Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psychiatra dzieci i młodzieży

Ewelina Królicka

Ewelina Królicka

Psychiatra dziecięcy

Lekarz psychiatra (od 2011 r.), lekarz psychiatra dzieci i młodzieży (od 2015 r.)

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w oddziałach psychiatrii dla dzieci i młodzieży:

  • Garwolin (Oddział Ogólnopsychiatryczny dla Młodzieży, OTCZR),
  • Józefów (Oddział Ogólnopsychiatryczny dla Młodzieży, PZP).

Przyjmuje pacjentów w wieku 11-17 lat.

Interesuje się gotowaniem, permakulturą, krawiectwem. Jest miłośniczką zwierząt.

Psycholog dzieci i młodzieży

Joanna Andryszczak

Joanna Andryszczak

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Z wykształcenia psycholog o specjalności klinicznej z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagog oraz psychoterapeuta
w trakcie szkolenia, które realizuje w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

W swoim doświadczeniu posiada Staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowała w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jej praca podlega regularnej superwizji. Korzysta również z psychoterapii własnej..

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Szpitalu Wolskim, Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego, Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet. Jest również psychologiem i terapeutą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi potrzebami. Prowadzi terapie w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jest ekspertem z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Współpracowała z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Przedszkolem i Gimnazjum. Wierzy i ufa, że to właśnie rodzic jest najlepszym Ekspertem od własnego dziecka. Praca psychoterapeutyczna, jest nie tylko jej drogą zawodową, ale przede wszystkim pasją i ideologią, którą kieruje się we własnym życiu. To, co jest dla niej istotą spotkania z drugim człowiekiem i czynnikiem uwalniającym, to obecność „tu i teraz”, uważność, akceptacja i ciekawość w podążaniu za doświadczeniami i potrzebami klienta. Ogromną radością, satysfakcją i wzruszeniem jest dla niej obserwowanie procesu pozytywnej zmiany u swoich klientów.
BARON Gabriela

BARON Gabriela

Psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem, które łączy z otwartością i udziałem w aktualnych szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych z różnorodnymi trudnościami psychicznymi: zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia nastroju i samooceny, zaburzenia odżywiania, obsesyjno-kompulsyjne, problemy w związku i w relacjach społecznych. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą przeżywającą typowe problemy i trudności związane z dojrzewaniem i wchodzeniem w dorosłość. Pracuje także z parami, rodzicami i rodzinami. W terapii wykorzystuje podejście psychodynamiczne, systemowe oraz elementy psychodramy. Swoją pracę poddaje superwizji.
Marek Biskupski

Marek Biskupski

Socjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje z rodzinami, parami oraz indywidualnie w ujęciu systemowym od 2009 roku. Najczęściej pracuje z parami: rodzic – dziecko, lub z rodzicami i dziećmi, a następnie indywidualnie z dziećmi, lub indywidualnie z rodzicami. Jest także trenerem warsztatu psychologicznego, socjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, kuratorem społecznym ds. rodziny i nieletnich, doradcą zawodowym, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem TZA.

Czytaj więcej

Pracuje od 2000 roku z grupami młodzieży i dorosłych z różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, a także z grupami rodziców. Od 2009 roku pracuje z rodzinami w nurcie psychoterapii systemowej, pod superwizją.  Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia „Razem Przeciw Przemocy” zajmującego się głównie profilaktyką przemocy i uzależnień, a także pomocą ofiarom przestępstw. Jest autorem ponad 70 programów profilaktycznych i projektów społecznych. Nauczyciel dyplomowany, obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi także własną praktykę psychoterapeutyczną. Ukończył kierunek: resocjalizacja społecznie niedostosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w roku 1994, następnie kolejno: Podyplomowe Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii MSCDN, Kurs Podstawowy i Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I i II Stopnia PSTiS, Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego. W swoim podejściu do napotykanych w życiu ludzi stara się dawać innym to, co sam chciałby otrzymywać. Hobbystycznie zajmuje się sportami mniej lub bardziej ekstremalnymi oraz motocyklami. Stara się być uważnym i dostatecznie dobrym tatą dla swoich dzieci.
Karolina Gocłowska

Karolina Gocłowska

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła dwie specjalizacje: Pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością oraz Psychologię Zdrowia.

