego zajmuje się psychoterapią indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

OLCZAK-KACZOŃ Edyta

OLCZAK-KACZOŃ Edyta

Jestem psychologiem/psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem, absolwentką Uniwersytetu SWPS, dyplomowaną oraz certyfikowaną psychoterapeutką. Uzyskałam  certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) nr: 18/T/2016 oraz certyfikat psychoterapeuty  PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling.

Czytaj więcej

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych w konwencji humanistyczo-doświadczeniowej. Pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych ze stresem, walką z negatywnymi nawykami, wsłuchiwaniem się we własne wnętrze, wspieraniem rozwoju osobistego oraz umacnianiem poczucia własnej wartości. Pomagam osobom dotkniętym depresją, zmagającymi się z lękami, nerwicą oraz potrzebującym wsparcia w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i życiowych. Najważniejsza w mojej pracy jest wartościowa relacja z drugim człowiekiem oparta na empatii, zrozumieniu, autentyczności i współpracy przy trudnych, osobistych problemach. Jestem cierpliwą, życzliwą i rozumiejącą terapeutką, która nie boi się wyzwań.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pod stałą opieką superwizora.

RADZIKOWSKA Małgorzata

RADZIKOWSKA Małgorzata

Jest psychologiem, terapeutą, coachem. W CZP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi sesje indywidualne dorosłych, terapię rodzinną i par. Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym (terapia ericksonowska, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia narracyjna).

Czytaj więcej

W obszarze jej pracy znajduje się m..in.: pomoc psychologiczna w kryzysach (trudności emocjonalne, choroby w rodzinie, przeżywanie żałoby, zachowania i myśli suicydalne, przemoc w rodzinie); obniżony nastrój, depresja; zaburzenia lękowe, napady lęku; pomoc w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami; rodzina w sytuacji okołorozwodowej (dzieci i dorośli); dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (m.in. Zespół Aspergera, adhd); rodziny, w których występuje choroba psychiczna.Zajmuje się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (m.in. oceną rozwoju dziecka od 5 roku życia do dorosłości, pomiarem możliwości intelektualnych, doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, określaniem mocnych stron dziecka, badaniem w kierunku ADD/ADHD, Zespołu Aspergera, diagnozą gotowości szkolnej). Doświadczenie zawodowe zdobyła w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, pracując jako psycholog szkolny, m.in. w szkołach dla dzieci i młodzieży o specjalnych wymaganiach edukacyjnych (fundacja ADYS), prowadząc konsultacje, terapię i diagnozę w Pracowni Terapeutycznej i ProPsyche Junior. Odbyła staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, byłam stażystą i wolontariuszem w Środowiskowym Domu dla osób Chorujących Psychicznie „Pod skrzydłami”. Obecnie jest koterapeutą stażystą w terapii rodzinnej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej. Ukończyła m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zaawansowane Metody Praktyki Narracyjnej, Szkołę Coachów TROP oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe. Jest w trakcie 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracuje pod stałą superwizją.

SŁAWIK Barbara

SŁAWIK Barbara

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w kursie terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotionally Focused Therapy).

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, integracyjnym. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale zaburzeń nastroju, lękowych i snu. Pracuje też z rodzicami i rodzinami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Wilanowie.

Prowadzi sesje również w języku angielskim. Jest mężatką, ma jedno dziecko.

TOMASZEWSKA-PARZONKO Justyna (URLOP WYCHOWAWCZY)

TOMASZEWSKA-PARZONKO Justyna (URLOP WYCHOWAWCZY)

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka analityczna, muzykoterapeuta

Ukończyła szkolenie w zakresie muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapii prowadzone w ramach Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki w Akademii Muzycznej.

Czytaj więcej

Przez ponad dwa lata związana była z Dziennym Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatycznych i Poradnią Leczenia Nerwic w SPSK im. Prof. Orłowskiego. Obecnie pracuje w SPL-VITAMED. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

WALCZAK Danuta

WALCZAK Danuta

Psycholog kliniczny, psychoterapeutka psychodynamiczna

Terapeutka rodzinna, zajmuje się również terapią indywidualną. Ukończyła 4-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin w Krakowie, systematycznie doszkala się w zakresie terapii indywidualnej i rodzinnej. Zajmuje się również pracą z dziećmi.

 

ZAKRZEWSKA-WIRKUS Kornelia

ZAKRZEWSKA-WIRKUS Kornelia

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Czytaj więcej

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży:

 • DDA
 • znajdujących się w kryzysach o różnym tle
 • z problemami w relacjach
 • z wypaleniem zawodowym
 • w żałobie
 • z obniżonym nastrojem
 • z lękiem
 • wybuchami gniewu
 • poczuciem braku sensu w życiu
 • Kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych

 

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00