• Home
  • Czy depresja jest uleczalna?

Czy depresja jest uleczalna?

Współczesna medycyna potrafi skutecznie leczyć depresję. Każda postać depresji, począwszy od lekkiej, poprzez umiarkowaną i ciężką wymagają odpowiedniego leczenia. W przypadku depresji umiarkowanej i ciężkiej leczeniem z wyboru jest leczenie farmakologiczne. I na tej formie leczenia skupimy się w poniższym artykule.

Farmakologia w leczeniu depresji

Powszechnie uważa się, że farmakologia w leczeniu depresji powinna być ostatecznością. Pacjenci boją się negatywnych skutków przyjmowania leków, w tym uzależnienia od antydepresantów.
Czy słusznie?

Leki przeciwdepresyjne, w przeciwieństwie do leków nasennych i uspokajających, nie są lekami uzależniającymi. Ich rola polega na zwiększaniu poziomu neurotransmiterów mózgowych, tj. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Lekarz psychiatra przepisuje leki odpowiednie do objawów depresji, czyli dobiera je w zależności od objawów i problemów zgłaszanych przez pacjenta. Jeśli na przykład pacjent cierpi na bezsenność, to dany lek ma właściwości nasenne, jeśli skarży się na lęk, to dany lek ma komponentę, która ten lęk redukuje. W efekcie, dzięki odpowiednio dobranym farmaceutykom leczenie depresji przebiega w sposób umożliwiający pacjentowi relatywnie szybki powrót do funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Nie jest to oczywiście równoznaczne z wyzdrowieniem, jednak w sposób znaczący przekłada się na jakość życia i poziom zadowolenia z podejmowanych aktywności.

Poprawę funkcjonowania pacjenta przy regularnym leczeniu farmakologicznym można zaobserwować po 2 do 6 tygodniach. Przy czym czas trwania leczenia pierwszego epizodu depresji powinien trwać minimum 6 miesięcy. Jednak czasem takie leczenie może się wydłużyć do lat, szczególnie wtedy, gdy depresja ma charakter nawracający.

Farmakologia w leczeniu depresji a skutki uboczne

Leki przeciwdepresyjne, tak jak każdy inny lek, mogą dawać objawy uboczne. Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi są:

  • niepokój,
  • nudności,
  • bóle brzucha.

Objawy te występują zwykle na początku przyjmowania leku i w zdecydowanej większości przypadków ustępują w trakcie leczenia. Niezwykle istotne jest poinformowanie pacjenta o możliwości wystąpienia tego typu objawów, ponieważ zmniejsza to obawy, że lek mógł być niewłaściwie dobrany, a jego dalsze przyjmowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia czy życia pacjenta. Jeżeli jednak w trakcie leczenia objawy uboczne z czasem nie ustępują, wskazana jest zmiana leku.

Inne objawy niepożądane, które mogą wywołać leki przeciwdepresyjne, dotyczą sfery seksualnej. Mogą pojawić się kłopoty ze wzwodem, obniżone libido, opóźniony orgazm lub jego brak. W sytuacji, gdy jest to dyskomfortem dla pacjenta, należy zmienić lek przeciwdepresyjny lub zastosować inne, odpowiednie środki farmakologiczne.

Psychoterapia w leczeniu depresji

Farmakologia to często podstawa, ale nie jedyne narzędzie w walce z chorobą. Równie ważną formą leczenia depresji jest regularna psychoterapia. Jest ona szczególnie pomocna jest w zapobieganiu nawrotów depresji. Można ją stosować jako samodzielną formę leczenia lub skojarzyć z farmakoterapią przy leczeniu łagodnej postaci depresji. Natomiast w depresji o ciężkim przebiegu psychoterapię stosuje się później, w fazie zdrowienia pacjenta, ponieważ na początku może ona odnieść odwrotny skutek. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności psychoterapii ważnym jest zapewnienie jej właściwego przebiegu, a co za tym idzie wdrożenia działań terapeutycznych w momencie, w którym pacjent jest na nie przygotowany.

Dobrze dobrane leczenie farmakologiczne jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia depresji. W skojarzeniu z systematyczną i odpowiednią psychoterapią przynosi najlepsze efekty i zapobiega nawrotom choroby.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.