Czytaj więcej

Pełniła funkcję prezeski Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem „Adiutare” UW. Członkini Zespołu Badawczego Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu – badania jakości życia osób z autyzmem w Polsce. Współtworzyła program wsparcia rówieśniczego dla osób ze spektrum autyzmu WK „Mary i Max”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, zdobywane przede wszystkim w Fundacji Scolar i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w warszawskich poradniach, szkołach i przedszkolach. Od 2013 roku współorganizowała i koordynowała wakacyjne obozy usamodzielniająco-aktywizujące dla osób z niepełnosprawnościami. Ukończyła liczne szkolenia zawodowe z zakresu metod pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, diagnozy funkcjonalnej, Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji ART, metod AAC, MAKATON, PECS. Prowadzi szkolenia dla specjalistów (m.in. z zakresu prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych) oraz grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców. Zajmuje się grupową i indywidualną terapią osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych oparte na relacji i elementach technik poznawczo-behawioralnych, a także udziela konsultacji rodzicielskich.
Aneta Janowska

Aneta Janowska

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Jest psychologiem, coachem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Ukończyła psychologię rodziny na UKSW, studia podyplomowe z Wczesnej Interwencji Terapeutycznej – Pomoc Dziecku i Rodzinie przy APS im. M. Grzegorzewskiej, 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA  oraz 3-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku „Regeneracja” przy Laboratorium Psychoedukacji, warsztat pracy z rodzinami pod kierunkiem prof. de Barbaro.

Czytaj więcej

Doświadczenie praktyczne zdobywała w trakcie staży w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, pracując w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku terapeutycznym dla osób chorujących psychicznie oraz placówkach psychoterapeutycznych. Na bieżąco szkoli się, rozwija, podnosi kompetencje zawodowe i osobiste.Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Prowadzi konsultacje, poradnictwo i psychoterapię, spotkania rodzicielskie, sesje terapii rodzinnej, psychoterapię dorosłych. Wykorzystuje podejście zintegrowane, systemowe i psychodynamiczne. Jej praca podlega regularnej superwizji. W pracy z dziećmi fascynuje ją sposób przeżywania świata, ciekawią perspektywy i interpretacje. Praca z nastolatkiem daje jej możliwość zobaczenia trudu wkraczania w dorosłość, rozumienia wyboistej drogi bycia adolescentem oraz zachęca do wspierania indywidualnej ścieżki rozwoju. Praca z rodzicem zaś uczy pokory i szacunku w trudnym, ale ważnym dla wszystkich członków rodziny czasie. W wolnych chwilach podróżuje, spędza czas z bliskimi, relaksuje się podczas spacerów i uprawiając ogródek. Stara się być dobrą mamą dla swojej Córki. Zajmuje się również budowaniem relacji matki z niemowlakiem.
Helena Krauze

Helena Krauze

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziałów Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana analiza zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Czytaj więcej

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych. Pracuje pod superwizją.Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami zdobywała w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Publicznych i Niepublicznych Przedszkolach oraz Fundacji Scolar. Była koordynatorem Punktu Wczesnej Interwencji w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Pracowała także w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Poradnią Psychologiczną SPZZLO Warszawa Żoliborz oraz Fundacją Scolar.Zajmuje się:
  • Psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania
  • Pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami, którzy mają problemy szkolne, zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemami z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, objawami psychosomatycznymi, myślami o charakterze suicydalnym,
  • diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu, ocena możliwości intelektualnych, ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, badania w kierunku ADD/ADHD, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka)
  • Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba)
  • Pracą z rodzicami mającymi problemy wychowawcze lub mającymi trudności w relacjach z dziećmi
  • Pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej
  • Psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych.

 

Konsultuję dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszam tylko rodziców/opiekunów.

Lidia Pawelec

Lidia Pawelec

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne w 1996. Następnie  w latach 2003-2005 dwuletnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w latach 2012 -2015 4-letnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii organizowane przez MABOR, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Większość doświadczeń zawodowych zdobyła  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmowała się terapią rodzinną oraz terapią dzieci i młodzieży, psychoedukacją, konsultacjami dla rodziców. Posiada też bogate doświadczenie w diagnozowaniu dzieci i młodzieży w zakresie oceny ogólnego rozwoju, trudności szkolnych, wychowawczych oraz emocjonalno-społecznych.

Pracuje z  dziećmi,  młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami W pracy z parami i rodzinami stara się pomóc wszystkim zaangażowanym osobom w lepszym porozumiewaniu się i dostrzeżeniu zachowań i mechanizmów, które prowadzą do napięć i konfliktów. W swojej  pracy wykorzystuje różne metody i techniki terapeutyczne w zależności od problemów i potrzeb osób, które zwracają się o pomoc.  Pracuje przed wszystkim w podejściu psychodynamicznym, systemowym oraz behawioralno-poznawczym.

Zajmuje się zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci i młodzieży, trudnościami w relacjach, problemami wieku dojrzewania, zaburzeniami nastroju, problemami wychowawczymi, trudnościami adaptacyjnymi. Służy wsparciem tym, którzy cierpią z powodu lęków, depresji,  osobom pozostającym w długotrwałym kryzysie emocjonalnym lub stresie, zmagającym  się z poczuciem niskiej wartości, rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W trosce o dobro swoich pacjentów oraz jakość świadczonej pomocy duży nacisk kładzie na systematyczne samodoskonalenie, poszerzanie wiedzy, umiejętności i stały rozwój kompetencji. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach naukowych.

Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Ukończyła 4 – letnie specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT w Warszawie). Zrealizowała program szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

Czytaj więcej

Odbyła wiele szkoleń z zakresu klinicznej diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii (ukończyła m.in. kursy z problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, neuropsychologii klinicznej dziecka, seksuologii wieku rozwojowego).

W latach 2011 – 2016 była zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. W okresie 2016 – 2017 pracowała w Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. Przez ponad trzy lata była związana z Poradnią ProPsyche Junior (2015 – 2018). Doświadczenie zawodowe zdobywała również w poradniach zdrowia psychicznego (PZP), gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS – prowadzi seminaria i warsztaty dla studentów z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii rozwoju człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

Zajmuje się:

kliniczną diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, pomiar możliwości intelektualnych, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka, diagnoza stosunków rodzinnych, badania w kierunku ADD/ADHD, diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu

psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych

zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi – np. bólami brzucha, głowy o podłożu emocjonalnym)

problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi / nastolatkami, wsparciem dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

problemami przedszkolnymi i szkolnymi (adaptacyjnymi, rówieśniczymi, z nauką i zachowaniem, w relacjach z nauczycielami)

problemami okresu dojrzewania (m.in. trudności rówieśnicze, niska samoocena, zaburzenia nastroju, samookaleczenia, myśli i próby suicydalne, nieprawidłowy rozwój osobowościowy)

pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej (kryzys w rodzinie, choroba, śmierć, żałoba)

pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej

wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców oraz dzieci przeżywających trudności w związku z chorobą bliskiej osoby (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną i psychiczną)

tematyką dwukulturowości i rodzin wielokulturowych, wspieraniem dzieci, które po dłuższym pobycie wróciły do Polski, jak i tych, których rodzice przebywają za granicą lub planują wyjazd za granicę

trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych

problematyką adopcyjną (w tym zaburzeniami przywiązania)

udziela także porad z zakresu seksuologii wieku rozwojowego

Konsultuje dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych. Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców/opiekunów. Nastolatków powyżej 15 roku życia na pierwszą konsultację zapraszamy razem z rodzicami.

Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia „ Stosowana analiza zachowania” oraz „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” na SWPS w Warszawie. Jest certyfikowanym superwizorem Video Treningu Komunikacji. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zbierała w trakcie licznych staży i wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem w Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych.

Czytaj więcej

W latach 2005-2010 pracowała w Fundacji Synapsis – jako diagnosta oraz trener pracy dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Pracowała również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była opiekunką par w Wolontariacie Koleżeńskim „Mary i Max” skierowanym do osób z Zespołem Aspergera. Obecnie współpracuje z Fundacją Scolar oraz Stowarzyszeniem Spoza.
Zajmuje się:
• Konsultacjami diagnostycznymi w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju we współpracy z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży.
• Konsultacjami na terenie przedszkola/szkoły zarówno w celu diagnozy jak i dostosowania wsparcia edukacyjnego do potrzeb dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera.
• Psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 1 roku życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.
Małgorzata Radzikowska

Małgorzata Radzikowska

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Jest psychologiem, terapeutą, coachem. W CZP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi sesje indywidualne dorosłych, terapię rodzinną i par. Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym (terapia ericksonowska, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia narracyjna).

Czytaj więcej

W obszarze jej pracy znajduje się m..in.: pomoc psychologiczna w kryzysach (trudności emocjonalne, choroby w rodzinie, przeżywanie żałoby, zachowania i myśli suicydalne, przemoc w rodzinie); obniżony nastrój, depresja; zaburzenia lękowe, napady lęku; pomoc w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami; rodzina w sytuacji okołorozwodowej (dzieci i dorośli); dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (m.in. Zespół Aspergera, adhd); rodziny, w których występuje choroba psychiczna.Zajmuje się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (m.in. oceną rozwoju dziecka od 5 roku życia do dorosłości, pomiarem możliwości intelektualnych, doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, określaniem mocnych stron dziecka, badaniem w kierunku ADD/ADHD, Zespołu Aspergera, diagnozą gotowości szkolnej).Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, pracując jako psycholog szkolny, m.in. w szkołach dla dzieci i młodzieży o specjalnych wymaganiach edukacyjnych (fundacja ADYS), prowadząc konsultacje, terapię i diagnozę w Pracowni Terapeutycznej i ProPsyche Junior.Odbyła staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, była stażystą i wolontariuszem w Środowiskowym Domu dla osób Chorujących Psychicznie „Pod skrzydłami”. Obecnie jest koterapeutą stażystą w terapii rodzinnej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej. Ukończył m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zaawansowane Metody Praktyki Narracyjnej, Szkołę Coachów TROP oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe.  Jest w trakcie 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracuje pod stałą superwizją.
Magdalena Wyłomańska-Krumholc

Magdalena Wyłomańska-Krumholc

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta z ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzi terapię krótko i długoterminową , specjalizuje się w pracy z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego, zaburzeniami lekowymi, mutyzmem wybiórczym, młodzieżą przeżywającą kryzysy rozwojowe, obniżonym nastrojem, zaburzeniami nerwicowymi, osobami doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z lekiem i smutkiem, rodzinami  i parami w kryzysie. Udziela porad wychowawczych.

Czytaj więcej

Ma wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie do kształcenia specjalnego, opiniowaniu  i diagnozie dzieci zdolnych, dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wymagającymi zindywidualizowanego podejścia pedagogicznego. W ramach Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej ukończyła szkolenie zaawansowane i nadal rozwija swoje zainteresowania i doskonali umiejętności związane z systemową terapią dzieci, młodzieży, rodzin i par na kolejnych etapach szkoleniowych, ale w pracy wykorzystuje techniki  różnych szkół terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych i edukacyjnych. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jako samodzielny psycholog i psychoterapeuta. Swoją pracę psychoterapeutyczna  poddaje stałej superwizji.
Maria Roszkowska

Maria Roszkowska

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, zachowania a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest na 4 roku czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, wg kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanego przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Ukończyła program szkoleniowy ,, Vademecum Terapeuty Rodzinnego” w Grupie Synapsis, a także liczne warsztaty i szkolenia przygotowujące do pracy terapeutycznej systemowej, do pracy z parami, oraz pracy indywidualnej człowieka dorosłego a także dzieci i młodzieży.

A obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualna młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą psychologiczną.  Pomaga osobą z problemami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

Pracuje w podejściu integracyjnym i systemowym.

W wolnych chwilach lubi relaksować się przy dźwiękach natury, zgłębiać tajniki ludzkiej duszy z przyjemnością przebywać wśród najbliższych.

Logopeda

Adriana Ćwiertniewska

Adriana Ćwiertniewska

Logopeda, pedagog

Magister pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja psychopedagogika kreatywności) oraz absolwentka  Podyplomowych Studiów Logopedycznych na tej uczelni. Metodę pracy z dziećmi opiera na aktywizacji ich potencjału twórczego.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w terapii pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy (m. in. seplenienie, rotacyzm), przetrwałym połykaniem niemowlęcym, niepłynnością mowy, szybkim tempem mowy, zaburzeniami oddychania i fonacji, zaburzeniami emisji głosu.

Ukończyła liczne szkolenia z następujących specjalizacji logopedycznych: pracy z dziećmi autystycznymi, metod terapii rotacyzmu, rehabilitacji głosu w terapii logopedycznej, metod pracy z dziećmi z wadami wymowy, zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Doświadczenie zawodowa zdobywała w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, pracując z pacjentami po uszkodzeniu Ośrodkowego Układu Nerwowego, na stanowisku logopedy w niepublicznej szkole podstawowej i przedszkolu, a także w szkole podstawowej z oddziałem integracyjnym.

Jolanta Matuszewska

Jolanta Matuszewska

Neurologopeda, pedagog specjalny

 Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Czytaj więcej

Zajmuje się: diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną, terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych, stymulacją rozwoju mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną, stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wczesną interwencją logopedyczną, terapią afazji. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnych placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia (m.in. Stocer, Medicover). Współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia dla studentów wydziału pedagogicznego.Ukończyła kursy doskonalące, m.in. szkolenia z tzw. Metody Krakowskiej (Terapia neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Problemy poznawcze dla dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia) Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, Całościowe zaburzenia rozwoju – przyczyny, częstotliwość występowania i symptom, Metoda M. i CH. Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie z Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena IAS.
Justyna Stańczak-Szenajch

Justyna Stańczak-Szenajch

Logopeda, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka pedagogiki ze specjalnością Glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane oraz studiów doktoranckich w Akademii Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadziła również zajęcia z przedmiotów Pedagogika społeczna, Diagnostyka psychopedagogiczna i poradnictwo wychowawcze, Diagnoza środowiskowa, Systemy opieki nad dzieckiem w krajach europejskich.

Absolwentka podyplomowych studiów Logopedia i pragmatyka komunikacyjna w APS oraz Neurologopedia w Uczelni Łazarskiego.

Mówi o swojej pracy:

Czytaj więcej

„Szkoła nie musi być nudna i stresująca – nie sprzyja to ani uczeniu się ani długofalowemu rozwojowi dziecka. Dlatego od dawna interesuję się aktywizującymi metodami nauczania i staram się jak najintensywniej przygotować do każdych zajęć. Te same podejście jest konieczne także w trakcie zajęć logopedycznych. Wymagają one bardzo dużej wiedzy i doświadczenia praktycznego, ale też humoru, wrażliwości i zaangażowania, by powtarzanie ćwiczeń było zarówno skuteczne jak i ciekawe.”
Anita Święcicka

Anita Święcicka

Logopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada 25 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Czytaj więcej

Zajmuje się: diagnozą logopedyczną; stymulacją rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego; terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, była pracownikiem dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnej, prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Od lat przyjmuje pacjentów w placówkach Medicover. Ukończyła kurs Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, kurs wprowadzający Wideotreningu komunikacji, szkolenie Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Była uczestnikiem licznych konferencji naukowych, współautorem publikacji naukowych.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00