Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa Aleja Wilanowska 43A

ANDRYSZCZAK Joanna

ANDRYSZCZAK Joanna

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem z wykształcenia psychologiem o specjalności klinicznej z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia, które realizuję w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W swoim doświadczeniu posiadam staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Moja praca podlega regularnej superwizji. Korzystam również z psychoterapii własnej.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Szpitalu Wolskim, Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego, Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Współpracowałam z Centrum Praw Kobiet.

Jestem również psychologiem i terapeutą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi potrzebami. Prowadzę terapie w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jestem ekspertem z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Przedszkolem i Gimnazjum.

Wierzę i ufam, że to właśnie rodzic jest najlepszym Ekspertem od własnego dziecka. Praca psychoterapeutyczna, jest nie tylko moją drogą zawodową, ale przede wszystkim pasją i ideologią, którą kieruję się we własnym życiu. To, co jest dla mnie istotą spotkania z drugim człowiekiem i czynnikiem uwalniającym, to obecność „tu i teraz”, uważność, akceptacja i ciekawość w podążaniu za doświadczeniami i potrzebami klienta. Ogromną radością, satysfakcją i wzruszeniem jest dla mnie obserwowanie procesu pozytywnej zmiany u swoich klientów.

CHAŁUDA Monika

CHAŁUDA Monika

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Czytaj więcej

Pracuje pod superwizją. Posiada doświadczenie indywidualnej pracy terapeutycznej młodych – dorosłych, powyżej 16 roku życia w obszarze przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym.

DOMAŃSKA Katarzyna

DOMAŃSKA Katarzyna

Psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studium psychoterapii w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji na analityka grupowego Instytutu „Rasztów” oraz certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, jak również z parami i rodzinami, które zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS, na Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej OPTA, w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie czy Poradni Zdrowia Psychicznego w Skierniewicach. Ma również doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, kandydatami na rodziny adopcyjne oraz parami starającymi się o dziecko.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.

Pomaga osobom:

 • z zaburzeniami nastroju, depresją,
 • z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi,
 • z dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami snu,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • mającym trudności wychowawcze,
 • starającym się o dziecko, rodzicom adopcyjnym, zastępczym,
 • przeżywającym trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • znajdującym się w kryzysie życiowym,
 • borykającym się ze stresem czy wypaleniem zawodowym,
 • poszukującym satysfakcji w życiu i dążącym do lepszego samopoznania.
GRAJETA Aneta

GRAJETA Aneta

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Czytaj więcej

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach. W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

 

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest:

 • nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją)
 • uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy.)
 • współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób
 • zaburzenia lękowe
 • trudności wychowawcze
 • DDA, problemy z samooceną
GROSZYŃSKA Marta

GROSZYŃSKA Marta

Psycholog, psychoterapeutka

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których zrealizowała specjalizację z Psychoterapii. W trakcie studiów pracowała jako ko-terapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapii i prowadziła coaching kariery w ramach projektu Sięgaj Wyżej!.  W 2014 roku ukończyła roczny staż Gestalt w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od tego czasu kontynuuje kształcenie w kierunku psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Czytaj więcej

Staże kliniczne odbyła w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, pracując z kobietami doświadczającymi przemocy oraz na II Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, gdzie w ciągu 2 lat miała okazję pracować z osobami z głębszymi zaburzeniami psychicznymi – prowadziła rozmowy wspierające, a także wspomagała zespół psychologów w diagnozie pacjentów, przeprowadzając z nimi testy i wywiady kliniczne. W 2015 roku ukończyła kurs z Art Coachingu, będącym uzupełnieniem obszaru zainteresowań terapeutki.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, które zmagają się z następującymi trudnościami:

 • problemy w relacjach;
 • kryzysy życiowe;
 • zaburzenia lękowe;
 • depresja;
 • zaburzenia osobowości.

 

HAŁASOWSKA Izabela

HAŁASOWSKA Izabela

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację z Psychoterapii. Obecnie, słuchaczka 4-letniego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Coach, absolwentka Studium Coachingu Multi Level Coaching, posiadającego akredytację Izby Coachingu. W trakcie nauki w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra“, dającym podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Akademickim Ośrodku Psychoterapii zlokalizowanym przy Uniwersytecie Warszawskim, Ośrodku leczniczo -terapeutycznym Grupy Synapsis, a także na licznych stażach klinicznych m. in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Aktualnie współpracuje z Centrum Psychoterapii Statek oraz Pracownią Dialogu. Prowadzi też własną firmę szkoleniową. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Stale uczestniczy w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach zawodowych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z grupami.

