Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Lekarz psychiatra - Warszawa ul. Ogrodowa 8

BIAŁEK-PŁATA Małgorzata

BIAŁEK-PŁATA Małgorzata

Specjalista psychiatra

Absolwentka AM w Warszawie. Od 2000 r. pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (psychozy, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu).

BŁĄDEK Ewa

BŁĄDEK Ewa

Specjalista psychiatra

Ponad 18 lat pracy w zawodzie. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych całodobowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Od 2002 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, od 2005 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Nowowiejskiego. Zajmuje się diagnostyka i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych.

 DWORAKOWSKA Anna

DWORAKOWSKA Anna

Specjalistka psychiatra oraz certyfikatowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcja Psychoterapii, 1991 r., lekarz z wieloletnim doświadczeniem wywodzący się ze Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, ul. Nowowiejska 27. Zajmuje się leczeniem: depresji, zaburzeń lękowych, nerwicą, chorobami wieku podeszłego, otępieniami i schizofrenią.

GRABOWSKI Andrzej

GRABOWSKI Andrzej

Dyrektor Medyczny Centrum, specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.

Czytaj więcej

Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.

 KAMIŃSKA Agnieszka

KAMIŃSKA Agnieszka

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od 2001r. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.( Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza).

Czytaj więcej

Jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychoz, a także psychoterapią indywidualną i grupową. W CZP pracuje od 2007r.

 KWIATKOWSKA-RYŁKO Dorota

KWIATKOWSKA-RYŁKO Dorota

Specjalista psychiatra

Wieloletnie doświadczenie w psychogeriatrii.

LECIAK Joanna

LECIAK Joanna

Lekarz psychiatra

Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmuje się diagnostyką i farmakoterapią zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.

 LUKS Małgorzata

LUKS Małgorzata

Specjalista psychiatra

LESZCZYŃSKA Anna

LESZCZYŃSKA Anna

Lekarz, specjalista psychiatra

Lekarz, dr nauk medycznych. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W 2007 roku pracowała i prowadziła zajęcia dydaktyczne w Klinikum Psychiatrie und Psychotherapie RWTH Aachen w Niemczech. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych: zaburzenia nastroju, lękowe, psychotyczne, wieku podeszłego. Prowadzi konsultacje w języku angielskim i niemieckim.

RABAN Anna

RABAN Anna

Specjalista psychiatra, terapeuta poznawczo-behawioralny

Lekarz specjalista psychiatra z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przez wiele lat pracy w Szpitalu Nowowiejskim. Aktualnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego w tymże Szpitalu.

 

RUDOLF Anna

RUDOLF Anna

Lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w latach 2001-2007 pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, od 2008 roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Obecnie, od 2010 roku pracuje w orzecznictwie lekarskim. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzenia nastroju, schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, zaburzenia wieku podeszłego).

 

SMOLEŃ Bogumił

SMOLEŃ Bogumił

Specjalista psychiatra

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996r). Specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W 2005r ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej.

Czytaj więcej

W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsesyjno-kompulsywnych, osobowości wieku podeszłego oraz nerwicowych. Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną.

WAKUŁA Katarzyna

WAKUŁA Katarzyna

dr nauk med. Specjalista psychiatra

Specjalizuje się w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych. Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku. Odbyła czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii „Rasztów”. Pracuje też z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

ŻEBROWSKA Anna

ŻEBROWSKA Anna

Lekarz, specjalista psychiatra

Odbyła specjalizację w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje w kilku poradniach psychiatrycznych.

Czytaj więcej

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem: zaburzeń nastroju (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia nastroju o podłożu organicznym), schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, snu, odżywiania. Ukończyła kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej (stosowane przez PTP). Zajmuje się osobami dorosłymi i młodzieżą ( od 13 roku życia). Konsultacje także w języku angielskim.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00