Lekarz psychiatra - Warszawa Aleja Wilanowska 43A

BŁĄDEK Ewa

BŁĄDEK Ewa

Specjalista psychiatra

Ponad 18 lat pracy w zawodzie. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych całodobowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Od 2002 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, od 2005 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Nowowiejskiego. Zajmuje się diagnostyka i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych.
CIEŚLAK Urszula

CIEŚLAK Urszula

Specjalista psychiatra

Pracuje na psychiatrii od 2001 roku. Zatrudniona w IPiN od 2006 roku. Doświadczenie w pracy w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, 2 lata w oddziale specjalistycznym psychogeriatrycznym. Aktualnie współpracuje z Kliniką Psychiatrii Sądowej IPiN i Poradnią Zaburzeń Pamięci. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzeń nastroju, zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia funkcji poznawczych).
GRABOWSKI Andrzej

GRABOWSKI Andrzej

Dyrektor Medyczny Centrum, specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.

Czytaj więcej

Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.

RYŁKO Piotr

RYŁKO Piotr

Specjalista psychiatra, terapeuta poznawczo-behawioralny

Prawie 30 lat pracy w zawodzie lekarza, specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta poznawczo behawioralny. Pracował w Szpitalu Nowowiejskim, Szpitalu Tworkowskim, również w Oddziele Leczenia Nerwic w Komorowie. Od wielu lat pracuje również ambulatoryjnie w Poradni, jako lekarz i terapeuta poznawczo-behawioralny.

 

 SCHAEFFER Ewa

SCHAEFFER Ewa

dr nauk med. Specjalista psychiatra

20 lat pracy w zawodzie psychiatry, od 4 lat kierownik oddziału ogólnopsychiatrycznego w I Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzeń nastroju, zaburzenia lękowe, schizofrenia, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym).

 

 SIERSZULSKA Emilia

SIERSZULSKA Emilia

Specjalista psychiatra

Ponad 30 lat pracy w zawodzie psychiatry. Wieloletnia praca w szpitalach psychiatrycznych;  Szpital Tworkowski, Szpital Nowowiejski. Kierowała Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w latach 2001-2003. Ponadto wieloletnia praca i ogromna ilość doświadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ma ogromną wiedzę i jeszcze większe serce dla pacjentów.

 

SMOLEŃ Bogumił

SMOLEŃ Bogumił

Specjalista psychiatra

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996r). Specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W 2005r ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej. W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsesyjno-kompulsywnych, osobowości wieku podeszłego oraz nerwicowych. Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną.