Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa ul. Ogrodowa 8

ANTOSIK Aleksandra

ANTOSIK Aleksandra

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, psychodietetyk

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Absolwentka podyplomowej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest certyfikowanym terapeutą i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat nr 134). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W pracy z pacjentami wykorzystuje również elementy terapii schematu, terapii ACT, Mindfulness, DBT, terapii interpersonalnej oraz skoncentrowanej na emocjach (EFT).

Czytaj więcej

Od ponad dziesięciu lat pracuje jako terapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoje kwalifikacje rozwija regularnie szkoląc się w nurcie tzw. trzeciej fali terapii CBT. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych, z syndromem DDA i DDD oraz, w ramach prywatnej praktyki, z pacjentami z rozpoznaniem chorób afektywnych, lękowych oraz zaburzeniem adaptacyjnymi i zaburzeniami odżywiania.

Zajmuje się

 • psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami jedzenia (bulimia, EDNOS, jedzenie napadowe/kompulsywne)
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • psychoterapią indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • pracą z osobami z doświadczeniem przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej)
 • pomocą osobom doświadczającym traumy
 • osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • problemami w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość/agresja, zaniżona samoocena)
 • pomocą osobom szukającym doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych

A także:

 • konsultacjami, identyfikacją trudności i rozwiązywaniem problemów związanych z żywieniem i dietą
 • ustalaniem indywidualnego programu psychodietetycznego
 • psychoedukacją na temat poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów zdrowego odżywiania i odchudzania

BOROWIEC Violetta

BOROWIEC Violetta

Psycholog, psychoterapeutka rodzinna, par

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne między innymi: Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne w nurcie Systemowej Terapii Rodzin, według kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowane przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami a także osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi, uzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA/DDD. Obecnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie. Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

CHOMKA-SAJA Magdalena

CHOMKA-SAJA Magdalena

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR. Prowadzi również Terapię Schematu. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Czytaj więcej

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 227. W CZP prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych w zakresie szeroko pojętych zaburzeń lękowych i nerwicowych, depresji, obniżonej samooceny, zaburzeń odżywiania, natręctw i PTSD. Od wielu lat prowadzi poradnictwo psychologiczne i zajmuje się terapią indywidualną diabetyków i ich rodzin. Współtworzyła grupę wsparcia dla otyłych osób z cukrzycą typu 2 i nastolatków z cukrzycą typu 1. Współpracuje z mazowieckim oddziałem PSD i Towarzystwem Edukacji Terapeutycznej prof. Jana Tatonia.
FIGURSKA Martyna

FIGURSKA Martyna

Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii współprowadzi terapię grupową na Ogrodowej, nie pracuje z klientami indywidualnie . Ukończyła 5-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii psychodynamiczno-systemowej, a także szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par i małżeństw. Pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim, gdzie prowadzi terapię osób uzależnionych, jak również terapię osób oświadczających aktualnych trudności w relacjach na skutek trudnych przeżyć z przeszłości (m. in. DDA).

 GROSZYŃSKA Marta

GROSZYŃSKA Marta

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których zrealizowała specjalizację z Psychoterapii. W trakcie studiów pracowała jako ko-terapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapii i prowadziła coaching kariery w ramach projektu Sięgaj Wyżej!.  W 2014 roku ukończyła roczny staż Gestalt w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od tego czasu kontynuuje kształcenie w kierunku psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Czytaj więcej

Staże kliniczne odbyła w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, pracując z kobietami doświadczającymi przemocy oraz na II Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, gdzie w ciągu 2 lat miała okazję pracować z osobami z głębszymi zaburzeniami psychicznymi – prowadziła rozmowy wspierające, a także wspomagała zespół psychologów w diagnozie pacjentów, przeprowadzając z nimi testy i wywiady kliniczne. W 2015 roku ukończyła kurs z Art Coachingu, będącym uzupełnieniem obszaru zainteresowań terapeutki.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, które zmagają się z następującymi trudnościami:

 • problemy w relacjach;
 • kryzysy życiowe;
 • zaburzenia lękowe;
 • depresja;
 • zaburzenia osobowości.

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z pacjentami psychotycznymi , odbyła staże zawodowe m.in. 1,5roczny w Centrum Psychoterapii. Od 10 lat pracuje w dziennym Oddziale Nerwic WAT gdzie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną oraz psychodramę.
JEŚKA Iwona

JEŚKA Iwona

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

KAIM Natalia

KAIM Natalia

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a przede wszystkim młodzieży i dzieci od 3 roku życia. Doświadczenia zawodowe zbiera w Centrum Rodziny i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Pracuje w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także z dziećmi chorymi na autyzm. Prowadzi konsultacje w języku francuskim.

