Psycholog, psychoterapeuta - Warszawa ul. Ogrodowa 8

ADAMSKA Marta

ADAMSKA Marta

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna), Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (podyplomowe studia: diagnoza i terapia neuropsychologiczna), psychologię studiowała także na uniwersytetach w Magdeburgu oraz Ratyzbonie (Niemcy).

Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w ramach podyplomowego, całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czytaj więcej

Doświadczenie w zawodzie psychologa i psychoterapeuty zdobywała m. in. w całodobowym i dziennym oddziale zaburzeń afektywnych oraz oddziale psychiatrii młodzieżowej w Klinice Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także pracując z osobami z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, w poradni zdrowia psychicznego, w projektach dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w oddziałach rehabilitacji neurologicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz wchodzącymi w dorosłość doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Pomaga m.in. osobom przeżywającym kryzys życiowy, doświadczającym trudności w relacjach, straty, skutków silnego stresu, odczuwającym brak satysfakcji w życiu, potrzebującym wsparcia z powodu diagnozy przewlekłej choroby lub bliskim osoby chorującej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

Pracuje w podejściu integracyjnym, korzystając z koncepcji i osiągnięć różnych szkół psychoterapii. Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

BARTNICKI Szymon

BARTNICKI Szymon

Terapeuta w procesie certyfikacji, terapia uzależnień

Hazardzista uzależniony od zakładów bukmacherskich, który w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę od ponad 4 lat pomaga innym uzależnionym. Obecnie jako terapeuta w procesie certyfikacji. Uczestniczy w szkoleniu dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – Studium Terapii Uzależnień, które prowadzone jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Czytaj więcej

Ukończył szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” realizowane na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.Autor projektu „Postaw na siebie” służącego pomocy hazardzistom i ich bliskim oraz profilaktyce dot. uzależnienia od hazardu.

BOROWIEC Violetta

BOROWIEC Violetta

Psycholog, psychoterapeutka rodzinna, par

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne między innymi: Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne w nurcie Systemowej Terapii Rodzin, według kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowane przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami a także osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi, uzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA/DDD. Obecnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie. Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

CHOMKA-SAJA Magdalena

CHOMKA-SAJA Magdalena

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, akredytowany Practitioner EMDR Europe Association. Prowadzi również Terapię Schematu. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Czytaj więcej

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 227. W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych w zakresie szeroko pojętych zaburzeń lękowych i nerwicowych, depresji, obniżonej samooceny, natręctw i PTSD. Pracuje z dorosłymi chorującymi na choroby psychosomatyczne, między innymi Hashimoto. Od wielu lat prowadzi poradnictwo psychologiczne                 i zajmuje się terapią indywidualną dorosłych diabetyków i ich rodzin.

FIGURSKA Martyna

FIGURSKA Martyna

Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii współprowadzi terapię grupową na Ogrodowej, nie pracuje z klientami indywidualnie. Ukończyła 5-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii psychodynamiczno-systemowej, a także szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Prowadzi terapię rodzinną oraz terapię par i małżeństw. Pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim, gdzie prowadzi terapię osób uzależnionych, jak również terapię osób oświadczających aktualnych trudności w relacjach na skutek trudnych przeżyć z przeszłości (m. in. DDA).

 GROSZYŃSKA Marta

GROSZYŃSKA Marta

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka Gestalt według kryteriów European Association of Gestalt Therapy. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas przeszło 2-letniego stażu w Szpitalu Nowowiejskim na oddziale psychiatrycznym. Stażowała również w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Centrum Praw Kobiet oraz Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Warszawie. Jako psycholog pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wspiera rodziców w wychowywaniu swoich pociech. Poza tym, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

W swojej pracy zajmuje się pomocą przeważnie osobom:

– z zaburzeniami lękowymi (napadami lęku, lękiem uogólnionym, fobią społeczną)

– cierpiącym na depresję

– z zaburzeniami osobowości

– DDA

– przechodzącym różne kryzysy życiowe: rozwód, rozstanie, zmiany życiowe

– doświadczającym trudności w relacjach z innymi

– chcącym lepiej poznać siebie i swoje potrzeby

– należącym do społeczności LGBT

„Rozmowa z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w rozwijaniu jego potencjału oraz w procesie przemiany są dla mnie czymś fascynującym. W mojej pracy bliskie mi jest podejście humanistyczne w psychoterapii, które mówi o tym, że każdy posiada doświadczenia i talenty do tego, aby pomóc sobie. Jako terapeutka wspieram klienta w uświadomieniu sobie tych zasobów.”

