• Home
  • Czym jest kontrakt terapeutyczny?
podpisanie kontraktu

Czym jest kontrakt terapeutyczny?

Kiedy znajdujemy się w sytuacji, w której potrzebujemy psychoterapii, niezbędne jest to, aby w sposób jasny oraz przejrzysty określić jej warunki, zasady oraz cele, które chcemy osiągnąć, korzystając z tego typu spotkań. Bardzo ważną częścią psychoterapii jest kontrakt terapeutyczny. Co to takiego, w czym może nam pomóc, a także co określa? Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego krótkiego artykułu.

Czym jest kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny to umowa zawierana między terapeutą a pacjentem, która ma za zadanie określić warunki współpracy oraz sposób leczenia w okresie trwania terapii.

Każda psychoterapia składa się z kilku faz. Pierwszą z nich jest etap diagnostyczny, który służy temu, aby terapeuta mógł poznać bliżej problemy dręczące pacjenta i przygotować go do zasadniczej części terapii. Terapeuta oprócz poznania trudności weryfikuje też motywację pacjenta i wspólnie z nim podejmuje decyzję o podjęciu leczenia. W dalszym kroku należy zawrzeć kontrakt terapeutyczny, który określa zobowiązania obu stron.

Cel zawarcia kontraktu terapeutycznego

Powodem, dla którego zawiera się taką umowę, jest uniknięcie nieporozumień podczas trwania właściwego etapu terapii. Jasno określone cele i oczekiwania zapewniają przejrzystość relacji pacjent-terapeuta. Pozwala to planować dalszą pracę i osiągać konkretne zamierzenia. Terapeuta, formułując kontakt terapeutyczny, powinien kierować się pewną dozą elastyczności. Przy wyznaczaniu celów do osiągnięcia należy bowiem wziąć też pod uwagę realną motywację samego pacjenta.

Co zawiera kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny przede wszystkim określa cele terapii oraz jej formę. Uwzględnia on zwłaszcza korzyści, jakie pacjent może wynieść dzięki uczestnictwu w leczeniu. W trakcie jego sporządzania bierze się pod uwagę oczekiwania chorego, jego preferencje, ale również możliwości samego terapeuty.

Ponadto, dobrze sporządzony kontrakt terapeutyczny powinien zawierać również informacje o:

  • czasie, miejscu i długości trwania sesji;
  • warunkach ewentualnego odwołania spotkania;
  • zasadach kontaktu pacjent-terapeuta pomiędzy sesjami;
  • rodzaju wykorzystywania czasu przez pacjenta między spotkaniami;
  • włączeniu dodatkowych osób w proces psychoterapii;
  • kontakcie z superwizorem;
  • kontaktach pacjenta ze wszelkimi substancjami psychoaktywnymi i uzależniającymi.

Forma kontraktu terapeutycznego

Kontrakt terapeutyczny może przybrać formę pisemną, lecz nie jest to obowiązkowe. Jeżeli obu stronom to odpowiada, mogą zawrzeć go w formie ustnej.

Kontrakt terapeutyczny – kilka słów podsumowania

Kontrakt terapeutyczny jest umową zawieraną pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Ma on na celu przede wszystkim ustalenie formy terapii oraz jej celu.  Jego zawarcie pozwala w przyszłości uniknąć ewentualnych nieporozumień na dalszym etapie trwania terapii. Kontrakt terapeutyczny może przyjąć różnoraką formę. Jeżeli stronom to odpowiada, mogą sformułować go na piśmie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zawrzeć go ustnie. 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.