• Home
  • Jakie pytania zadaje psycholog na terapii małżeńskiej?

Jakie pytania zadaje psycholog na terapii małżeńskiej?

Kiedy w naszym związku coś przestaje działać, a my nie potrafimy zidentyfikować źródła problemu często rozważamy podjęcie terapii małżeńskiej lub terapii dla par. Z jednej strony terapia wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, z drugiej budzi lęk i niepokój. Możliwe, że boimy się surowej oceny terapeuty, stresujemy się pytaniami, które padną lub lękamy, że nie zapanujemy nad emocjami. W wielu sytuacjach małżonkowie boją się również, że to oni zostaną oskarżeni o spowodowanie problemu i będą się musieli bronić przed terapeutą.

Jak to wygląda w praktyce? Jakie pytania zadaje psycholog na terapii małżeńskiej? Jak przebiega pierwsze spotkanie?

Czym charakteryzuje się terapia małżeńska?

Terapia małżeńska dotyczy relacji między dwoma osobami. Do terapeuty często zgłaszają się pary, których relacja osłabła lub została naruszona przez jednego lub obu małżonków. Praca z taką relacją jest bardzo trudna i wymaga odpowiedniego podejścia. Dobry terapeuta dąży do zapewnienia:

  • równowagi,
  • szacunku dla doświadczeń, uczuć i potrzeb każdego z partnerów,
  • bezpieczeństwa.

Zapewnienie równowagi

W terapii małżeńskiej polega przede wszystkim na zapewnieniu miejsca, czasu i uwagi dla obojga partnerów. Dotyczy to także sytuacji, w której jeden z partnerów jest osobą dominującą, a drugi pozostaje w cieniu lub wyłącznie przytakuje. W terapii bardzo ważne jest to, aby głos zabrał każdy z partnerów i każdy podzielił się z terapeutą swoim spojrzeniem na daną kwestię.

Zapewnienie szacunku dla doświadczeń, uczuć i potrzeb każdego z partnerów

Jest realizowane przede wszystkim przez postawę terapeuty, który uważnie słucha i stara się jak najlepiej zrozumieć to, co przeżywa dana osoba. W trakcie terapii oboje partnerzy uczą się nieoceniającego podejścia do siebie, swoich doświadczeń i potrzeb. To bardzo trudna i ciężka praca, ale nie niemożliwa do wykonania.

Poczucie bezpieczeństwa

Jest kluczowe w terapii małżeńskiej. Mówienie o sobie i swoich intymnych sprawach terapeucie jest zawsze trudne. Często partnerzy/małżonkowie wstydzą się mówić o tych sprawach ze sobą, a co dopiero z obcą osobą. Dlatego tak ważne jest budowanie zaufania i stopniowe zgłębianie drażliwych kwestii. Na poczucie bezpieczeństwa wpływa również poufność. To, o czym para rozmawia z terapeutą jest zawsze poufne. Do poufności zobowiązuje terapeutę kodeks etycznych psychologa i psychoterapeuty.

Terapia małżeńska: Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Na pierwszym spotkaniu terapeuta prosi o podanie podstawowych informacji biograficznych, a następnie opisanie problemu, z jakim zgłasza się para. Czasami jednoznaczne wskazanie problemu jest trudne i nie mamy dla terapeuty gotowej odpowiedzi, ale to niczemu nie przeszkadza i bynajmniej nie stanowi przeciwskazania do rozpoczęcia terapii. Na zakończenie spotkania terapeuta wraz z klientami ustala cele i ramy terapii.

Terapia małżeńska, terapia par mogą przebiegać w różny sposób. Terapeuci dysponują szerokim wachlarzem metod i technik pracy, które dobierają adekwatnie do zgłaszanych problemów i trudności, jak również bieżącej relacji między partnerami.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.