Lekarz psychiatra - Warszawa ul. Ogrodowa 8

BIAŁEK-PLATA Małgorzata

BIAŁEK-PLATA Małgorzata

Specjalista psychiatra

Absolwentka AM w Warszawie. Od 2000 r. pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (psychozy, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu).
GRABOWSKI Andrzej

GRABOWSKI Andrzej

Dyrektor Medyczny Centrum, specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra, ponad 25 lat pracy w zawodzie psychiatry, wieloletnie doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, ukończone 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, i 4 letnie szkolenie w Instytucie Terapii Grupowej Analitycznej Rasztów.

Czytaj więcej

Kilkanaście lat pracy w Śląskiej Akademii Medycznej (gdzie m/innymi współprowadził Odział Psychoterapii, tworzył i kierował Pracownią Światłoterapii). Następnie pracował w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie m. innymi kierował Poradnią Psychologiczną. Prowadził również zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Centrum Zdrowia i Psychoterapii (dawniej Centrum Zdrowia Psychicznego) pełni funkcję dyrektora medycznego od roku 2004 r.

 KAMIŃSKA Agnieszka

KAMIŃSKA Agnieszka

Specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od 2001r. Pracuje jako psychiatra w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.( Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza).

Czytaj więcej

Jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychoz, a także psychoterapią indywidualną i grupową. W CZP pracuje od 2007r.

 KWIATKOWSKA-RYŁKO Dorota

KWIATKOWSKA-RYŁKO Dorota

Specjalista psychiatra

Wieloletnie doświadczenie w psychogeriatrii.

 LUKS Małgorzata

LUKS Małgorzata

Specjalista psychiatra

NOWAKOWSKA Justyna

NOWAKOWSKA Justyna

Absolwentka Akademii Medycznej  w Warszawie. Staż specjalizacyjny odbyła w Szpitalu Nowowiejskim uzyskując tytuł specjalisty psychiatry w 2009 roku. Od 2004 roku zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie zdobywała doświadczenie pracując z pacjentami z psychozami, chorobami afektywnymi, uzależnieniami. Zajmuje się leczeniem psychoz (schizofrenii), zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniami lekowymi.  Ma uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.

NOWAKOWSKA Malwina

NOWAKOWSKA Malwina

Lekarz, specjalista psychiatra

Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dorosłych. Obecnie pracuje w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracowała również w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Na co dzień współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Aktywnie doszkala się biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz innych zaburzeń i chorób psychicznych.

Posiada uprawnienia do:

– wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),

– wystawiania zwolnień ZUS ZLA,

– wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Znajomość języków: polski, angielski, hiszpański

RABAN Anna

RABAN Anna

Specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przez wiele lat pracy w Szpitalu Nowowiejskim. Aktualnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego w tymże Szpitalu.

 

RUDOLF Anna

RUDOLF Anna

Lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w latach 2001-2007 pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, od 2008 roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Obecnie, od 2010 roku pracuje w orzecznictwie lekarskim. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych (zaburzenia nastroju, schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, zaburzenia wieku podeszłego).

 

SMOLEŃ Bogumił

SMOLEŃ Bogumił

Specjalista psychiatra

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996r). Specjalizował się z zakresu psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W 2005r ukończył certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie studia psychoterapeutyczne pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej.

Czytaj więcej

W roku 2007 ukończył roczny kurs terapii prowadzony przez Berta Hellingera. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, obsesyjno-kompulsywnych, osobowości wieku podeszłego oraz nerwicowych. Ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną.