Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa ul. Ogrodowa 8

ANTOSIK Aleksandra

ANTOSIK Aleksandra

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, psychodietetyk

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Absolwentka podyplomowej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest certyfikowanym terapeutą i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat nr 134). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W pracy z pacjentami wykorzystuje również elementy terapii schematu, terapii ACT, Mindfulness, DBT, terapii interpersonalnej oraz skoncentrowanej na emocjach (EFT).

Czytaj więcej

Od ponad dziesięciu lat pracuje jako terapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoje kwalifikacje rozwija regularnie szkoląc się w nurcie tzw. trzeciej fali terapii CBT. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych, z syndromem DDA i DDD oraz, w ramach prywatnej praktyki, z pacjentami z rozpoznaniem chorób afektywnych, lękowych oraz zaburzeniem adaptacyjnymi i zaburzeniami odżywiania.

Zajmuje się

 • psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami jedzenia (bulimia, EDNOS, jedzenie napadowe/kompulsywne)
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • psychoterapią indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • pracą z osobami z doświadczeniem przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej)
 • pomocą osobom doświadczającym traumy
 • osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • problemami w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość/agresja, zaniżona samoocena)
 • pomocą osobom szukającym doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych

A także:

 • konsultacjami, identyfikacją trudności i rozwiązywaniem problemów związanych z żywieniem i dietą
 • ustalaniem indywidualnego programu psychodietetycznego
 • psychoedukacją na temat poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów zdrowego odżywiania i odchudzania

CHOMKA-SAJA Magdalena

CHOMKA-SAJA Magdalena

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR. Prowadzi również Terapię Schematu. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Czytaj więcej

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 227. W CZP prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych w zakresie szeroko pojętych zaburzeń lękowych i nerwicowych, depresji, obniżonej samooceny, zaburzeń odżywiania, natręctw i PTSD. Od wielu lat prowadzi poradnictwo psychologiczne i zajmuje się terapią indywidualną diabetyków i ich rodzin. Współtworzyła grupę wsparcia dla otyłych osób z cukrzycą typu 2 i nastolatków z cukrzycą typu 1. Współpracuje z mazowieckim oddziałem PSD i Towarzystwem Edukacji Terapeutycznej prof. Jana Tatonia.
FIGURSKA Martyna

FIGURSKA Martyna

Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii współprowadzi terapię grupową na Ogrodowej, nie pracuje z klientami indywidualnie . Ukończyła 5-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii psychodynamiczno-systemowej, a także szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par i małżeństw. Pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim, gdzie prowadzi terapię osób uzależnionych, jak również terapię osób oświadczających aktualnych trudności w relacjach na skutek trudnych przeżyć z przeszłości (m. in. DDA).

 GROSZYŃSKA Marta

GROSZYŃSKA Marta

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których zrealizowała specjalizację z Psychoterapii. W trakcie studiów pracowała jako ko-terapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapii i prowadziła coaching kariery w ramach projektu Sięgaj Wyżej!.  W 2014 roku ukończyła roczny staż Gestalt w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od tego czasu kontynuuje kształcenie w kierunku psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Czytaj więcej

Staże kliniczne odbyła w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, pracując z kobietami doświadczającymi przemocy oraz na II Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, gdzie w ciągu 2 lat miała okazję pracować z osobami z głębszymi zaburzeniami psychicznymi – prowadziła rozmowy wspierające, a także wspomagała zespół psychologów w diagnozie pacjentów, przeprowadzając z nimi testy i wywiady kliniczne. W 2015 roku ukończyła kurs z Art Coachingu, będącym uzupełnieniem obszaru zainteresowań terapeutki.

W CZP prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, które zmagają się z następującymi trudnościami:

 • problemy w relacjach;
 • kryzysy życiowe;
 • zaburzenia lękowe;
 • depresja;
 • zaburzenia osobowości.

GMUREK Monika

GMUREK Monika

Psycholog, seksuolog

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Nauczyciel akademicki.

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię indywidualną, par oraz rodzin wykorzystując techniki behawioralno-poznawcze oraz EMDR (terapia odwrażliwiania dzięki stymulacji bilateralnej mózgu).

Pomagam osobom, które doświadczają:

Czytaj więcej

 • problemów z niską samooceną, nieśmiałością,
 • lęków, kryzysów życiowych (trudności w budowaniu relacji społecznych, rozstania, zmiana/utrata pracy, zmiana otoczenia i in.),
 • konfliktów w związku (trudności w budowaniu relacji partnerskich, problemy komunikacyjne, nieporozumienia i in.),
 • konfliktów w rodzinie i problemów wychowawczych, przemocy psychicznej i fizycznej,
 • zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych zw. z: dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą), problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi),
 • traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, —wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby), traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny), zespołu stresu pourazowego (PTSD), zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych)

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w/na: Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego. Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego; Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego; Jako ekspert z zakresu agresji współpracuję z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl. Prowadzę terapię przez Skype.

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z pacjentami psychotycznymi , odbyła staże zawodowe m.in. 1,5roczny w Centrum Psychoterapii. Od 10 lat pracuje w dziennym Oddziale Nerwic WAT gdzie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną oraz psychodramę.
KAIM Natalia

KAIM Natalia

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a przede wszystkim młodzieży i dzieci od 3 roku życia. Doświadczenia zawodowe zbiera w Centrum Rodziny i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Pracuje w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także z dziećmi chorymi na autyzm. Prowadzi konsultacje w języku francuskim.

