Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa ul. Ogrodowa 8

BIAŁECKA-WIERZBA Katarzyna

BIAŁECKA-WIERZBA Katarzyna

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

W 1988 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale psychologii klinicznej. W 2003-2005 roku, odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2006 roku ukończyła kurs Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, głównie uzależnionych od alkoholu. Udziela także pomocy w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych (lęk, depresja). Obecnie pracuje w Szpitalu Nowowiejskim.

CHOMKA-SAJA Magdalena

CHOMKA-SAJA Magdalena

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR. Prowadzi również Terapię Schematu. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Czytaj więcej

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 227. W CZP prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych w zakresie szeroko pojętych zaburzeń lękowych i nerwicowych, depresji, obniżonej samooceny, zaburzeń odżywiania, natręctw i PTSD. Od wielu lat prowadzi poradnictwo psychologiczne i zajmuje się terapią indywidualną diabetyków i ich rodzin. Współtworzyła grupę wsparcia dla otyłych osób z cukrzycą typu 2 i nastolatków z cukrzycą typu 1. Współpracuje z mazowieckim oddziałem PSD i Towarzystwem Edukacji Terapeutycznej prof. Jana Tatonia.
DOMAŃSKA Katarzyna

DOMAŃSKA Katarzyna

Psycholog, terapeutka psychodynamiczna

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Ukończyła czteroletnie podyplomowe studium psychoterapii w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji na analityka grupowego Instytutu „Rasztów” oraz certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, jak również z parami i rodzinami, które zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS, na Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej OPTA, w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie czy Poradni Zdrowia Psychicznego w Skierniewicach. Ma również doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, kandydatami na rodziny adopcyjne oraz parami starającymi się o dziecko.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.

Pomaga osobom:

 • z zaburzeniami nastroju, depresją,
 • z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi,
 • z dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami snu,
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • mającym trudności wychowawcze,
 • starającym się o dziecko, rodzicom adopcyjnym, zastępczym,
 • przeżywającym trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • znajdującym się w kryzysie życiowym,
 • borykającym się ze stresem czy wypaleniem zawodowym,
 • poszukującym satysfakcji w życiu i dążącym do lepszego samopoznania.

FIBAK Katarzyna

FIBAK Katarzyna

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją „Wspieranie rozwoju osobowości”. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, prowadzone przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, CBT w Warszawie, certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 169. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną z młodzieżą i osobami dorosłymi z trudnościami w relacjach i trudnościami adaptacyjnymi oraz w zakresie zaburzeń lękowych (obsesyjno-kompulsywnych, napadów paniki, fobii społecznej) zaburzeń odżywiania, depresji.

FIGURSKA Martyna

FIGURSKA Martyna

Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii współprowadzi terapię grupową na Ogrodowej, nie pracuje z klientami indywidualnie . Ukończyła 5-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii psychodynamiczno-systemowej, a także szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par i małżeństw. Pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim, gdzie prowadzi terapię osób uzależnionych, jak również terapię osób oświadczających aktualnych trudności w relacjach na skutek trudnych przeżyć z przeszłości (m. in. DDA).

GELLER Krystyna

GELLER Krystyna

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista neuropsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek nadzwyczajny PTPP. Ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej (2003-2006), szkolenie w zakresie seksuologii w Instytucie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich (1995-1997).

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Była adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
 GROSZYŃSKA Marta

GROSZYŃSKA Marta

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których zrealizowała specjalizację z Psychoterapii. W trakcie studiów pracowała jako ko-terapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapii i prowadziła coaching kariery w ramach projektu Sięgaj Wyżej!.  W 2014 roku ukończyła roczny staż Gestalt w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od tego czasu kontynuuje kształcenie w kierunku psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Czytaj więcej

Staże kliniczne odbyła w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, pracując z kobietami doświadczającymi przemocy oraz na II Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, gdzie w ciągu 2 lat miała okazję pracować z osobami z głębszymi zaburzeniami psychicznymi – prowadziła rozmowy wspierające, a także wspomagała zespół psychologów w diagnozie pacjentów, przeprowadzając z nimi testy i wywiady kliniczne. W 2015 roku ukończyła kurs z Art Coachingu, będącym uzupełnieniem obszaru zainteresowań terapeutki.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, które zmagają się z następującymi trudnościami:

 • problemy w relacjach;
 • kryzysy życiowe;
 • zaburzenia lękowe;
 • depresja;
 • zaburzenia osobowości.

