• Home
 • Czym jest Zespół Stresu Pourazowego?
terapia osoby z traumą

Czym jest Zespół Stresu Pourazowego?

Zespół Stresu Pourazowego (PTSD z ang. Post Traumatic Stress Disorder) powszechnie kojarzony jest z dolegliwościami zgłaszanymi przez żołnierzy, którzy wracają ze stref objętych konfliktem zbrojnym. Czego większość z nas nie wie to fakt, iż Zespół Stresu Pourazowego może dotknąć także osoby, które nigdy nie służyły w wojsku i nie uczestniczyły w działaniach wojennych. Czym jest Zespół Stresu Pourazowego? Jak się objawia? Jak leczy?

Zespół Stresu Pourazowego: Czym jest PTSD?

Zgodnie z najnowszą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 PTSD należy do grupy zaburzeń szczególnie związanych ze stresem. Jest to forma reakcji organizmu na wydarzenie o silnym wydźwięku psychicznym, związanym ze stresem lub traumatycznym zdarzeniem. Nadmiar negatywnych bodźców lub seria wydarzeń cechujących się znaczną ilością silnych stresorów sprawiają, że u chorego pojawia się silne zaburzenie lękowe.

PTSD definiuje się jako specyficzną reakcję psychologiczną na wysoce stresujące wydarzenie, związane np. z realnym zagrożeniem utraty zdrowia lub życia. Jednocześnie do czynników wywołujących PTSD zalicza się również wydarzenia z zakresu trudnych i bolesnych doświadczeń życiowych, takie jak: rozwód, śmierć bliskiej osoby, problemy finansowe.

Przyczyny występowania Zespołu Stresu Pourazowego

Jak już wcześniej wzmiankowaliśmy PTSD może rozwinąć się w odpowiedzi na wyjątkowo groźne wydarzenie, jak również w wyniku długofalowej ekspozycji psychiki na stres lub inne obciążające ją sytuacje. Zespół Stresu Pourazowego najczęściej, nie jest to oczywiście zasadą, rozwija się u ofiar:

 • poważnych wypadków samochodowych,
 • klęsk żywiołowych,
 • gwałtu,
 • napaści,
 • przemocy seksualnej,
 • przemocy fizycznej,
 • krańcowego zaniedbania przez rodziców/opiekunów,
 • tortur,
 • przymusowego przesiedlenia.

Jednocześnie objawy PTSD obserwuje się u:

 • osób, które były więzione (w tym także u zakładników),
 • świadków traumatycznych wydarzeń,
 • osób doświadczających nagłej śmierci kogoś bliskiego.

Objawy Zespołu Stresu Pourazowego

Osoby, u których rozpoznaje się PTSD borykają się:

 • z zaburzeniami snu,
 • koszmarami nocnymi,
 • silnym lękiem,
 • depresją.

Jednocześnie lekarze i terapeuci obserwują zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia omawianego zespołu dolegliwości psychicznych u osób:

 • u których w przeszłości wystąpiło inne zaburzenie natury psychicznej,
 • o określonych cechach osobowości,
 • z predyspozycjami genetycznymi,
 • z wcześniejszymi traumatycznymi doświadczeniami,
 • u których występują dodatkowo określone predyspozycje środowiskowe (m.in.: dysfunkcja w systemie rodzinnym, doświadczenie przemocy domowej, tramy z dzieciństwa, brak odpowiedniego systemu wsparcia).

Leczenie stresu pourazowego

Osoby z PTSD należy leczyć tak jak w przypadku innych, powszechnie występujących zaburzeń psychicznych. Ogromną rolę w leczeniu PTSD ogrywa więc psychoterapia. W uzasadnionych przypadkach lekarz może podjąć decyzję o wdrożeniu farmakoterapii.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.