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

HAŁUCHA-WOJDOWSKA Małgorzata

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Zajmuje się psychoterapią pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z pacjentami psychotycznymi , odbyła staże zawodowe m.in. 1,5roczny w Centrum Psychoterapii. Od 10 lat pracuje w dziennym Oddziale Nerwic WAT gdzie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną oraz psychodramę.
JEŚKA Iwona

JEŚKA Iwona

Psycholog, psychoterapeutka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

KAIM Natalia - URLOP

KAIM Natalia - URLOP

Psycholog, psychoterapeutka analityczna

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a przede wszystkim młodzieży i dzieci od 3 roku życia. Doświadczenia zawodowe zbiera w Centrum Rodziny i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Pracuje w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także z dziećmi chorymi na autyzm. Prowadzi konsultacje w języku francuskim.

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

KAŁUSKA-ZŁOTOROWICZ Kinga

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna

Jest psychologiem i pedagogiem. Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Czytaj więcej

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe. W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

KOŁACZ Monika

KOŁACZ Monika

Psychoterapeuta

Dla mnie psychoterapia to spotkanie, na którym człowiek uczy się być prawdziwym wobec siebie i przed drugim człowiekiem. Nabywa umiejętności bycia w relacji i dbania o siebie, wpływania na swoje życie. To proces, który w bezpiecznych i akceptujących warunkach, pozwala spojrzeć na minione wydarzenia w nowy sposób.

Czytaj więcej

Jestem psychologiem – absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam Studium Podstawowych Umiejętności Psychologicznych, prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. 

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo behawioralnym, prowadzonym przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT EDU. Odbyłam staż w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), szkolenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienie, aborcja, śmierć okołoporodowa).

Doświadczenie zawodowe pracy z ludźmi będącymi w kryzysie zdobywałam w szpitalu onkologicznym oraz hospicjum. 

Dzięki pracy z chorymi i ich rodzinami nabyłam umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami w trudnej sytuacji emocjonalnej, słuchania, prowadzenia rozmowy, wspierania, oraz kontenerowania przeżywanych przez nich emocji.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. 

Zapraszam jeśli:

Twój bliski choruje

Przeżywasz cierpienie, bezradność                                                                                                

Przeżywasz żałobę   

Myślisz, że wszyscy cię opuścili

Nie rozumiesz tego co przeżywasz, co dzieje się w Tobie i z Tobą

Masz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu bliskich relacji

Doświadczasz przedłużającego się smutku, osamotnienia i pustki

Zmagasz się ze swoim przemijaniem (np. nieuleczalna choroba, utrata stanowiska pracy, emerytura)

Byłeś świadkiem śmierci  

Możemy razem: być, rozmawiać, szukać rozumienia, nadawać znaczenie i sens twoim przeżyciom.

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

KORCZYŃSKA– BURKIEWICZ Agnieszka

Pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralnyy

Ukończyła studia magisterskie – psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, Czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT, oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Czytaj więcej

Od ośmiu lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Warszawa – Ursynów jako psycholog. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej oraz superwizjach. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała także w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Pomaga osobom zmagającym się z szeroko rozumianym kryzysem (egzystencjalnym, rozstania, żałoba, przygnębienie…), stanami lękowymi i depresyjnymi, złością, poczuciem winy i wstydu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, jak również osobami w podeszłym wieku.

KRAWCZYK Paulina

KRAWCZYK Paulina

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychoterapia. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Warszawskiego Instytutu Medycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych.

MARCINIAK Bożena

MARCINIAK Bożena

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Lekarz chorób wewnętrznych, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPiB Nr 569 a także Europejski Certyfikat EABCT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPB ). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, psychoterapeuta w PZP Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
W CZP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi ( w szczególności terapię lęku o zdrowie ), nastroju ( w tym terapię choroby afektywnej dwubiegunowej – CHAD ), odżywiania i snu, bólu przewlekłego, zajmuje się również zagadnieniami pomocy z zakresu psychoonkologii ( wsparcie pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia, terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych w przebiegu choroby nowotworowej ) oraz psychodermatologii ( pomoc i interwencje psychoterapeutyczne dla pacjentów dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) i inne schorzenia dermatologiczne.

