Depresja

Znaczenie słowa depresja może być rozumiane na wiele różnych sposobów. Potocznie mianem depresja, chandra określa się przejściowe zmiany nastroju, smutek i przygnębienie które stosunkowo szybko znikają, a zależne są od zewnętrznych zdarzeń.
Depresja to także bardzo poważna choroba, która  wymaga specjalistycznego leczenia. 

Podstawowe objawy depresji to smutek, przygnębienie, brak siły, energii, zmniejszona zdolność do przeżywania przyjemności. często dołączają zaburzenia  snu, spadek apetytu, spadek libido. W niektórych przypadkach objawy depresji nie są proste do zdiagnozowania ze względu na inne objawy chorobowe pacjenta. 

Badania wskazują, że około połowa pacjentów, którzy zgłaszają się do internistów, cierpi na depresję. Rozpoznanie tej choroby i opracowanie terapii wpływa na poprawę samopoczucia pacjenta i wyeliminowanie dolegliwości.

Depresja: przyczyny choroby i klasyfikacja

Depresja to choroba, której podstawowym objawem jest zmiana nastroju – jego obniżenie. Taki stan trwa tygodnie, a nawet miesiące. Pacjent jest stale smutny, przygnębiony. Ma mniej energii i zdecydowanie zmniejsza się jego aktywność. Dodatkowo pogarsza się koncentracja, pamięć.  Pojawia się ciągłe zmęczenie, trudno podjąć  nawet niewielki wysiłek.

Stałe elementy, które charakteryzują depresję to brak apetytu i zaburzenia snu, obniżona samoocena,  poczucie winy i brak wiary we własne możliwości. Prawie stałym objawem jest lęk, często o znacznym nasileniu. Zmniejsza się zdolność do przeżywania przyjemności z tego, co do tej pory było przyjemne. Zdarzenia zewnętrzne, nawet te przyjemne mają niewielki wpływ, lub są bez wpływu na przeżywany smutek.

Depresja to jedna z najczęstszych chorób współczesnego świata, częstość zachorowania wydaje się zwiększać. Ocenia się że w ciągu życia depresja dotyka ok. 25% populacji. Część pacjentów chorujących na depresję podejmuje próby samobójcze.

Objawy depresji

Podstawowymi objawami schorzenia, jakim jest depresja są: obniżenie nastroju, przewlekły smutek i brak przyjemności z aktywności, które dotychczas przynosiły uczucie szczęścia i spełnienia.

Oprócz tego pacjenci, którzy cierpią na depresję:

  • skarżą się na pogorszenie pamięci, pogorszenie koncentracji a także spowolnienie psychoruchowe,
  • cierpią z powodu zaburzenia rytmów biologicznych tj. zaburzenia snu, z przedwczesnym porannym wybudzaniem, braku apetytu, zmiany samopoczucia podczas dnia, z najgorszym samopoczuciem rano i czasami poprawą w godzinach wieczornych
  • mają lęki – często o znacznym nasileniu, które wpływają na organizm i powodują ból brzucha lub ból w okolicy przedsercowej.

Oprócz podstawowych objawów u pacjentów można zauważyć też inne cechy chorobowe – ból głowy, zawroty, zaparcia, utrata wagi czy spadek libido. Niektóre zaburzenia wpływają na dalszy rozwój choroby – pacjent traci poczucie własnej wartości, obwinia się o objawy, które się u niego pojawiły.

Łagodny stan depresji wpływa na obniżenie aktywności. Nieleczona depresja może prowadzić do całkowitej rezygnacji z działań.

Leczenie depresji – jak wygląda?

Po rozpoznaniu schorzenia, ważne jest jak najszybsze leczenie depresji. Podstawową metodą leczenia jest farmakoterapia, czyli podawanie nowoczesnych leków przeciwdepresyjnych.

Dobre efekty daje łączenie leków z psychoterapią poznawczą lub psychodynamiczną. Czasami  przy mniejszym nasileniu objawów, albo gdy leki są przeciwwskazane np. w ciąży – stosujemy tylko psychoterapię. Badania wskazują, że połączenie dwóch metod – psychoterapii i farmakologii pozwala pacjentowi na szybszy powrót do zdrowia.

Wybór leków stosowanych u pacjentów z depresją jest bardzo istotny – powinno leczyć się chorobę – depresję-  a nie poszczególne objawy – jak np. bezsenność, czy brak apetytu. W związku z tym, podstawowe znaczenie mają leki przeciwdepresyjne, a inne np. nasenne czy przeciwlękowe mają znaczenie pomocnicze.
Leczenie depresji jest długoterminowe, leki przyjmuje się przez przynajmniej przez 6-12 miesięcy,  efekty leczenia pojawiają się najczęściej po 2-6 tygodniach stosowania .

Należy jednak pamiętać, że depresja może powrócić i konieczne będzie ponowne podjęcie leczenia. Dodatkowo w wyjątkowych sytuacjach np. zagrożenie życia wynikająca z chęci samobójstwa wskazana jest hospitalizacja pacjenta.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.