JEŚKA Marcin

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Czytaj więcej

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

KARPIŃSKA Agnieszka

KARPIŃSKA Agnieszka

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Magister psychologii i Trener Umiejętności Psychospołecznych (absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Administracji), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w procesie certyfikacji) w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją.

Czytaj więcej

Ma za sobą roczny staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, jest certyfikowanym “Psychologiem do domu” (Grupa PDD). Nieustannie poszerzając swój rozwój i wgląd w siebie, przeszła treningi interpersonalne i intrapsychiczne, oraz liczne treningi rozwoju osobistego. Ukończyła również szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, (organizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) a także profilaktyki i leczenia zaburzeń odżywiania (ETOH w Warszawie). Staż kliniczny odbyła w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Kazuniu-Bielanach oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień na ul. Otwockiej w Warszawie, współpracowała z Coachingowym Centrum Rozwoju i Caritasem. Obecnie prowadzi grupy terapeutyczno- rozwojowe i DA z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pracuje z dziećmi ( w tym autystycznymi) oraz prowadzi terapię indywidualną z dorosłymi oraz grupy edukacyjne dla rodziców. Do pracy z człowiekiem podchodzi z dużą otwartością. Stawia na kontakt i wzmacnianie poprzez wspieranie rozwoju oraz poznawanie własnej siły i wartości. Wierzy, że każdy ma w sobie moc potrzebną do efektywnego osiągnięcia swojego celu a psychoterapia poznawczo-behawioralna może być doskonałym środkiem do niego.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z:

 • zaburzeniami odżywiania
 • uzależnieniami
 • depresją
 • silnym życiowym kryzysem
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami obsesyjno
 • kompulsywnymi
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Asperger-potrzebującymi pomocy lub po prostu zmiany – wszystkimi, którzy chcą się dowiedzieć, co tak naprawdę determinuje ich wybory.
KOŁTYŚ Barbara

KOŁTYŚ Barbara

Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne i  podyplomowe studia Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2014 roku uzyskała dyplom psychoterapeuty w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Intra,  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Czytaj więcej

Poszerza  wiedzę przez udział w superwizjach i szkoleniach. Ma doświadczenie pracy psychologicznej (diagnoza, konsultacje i warsztaty) z dziećmi i z rodzicami. Przez lata angażowała się w działania prospołeczne m.in. w Stowarzyszeniu Q Zmianom. W  latach 2011-2016 była tam koordynatorem i realizatorem  projektu psychoterapeutycznego dla osób dorosłych „Ktoś Cię słyszy”. Obecnie jest koordynatorem i terapeutą w Poradni Rodzinnej w Fundacji Vocati. Lubi pisać, chodzić po górach, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

 

Udziela pomocy:

-psychoterapeutycznej: osobom indywidualnym i parom

-konsultacyjnej rodzicom z dziećmi i młodzieży: trudności emocjonalne, rozwojowe

 

 

Zapraszam na spotkanie, gdy cierpisz z powodu:

 

– z powodu lęku,natrętnych myśli lub/i czynności

-problemów w związku

-obniżonego natroju

-samotnosci, niesatysfakcjonujacych relacji

-braku kontroli nad gniewem

-strat i żałoby

-braku potomstwa

-lęku przed porodem, macierzyństwem/ojcostwem

-trudności w pracy

-poczucia bezsensu i i bezcelowości.

 KOMAJDA-WÓJCIK Renata

KOMAJDA-WÓJCIK Renata

Psycholog kliniczny, certyfikowana terapeutka psychodynamiczna

Certyfikowana psychoterapeutka PTP (certyfikat nr 503 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii zintegrowanej, psychodynamicznej, systemowej oraz szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, terapią par, małżeństw i rodzin, konsultacjami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oceniającą funkcjonowanie poznawcze w zakresie pamięci, procesów uwagi, funkcji wykonawczych.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

 LIBERA Aleksandra

LIBERA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyła studia psychologiczne w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji i kontynuuje kształcenie w tym nurcie, będąc w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego ,,Sensimed’’, prowadząc indywidualnie spotkania psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ „Sensimed”, gdzie pracowała z pacjentami psychotycznymi. Pracowała także na stanowisku psychologa na Oddziale Geriatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, mając możliwość pracy terapeutycznej i diagnostycznej z osobami w podeszłym wieku. Staże kliniczne odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ,,Interwencja’’ we Wrocławiu i w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży, zmagających się z:

