• Home
  • Leczenie uzależnienia od alkoholu należy…

Leczenie uzależnienia od alkoholu należy…

…rozpocząć od określenia problemu stojącego za problemem alkoholowym. Bardzo często okazuje się bowiem, że alkoholizm ma podłoże o wiele bardziej złożone niż zamiłowanie do towarzyskiego popijania alkoholu, które z czasem wymknęło się spod kontroli i stało się celem samym w sobie.
Dlatego leczenie uzależnień od alkoholu należy traktować wieloaspektowo.

Alkoholizm – wstęp do problematyki leczenia

Mianem alkoholizmu (uzależnienia od alkoholu) określa się zaburzenie zdrowia, które jest wynikiem wieloletniego, powtarzającego się wzorca nadmiernego spożywania alkoholu. Rozwój uzależnienia może być uzależniony do czynników biologicznych osoby uzależnionej (obciążenie genetyczne wynikające z przekazywanej z pokolenia na pokolenie predyspozycji do nadużywania alkoholu), predyspozycji psychicznych oraz licznych czynników społecznych. To wszystko razem sprawia, że jednoznaczne ustalenie przyczyny uzależnienia jest bardzo trudne, zwłaszcza, że powyższe czynniki często występują wspólnie, oddziałując na siebie wzajemnie.

Warto pamiętać o tym, że uzależnienie od alkoholu może być problemem pierwotnym lub wtórnym wobec występujących wcześniej zaburzeń. I bardzo często tak też się dzieje, sięganie po alkohol w wielu przypadkach wynika z zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń psychotycznych, a nawet zaburzenia takiego jak ADHD.

Obok obciążeń genetycznych oraz innych predyspozycji psychicznych i społecznych, na rozwój uzależnienia ma również wpływ wiek, w jakim sięgamy po alkohol. Badania pokazują, iż osoby, które w wieku dorastania zaczęły sięgać po alkohol są bardziej skłonne do popadania w uzależnienie niż osoby, które zaczęły częściej pić w starszym wieku.

Konsekwencje postępującego uzależnienia

Podobnie jak z innymi formami uzależnienia, alkoholizm wpływa na pogorszenie się funkcjonowania psychospołecznego pacjenta. Przede wszystkim upośledza umiejętność realizowania zadań wynikających z określonych ról społecznych. Ponadto jest powodem wielu problemów zdrowotnych. O ile wiele zespołów klinicznych może stanowić katalizator uzależnienia, o tyle gros z nich może się rozwinąć w konsekwencji przewlekłego i nadmiernego używania alkoholu.

Leczenie uzależnień od alkoholu

Ze względu na złożoność klinicznego obrazu problemów prowadzących do uzależnienia od alkoholu i zeń wynikających, leczenie alkoholizmu wymaga kompleksowych oddziaływań leczniczych, w ramach których chory poddawany jest spersonalizowanemu leczeniu etapowemu. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów leczenia bardzo często zaleca się równoległe stosowanie działań psychoterapeutycznych, jak i leczenia farmakologicznego.

W leczeniu uzależnień od alkoholu stosuje się obecnie szereg środków farmakologicznych o zróżnicowanym działaniu. Znajdują się wśród nich:

  • Naltrekson,
  • Nalmefen,
  • Akamprozat,
  • Disulfiram (środek o działaniu zbliżonym do działania dawnych „wzszywek” alkoholowych).

Oczywiście sama farmakologia nie wystarczy w skutecznej walce z uzależnieniem, dlatego leczenie właściwe odbywa się w korelacji z terapią alkoholową. Te zaś różnią się w zależności od złożoności problemu oraz metody przyjętej przez dany ośrodek terapeutyczny.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.