GMUREK Monika

GMUREK Monika

Psycholog, seksuolog

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Nauczyciel akademicki.

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię indywidualną, par oraz rodzin wykorzystując techniki behawioralno-poznawcze oraz EMDR (terapia odwrażliwiania dzięki stymulacji bilateralnej mózgu).

Pomagam osobom, które doświadczają:

Czytaj więcej

 • problemów z niską samooceną, nieśmiałością,
 • lęków, kryzysów życiowych (trudności w budowaniu relacji społecznych, rozstania, zmiana/utrata pracy, zmiana otoczenia i in.),
 • konfliktów w związku (trudności w budowaniu relacji partnerskich, problemy komunikacyjne, nieporozumienia i in.),
 • konfliktów w rodzinie i problemów wychowawczych, przemocy psychicznej i fizycznej,
 • zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych zw. z: dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą), problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi),
 • traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, —wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby), traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny), zespołu stresu pourazowego (PTSD), zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych)

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w/na: Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego. Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego; Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego; Jako ekspert z zakresu agresji współpracuję z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl. Prowadzę terapię przez Skype.

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z pacjentami psychotycznymi , odbyła staże zawodowe m.in. 1,5roczny w Centrum Psychoterapii. Od 10 lat pracuje w dziennym Oddziale Nerwic WAT gdzie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną oraz psychodramę.
KAIM Natalia

KAIM Natalia

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a przede wszystkim młodzieży i dzieci od 3 roku życia. Doświadczenia zawodowe zbiera w Centrum Rodziny i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Pracuje w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także z dziećmi chorymi na autyzm. Prowadzi konsultacje w języku francuskim.

KANEKO Ewa

KANEKO Ewa

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją kliniczną oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Odbyłam wiele cennych staży, m.in. czteroletni staż na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przez osiem lat pracowałam w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, pomagając młodzieży oraz ich rodzinom. Obecnie współpracuję z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Biorę udział w licznych szkoleniach, prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców a także szkolę się w Terapii Schematu, odnoszącej się do głębokich warstw osobowości. Najczęściej pracuję z osobami dorosłymi, cierpiącymi na depresję, lęki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, jak też z osobami mającymi problemy w obszarze osobowości. Pracuję również z młodzieżą, mającą trudności szkolne z powodu nieradzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zachowaniami lękowymi, problemami w relacjach, niską samooceną, myślami lub czynami autodestrukcyjnymi oraz z dziećmi, ujawniającymi zachowania lękowe i objawy typowe dla Zespołu Aspergera.
KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

Pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralnyy

Ukończyła studia magisterskie – psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, Czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT, oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Czytaj więcej

Od ośmiu lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Warszawa – Ursynów jako psycholog. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz superwizjach. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała także w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Pomaga osobom zmagającym się z szeroko rozumianym kryzysem (egzystencjalnym, rozstania, żałoba, przygnębienie…), stanami lękowymi i depresyjnymi, złością, poczuciem winy i wstydu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

LESZCZYŃSKA Kamilla

LESZCZYŃSKA Kamilla

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła filologię angielską w UW oraz psychologię kliniczną w SWPS w Warszawie. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającym atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego; Centrum Psychoterapii, w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego; w ŚDS „Pod Skrzydłami” – dziennym ośrodku wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie; w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla biznesu: indywidualnych oraz w pracy z grupami. Specjalizuje się w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych, zarządzania procesami grupowymi oraz szkoleniami dla managerów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym z dorosłymi i młodzieżą, prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, konsultacje psychologiczne, a także warsztaty rozwoju osobistego i psychoedukację.
ŁUKASIEWICZ-POSYNIAK Agnieszka

ŁUKASIEWICZ-POSYNIAK Agnieszka

Psychoterapeutka psychodynamiczna

Certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP)

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej (2009-2013) oraz Szkołę Terapii Grupowej (2013-2014) przy Laboratorium Psychoedukacji. Od 6 lat związana z IV Oddz. Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. Nabywała doświadczenie w państwowych placówkach zdrowia psychicznego oraz ośrodkach wsparcia i psychoterapii. W pracy podejmuje różnorodną problematykę. Ukierunkowanie na rodzaj i złożoność zgłaszanych trudności wpływa na długość trwania psychoterapii.