NESTORUK Karolina - URLOP

NESTORUK Karolina - URLOP

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Uczestniczy w 4 letniej Szkole Psychoterapii Centrum CBT, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jest członkiem. Pracuje pod superwizją. Regularnie uczestniczy w szkoleniach / kursach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, oddziale dziennym leczenia nerwic, dziennym oddziale odwykowym oraz pracując w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

W CZP zajmuje się terapią osób dorosłych, którzy zmagają się z następującymi trudnościami:

  • nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu / innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, nikotyna, dopalacze)
  • uzależnienia behawioralne (od pracy, zakupów, Internetu, hazardu, itp.)
  • uzależnienie bliskiej osoby (małżonka, partnera, rodzica, dziecka)
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia jedzenia
  • problemy w relacjach
  • kryzysy życiowe

 

NÓŻKA Karolina

NÓŻKA Karolina

Terapeuta uzależnień

Dyplomowany Terapeuta Uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wciąż się rozwija oraz pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu różnych rozmaitych terapii.
Obecnie w trakcie studiów na kierunku Mediacje Rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodzin.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zarówno w placówkach Państwowych jak i ośrodkach prywatnych.

Czytaj więcej

Prowadzi terapię podstawą, pogłębioną oraz terapię dla osób współuzależnionych. Zajmuje się uzależnieniami od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu. Zanim została terapeutą uzależnień, przez ponad 9 lat pracowała w marketingu oraz sprzedaży międzynarodowej obejmując m.in kierownicze stanowiska takie jak: Brand Manager, International Sales Manager, Marketing Manager. Komunikuje się w językach: mandaryńskim, rosyjskim oraz angielskim. Zajmuje się także leczeniem pacjentów zarówno anglojęzycznych jak i rosyjskojezycznych.

PŁONECKA Elżbieta

PŁONECKA Elżbieta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczna

W 1980 roku ukończyła studia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wykonuje badania testowe. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową w podejściu psychodynamicznym dla dorosłych.

 

 POWAŁA Elżbieta

POWAŁA Elżbieta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczna

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W CZP prowadzi systemową terapię rodzin.

PRZYBYLSKA Aleksandra

PRZYBYLSKA Aleksandra

Psycholog, psychoterapeutka

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii, ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów.

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej i psychodynamicznej. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i indywidualną psychoterapię osób dorosłych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Monarze przy ul.Hożej, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Czytaj więcej

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji grupowej i indywidualnej, współpracuje z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Nieustanie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz grupach seminaryjnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, mających obniżony nastrój, lęki, depresje, doświadczających przemocy, chcących wzmocnić poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie.

SABAT Zofia

SABAT Zofia

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz aplikant-superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz superwizję dla psychoterapeutów. Pracuje także w języku włoskim.

Zofia Sabat offre la psicoterapia individuale e la terapia di coppia in italiano.

Czytaj więcej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Odbyła 4-letnie szkolenie w psychoterapii organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR, pod kierunkiem prof. dr hab. I. Namysłowskiej. Ponadto uczestniczyła w 4-letnim szkoleniu w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” i rozwija się dalej w podejściu analitycznym.

Pracowała m. in. na całodobowym Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed.

Prowadzi terapię osób doświadczających trudności rodzinnych i problemów w relacjach, które mogą wiązać się z ciężkimi przeżyciami z przeszłości, z przejściami z domu rodzinnego (m. in. DDA). Pomaga osobom dążącym do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich możliwości.

STĘPNIEWSKA Anna

STĘPNIEWSKA Anna

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pracuje również w języku angielskim.

Czytaj więcej

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy.

Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Jest zafascynowana zawodem psychoterapeuty i wierzy, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie. Ciągle się rozwija, aby jej praca była bardziej wartościowa. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.  Jest przekonana, że psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga  w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Ważny jest rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowanie ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubi pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian.

Interesuje się pracą z dziećmi, rozwojem dzieci i młodzieży. Jest zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziła autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje również przez Skypa.

ZWIERZYŃSKI Leszek

ZWIERZYŃSKI Leszek

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Prowadzi terapię indywidualną krótko i długo terminową oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Czytaj więcej

Pracuje z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. Pracuje też z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu i innymi środkami zmieniającymi świadomość i doznającymi z tego powodu szkód. W terapii z tymi osobami wykorzystuje metodę Redukcji Szkód zakładającą pracę nad zmniejszeniem i/lub wyeliminowaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Metoda ta zakłada możliwość podjęcia pracy między innymi nad uzyskaniem kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.