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Jest psychologiem i pedagogiem. Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Czytaj więcej

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe. W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

KANEKO Ewa

KANEKO Ewa

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją kliniczną oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Odbyła wiele cennych staży, m.in. czteroletni staż na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przez osiem lat pracowała w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, pomagając młodzieży oraz ich rodzinom. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Bierze udział w licznych szkoleniach, prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców a także szkoli się w Terapii Schematu, odnoszącej się do głębokich warstw osobowości. Najczęściej pracuje z osobami dorosłymi, cierpiącymi na depresję, lęki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, jak też z osobami mającymi problemy w obszarze osobowości. Pracuje również z młodzieżą, mającą trudności szkolne z powodu nieradzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zachowaniami lękowymi, problemami w relacjach, niską samooceną, myślami lub czynami autodestrukcyjnymi oraz z dziećmi, ujawniającymi zachowania lękowe i objawy typowe dla Zespołu Aspergera.

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

Pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralnyy

Ukończyła studia magisterskie – psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, Czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT, oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Czytaj więcej

Od ośmiu lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Warszawa – Ursynów jako psycholog. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz superwizjach. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała także w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Pomaga osobom zmagającym się z szeroko rozumianym kryzysem (egzystencjalnym, rozstania, żałoba, przygnębienie…), stanami lękowymi i depresyjnymi, złością, poczuciem winy i wstydu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

LESZCZYŃSKA Kamilla

LESZCZYŃSKA Kamilla

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła filologię angielską w UW oraz psychologię kliniczną w SWPS w Warszawie. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającym atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego; Centrum Psychoterapii, w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego; w ŚDS „Pod Skrzydłami” – dziennym ośrodku wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie; w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla biznesu: indywidualnych oraz w pracy z grupami. Specjalizuje się w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych, zarządzania procesami grupowymi oraz szkoleniami dla managerów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym z dorosłymi i młodzieżą, prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, konsultacje psychologiczne, a także warsztaty rozwoju osobistego i psychoedukację.
MARCINIAK Bożena

MARCINIAK Bożena

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Lekarz chorób wewnętrznych, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPiB Nr 569 a także Europejski Certyfikat EABCT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB ). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, psychoterapeuta w PZP Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
W CZP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi ( w szczególności terapię lęku o zdrowie ), nastroju ( w tym terapię choroby afektywnej dwubiegunowej – CHAD ), odżywiania i snu, bólu przewlekłego, zajmuje się również zagadnieniami pomocy z zakresu psychoonkologii ( wsparcie pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia, terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych w przebiegu choroby nowotworowej ) oraz psychodermatologii ( pomoc i interwencje psychoterapeutyczne dla pacjentów dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) i inne schorzenia dermatologiczne.

NESTORUK Karolina

NESTORUK Karolina

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

 • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
 • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
 • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy w relacjach
 • kryzysy życiowe

 

PŁONECKA Elżbieta

PŁONECKA Elżbieta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczna

W 1980 roku ukończyła studia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wykonuje badania testowe. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową w podejściu psychodynamicznym dla dorosłych.

 

 POWAŁA Elżbieta

POWAŁA Elżbieta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczna

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W CZP prowadzi systemową terapię rodzin.

REMBELSKA Grażyna

REMBELSKA Grażyna

Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i rodzin oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym dostosowując narzędzia i techniki z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych problemów i potrzeb Klienta. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie zaburzeń więzi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz pomocy  psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Czytaj więcej

Udziela porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzi psychoterapię dla dzieci z ADHD, dzieci zdolnych, dzieci z problemami emocjonalnym, dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i nieprawidłowymi nawykami dermatologicznymi. Doświadczenie zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz pracując jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta dzieci i rodzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę psychoterapii w ujęciu integracyjnych w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła studium analizy transakcyjnej, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji

SABAT Zofia

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat nr 210. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży i systemową terapię par i rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Czytaj więcej

Ukończyła 4-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno – Medycznego MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Szkolenie posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i spełnia kryteria European Association of Psychotherapy. Zdobywała doświadczenie na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – w Klinice Nerwic, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Młodzieży, Ośrodku Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej dla osób z doświadczeniem psychozy oraz w Ośrodku „Goplańska”. Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno – Psychosomatycznym w Szpitalu Wolskim i w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed. Obecnie pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim. Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.
STĘPNIEWSKA Anna

STĘPNIEWSKA Anna

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pracuje również w języku angielskim.

Czytaj więcej

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy.

Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Ciągle się rozwija, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.  Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga  w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowanie ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian.

Interesuje się pracą z dziećmi, rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziła autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje również przez Skypa.

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Czytaj więcej

Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00