 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie);
 • syndromem PTSD (po wypadkach komunikacyjnych, gwałtach, klęskach żywiołowych – szczególnie dla osób, które były świadkiem lub uczestnikiem traumatycznych wydarzeń);
 • zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój) ;
 • zaburzeniami osobowości;
 • zaburzeniami psychotycznymi;
 • zaburzeniami adaptacyjnymi (mobbing w pracy lub szkole, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z zmianami w życiu, żałoba lub inne kryzysy życiowe);
 • niską samooceną;
 • zachowaniami autoagresywnymi (zachowania agresywne skierowane ku własnej osobie).

 

NYKIEL-PILARSKA Julia (URLOP WYCHOWAWCZY)

NYKIEL-PILARSKA Julia (URLOP WYCHOWAWCZY)

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie humanistycznym

Studia psychologiczne ukończyła w lutym 2004 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. W czerwcu 2008r ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA.

Czytaj więcej

Obecnie pracuje jako Specjalista pracy z rodziną w Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie. W Centrum Zdrowia Psychicznego zajmuje się psychoterapią indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

OLCZAK-KACZOŃ Edyta

OLCZAK-KACZOŃ Edyta

Jestem psychologiem/psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem, absolwentką Uniwersytetu SWPS, dyplomowaną oraz certyfikowaną psychoterapeutką. Uzyskałam  certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) nr: 18/T/2016 oraz certyfikat psychoterapeuty  PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling.

Czytaj więcej

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych w konwencji humanistyczo-doświadczeniowej. Pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych ze stresem, walką z negatywnymi nawykami, wsłuchiwaniem się we własne wnętrze, wspieraniem rozwoju osobistego oraz umacnianiem poczucia własnej wartości. Pomagam osobom dotkniętym depresją, zmagającymi się z lękami, nerwicą oraz potrzebującym wsparcia w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i życiowych. Najważniejsza w mojej pracy jest wartościowa relacja z drugim człowiekiem oparta na empatii, zrozumieniu, autentyczności i współpracy przy trudnych, osobistych problemach. Jestem cierpliwą, życzliwą i rozumiejącą terapeutką, która nie boi się wyzwań.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pod stałą opieką superwizora.

SŁAWIK Barbara

SŁAWIK Barbara

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w kursie terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotionally Focused Therapy).

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, integracyjnym. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale zaburzeń nastroju, lękowych i snu. Pracuje też z rodzicami i rodzinami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Wilanowie.

Prowadzi sesje również w języku angielskim. Jest mężatką, ma jedno dziecko.

TOMASZEWSKA-PARZONKO Justyna (URLOP WYCHOWAWCZY)

TOMASZEWSKA-PARZONKO Justyna (URLOP WYCHOWAWCZY)

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka analityczna, muzykoterapeuta

Ukończyła szkolenie w zakresie muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapii prowadzone w ramach Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki w Akademii Muzycznej.

Czytaj więcej

Przez ponad dwa lata związana była z Dziennym Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatycznych i Poradnią Leczenia Nerwic w SPSK im. Prof. Orłowskiego. Obecnie pracuje w SPL-VITAMED. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

WALCZAK Danuta

WALCZAK Danuta

Psycholog kliniczny, psychoterapeutka psychodynamiczna

Terapeutka rodzinna, zajmuje się również terapią indywidualną. Ukończyła 4-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin w Krakowie, systematycznie doszkala się w zakresie terapii indywidualnej i rodzinnej. Zajmuje się również pracą z dziećmi.

 

ZAKRZEWSKA-WIRKUS Kornelia

ZAKRZEWSKA-WIRKUS Kornelia

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Czytaj więcej

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży:

 • DDA
 • znajdujących się w kryzysach o różnym tle
 • z problemami w relacjach
 • z wypaleniem zawodowym
 • w żałobie
 • z obniżonym nastrojem
 • z lękiem
 • wybuchami gniewu
 • poczuciem braku sensu w życiu
 • Kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych

 

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

ŻBIK Bogusława

ŻBIK Bogusława

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Certyfikowana psychoterapeutka PTP(certyfikat nr 164 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji (Ośrodku szkoleniowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Czytaj więcej

Jest członkiem sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową w zakresie: kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne, trudności w relacjach, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, depresja, zaburzenia pourazowe, zaburzenia osobowości.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00