KANEKO Ewa

KANEKO Ewa

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją kliniczną oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Odbyłam wiele cennych staży, m.in. czteroletni staż na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przez osiem lat pracowałam w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, pomagając młodzieży oraz ich rodzinom. Obecnie współpracuję z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Biorę udział w licznych szkoleniach, prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców a także szkolę się w Terapii Schematu, odnoszącej się do głębokich warstw osobowości. Najczęściej pracuję z osobami dorosłymi, cierpiącymi na depresję, lęki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, jak też z osobami mającymi problemy w obszarze osobowości. Pracuję również z młodzieżą, mającą trudności szkolne z powodu nieradzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zachowaniami lękowymi, problemami w relacjach, niską samooceną, myślami lub czynami autodestrukcyjnymi oraz z dziećmi, ujawniającymi zachowania lękowe i objawy typowe dla Zespołu Aspergera.
KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

Pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralnyy

Ukończyła studia magisterskie – psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, Czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT, oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Czytaj więcej

Od ośmiu lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Warszawa – Ursynów jako psycholog. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz superwizjach. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała także w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Pomaga osobom zmagającym się z szeroko rozumianym kryzysem (egzystencjalnym, rozstania, żałoba, przygnębienie…), stanami lękowymi i depresyjnymi, złością, poczuciem winy i wstydu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

LESZCZYŃSKA Kamilla

LESZCZYŃSKA Kamilla

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła filologię angielską w UW oraz psychologię kliniczną w SWPS w Warszawie. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającym atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego; Centrum Psychoterapii, w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego; w ŚDS „Pod Skrzydłami” – dziennym ośrodku wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie; w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla biznesu: indywidualnych oraz w pracy z grupami. Specjalizuje się w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych, zarządzania procesami grupowymi oraz szkoleniami dla managerów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym z dorosłymi i młodzieżą, prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, konsultacje psychologiczne, a także warsztaty rozwoju osobistego i psychoedukację.
ŁUKASIEWICZ-POSYNIAK Agnieszka

ŁUKASIEWICZ-POSYNIAK Agnieszka

Psychoterapeutka psychodynamiczna

Certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP)

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej (2009-2013) oraz Szkołę Terapii Grupowej (2013-2014) przy Laboratorium Psychoedukacji. Od 6 lat związana z IV Oddz. Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. Nabywała doświadczenie w państwowych placówkach zdrowia psychicznego oraz ośrodkach wsparcia i psychoterapii. W pracy podejmuje różnorodną problematykę. Ukierunkowanie na rodzaj i złożoność zgłaszanych trudności wpływa na długość trwania psychoterapii.

MARCINIAK Bożena

MARCINIAK Bożena

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Lekarz chorób wewnętrznych, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPiB Nr 569 a także Europejski Certyfikat EABCT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB ). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, psychoterapeuta w PZP Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
W CZP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi ( w szczególności terapię lęku o zdrowie ), nastroju ( w tym terapię choroby afektywnej dwubiegunowej – CHAD ), odżywiania i snu, bólu przewlekłego, zajmuje się również zagadnieniami pomocy z zakresu psychoonkologii ( wsparcie pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia, terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych w przebiegu choroby nowotworowej ) oraz psychodermatologii ( pomoc i interwencje psychoterapeutyczne dla pacjentów dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) i inne schorzenia dermatologiczne.

NESTORUK Karolina

NESTORUK Karolina

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

 • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
 • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
 • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy w relacjach
 • kryzysy życiowe

 

PŁONECKA Elżbieta

PŁONECKA Elżbieta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczna

W 1980 roku ukończyła studia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wykonuje badania testowe. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową w podejściu psychodynamicznym dla dorosłych.

 

 POWAŁA Elżbieta

POWAŁA Elżbieta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczna

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W CZP prowadzi systemową terapię rodzin.

SABAT Zofia

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat nr 210. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży i systemową terapię par i rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Czytaj więcej

Ukończyła 4-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno – Medycznego MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Szkolenie posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i spełnia kryteria European Association of Psychotherapy. Zdobywała doświadczenie na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – w Klinice Nerwic, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Młodzieży, Ośrodku Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej dla osób z doświadczeniem psychozy oraz w Ośrodku „Goplańska”. Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno – Psychosomatycznym w Szpitalu Wolskim i w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed. Obecnie pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim. Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.
REMBELSKA Grażyna

REMBELSKA Grażyna

Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i rodzin oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym dostosowując narzędzia i techniki z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych problemów i potrzeb Klienta. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie zaburzeń więzi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz pomocy  psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Czytaj więcej

Udziela porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzi psychoterapię dla dzieci z ADHD, dzieci zdolnych, dzieci z problemami emocjonalnym, dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i nieprawidłowymi nawykami dermatologicznymi. Doświadczenie zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz pracując jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta dzieci i rodzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę psychoterapii w ujęciu integracyjnych w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła studium analizy transakcyjnej, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji

STĘPNIEWSKA Anna

STĘPNIEWSKA Anna

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a następnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych.

Czytaj więcej

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par. Pracuje również w języku angielskim. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy. Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Stara się ciągle rozwijać, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność. Ceni sobie jakość życia i relacji z innymi, budowaną poprzez przyjaźń, życzliwość, pracę, ciekawość życia i poczucie humoru. Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowania ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian. Interesuje się pracą z dziećmi i rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału

BOROWIEC Violetta

BOROWIEC Violetta

Psycholog, psychoterapeutka rodzinna, par

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne między innymi: Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne w nurcie Systemowej Terapii Rodzin, według kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowane przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami a także osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi, uzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA/DDD. Obecnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie. Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Jest psychologiem i pedagogiem. Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Czytaj więcej

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe. W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Czytaj więcej

Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00