MARCINIAK Bożena

MARCINIAK Bożena

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Lekarz chorób wewnętrznych, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPiB Nr 569 a także Europejski Certyfikat EABCT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB ). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, psychoterapeuta w PZP Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
W CZP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi ( w szczególności terapię lęku o zdrowie ), nastroju ( w tym terapię choroby afektywnej dwubiegunowej – CHAD ), odżywiania i snu, bólu przewlekłego, zajmuje się również zagadnieniami pomocy z zakresu psychoonkologii ( wsparcie pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia, terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych w przebiegu choroby nowotworowej ) oraz psychodermatologii ( pomoc i interwencje psychoterapeutyczne dla pacjentów dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) i inne schorzenia dermatologiczne.

NESTORUK Karolina

NESTORUK Karolina

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

 • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
 • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
 • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy w relacjach
 • kryzysy życiowe

 

PŁONECKA Elżbieta

PŁONECKA Elżbieta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczna

W 1980 roku ukończyła studia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wykonuje badania testowe. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową w podejściu psychodynamicznym dla dorosłych.

 

 POWAŁA Elżbieta

POWAŁA Elżbieta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczna

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W CZP prowadzi systemową terapię rodzin.

PRZYBYLSKA Aleksandra

PRZYBYLSKA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii. Ukończyła Szkołę Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów.

Czytaj więcej

Staże kliniczne odbyła w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Monarze przy ul. Hożej, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wolontariat w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, gdzie prowadziła terapię indywidualną. W pracy terapeutycznej łączy wiele nurtów i teorii, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia humanistycznego i egzystencjalnego. Udziela pomocy w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresyjnych i osobowości. Pracuje z osobami przeżywającymi kryzys egzystencjalny, poszukującymi sensu życia. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.
SABAT Zofia

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat nr 210. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży i systemową terapię par i rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Czytaj więcej

Ukończyła 4-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno – Medycznego MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Szkolenie posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i spełnia kryteria European Association of Psychotherapy. Zdobywała doświadczenie na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – w Klinice Nerwic, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Młodzieży, Ośrodku Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej dla osób z doświadczeniem psychozy oraz w Ośrodku „Goplańska”. Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno – Psychosomatycznym w Szpitalu Wolskim i w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed. Obecnie pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim. Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.
REMBELSKA Grażyna

REMBELSKA Grażyna

Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i rodzin oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym dostosowując narzędzia i techniki z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych problemów i potrzeb Klienta. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie zaburzeń więzi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz pomocy  psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Czytaj więcej

Udziela porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzi psychoterapię dla dzieci z ADHD, dzieci zdolnych, dzieci z problemami emocjonalnym, dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i nieprawidłowymi nawykami dermatologicznymi. Doświadczenie zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz pracując jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta dzieci i rodzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę psychoterapii w ujęciu integracyjnych w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła studium analizy transakcyjnej, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji

STĘPNIEWSKA Anna

STĘPNIEWSKA Anna

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a następnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych.

Czytaj więcej

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par. Pracuje również w języku angielskim. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy. Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Stara się ciągle rozwijać, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność. Ceni sobie jakość życia i relacji z innymi, budowaną poprzez przyjaźń, życzliwość, pracę, ciekawość życia i poczucie humoru. Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowania ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian. Interesuje się pracą z dziećmi i rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału

BOROWIEC Violetta

BOROWIEC Violetta

Psycholog, psychoterapeutka rodzinna, par

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne między innymi: Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne w nurcie Systemowej Terapii Rodzin, według kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowane przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami a także osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi, uzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA/DDD. Obecnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie. Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Jest psychologiem i pedagogiem. Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Czytaj więcej

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe. W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Czytaj więcej

Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

ŻBIK Bogusława

ŻBIK Bogusława

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji (Ośrodku szkoleniowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Czytaj więcej

Jest członkiem sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową w zakresie: kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne, trudności w relacjach, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, depresja, zaburzenia pourazowe, zaburzenia osobowości.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00