Coaching

Czym jest coaching? Komu i jak służy?

W literaturze fachowej funkcjonuje wiele definicji coachingu. Możemy znaleźć ich wspólny rdzeń.  A sprowadza się on do takiego stwierdzenia:
Coaching jest procesem, który wspiera i wzmacnia osobę z niego korzystającą, by samodzielnie dokonała zamierzonej zmiany.

Jest on odpowiedzią na coraz częściej odczuwany przez nas stres i zapotrzebowanie bycia bardziej efektywnym we współczesnym, konkurencyjnym społeczeństwie.

Korzenie coachingu sięgają sportu, a za prekursora uważany jest Timothy Gallewey. Odkrył on jak ważne są czynniki psychologiczne w osiąganiu przez zawodników wybitnych rezultatów. Swoje wnioski przełożył na nowatorską pracę z zawodnikami.

W czasie procesu coachingowego, coachee (czyli osoba, która korzysta z coachingu) rozwija swoją świadomość (pozwala jej to lepiej poznać samą siebie) buduje wiarę w siebie (rozpoznaje i korzysta ze swoich talentów) oraz odpowiedzialność (działa z przekonaniem – ja kieruję swoim życiem). Dzięki temu podejmuje szybciej i trafniej decyzje, pełniej korzysta ze swoich naturalnych umiejętności, skuteczniej realizuje wybrane przez siebie cele.

W przeciwieństwie do psychoterapii w coachingu nie koncentrujemy się na przeszłości, minionych błędach, ale na przyszłości i możliwościach, jakie niesie. 

Osoba korzystająca z tego procesu chce osiągnąć wybrane cele, przyspieszyć tempo rozwoju, zwiększyć swój poziom satysfakcji, (jakości życia). Nie chodzi tu o uporanie się z bólem emocjonalnym, uzyskaniem ulgi, ukojeniem od problemów natury psychologicznej. Coaching nie jest pomocą psychologiczną, nie leczy zaburzeń natury emocjonalnej czy poznawczej. Nie może, więc zastępować psychoterapii, choć może być jej uzupełnieniem.

W tym procesie coach i coachee są partnerami. Podstawą jest atmosfera wzajemnego szacunku, akceptacji wartości i zrozumienia. Coach nie jest nauczycielem, który przekazuje instrukcje, ani cudownym uzdrowicielem. Jego rolą jest pobudzenie do samodzielnego myślenia poprzez zadawanie pytań. Czasami dzieli się własnymi opiniami czy wyraża sugestie. Coachee może je zarówno przyjąć jak i odrzucić, to on decyduje i ponosi odpowiedzialność. Coach ma mu pomóc dostrzec posiadane przez niego zasoby, w tym wiedzę i umiejętności, by w pełni mógł wykorzystać swój talent i potencjał. Jego rolą jest zmotywowanie i wydobycie kreatywności „coachee”.

Coaching może dotyczyć zagadnień zarówno osobistych jak i zawodowych. Proces ten może być związany z biznesem, rozwojem kariery, wyborem czy zmianą jej ścieżki, finansami, zdrowiem, dbałością o siebie i relacjami interpersonalnymi.

Na początku wspólnej pracy coach i coachee określają jej zakres, jak będą się komunikować (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów np. Skype). Określają też wstępny harmonogram spotkań.

Liczba sesji (spotkań), która obejmuje taki proces zależy od tematyki coachingu, przeciętnie wynosi od 3 do 10. Zwykle sesje trwają od 1 do 1,5 godziny, choć można umówić się indywidualnie na dłuższe. Przerwa między sesjami trwa między 1 a 3 tygodniami. Jest to czas na podsumowanie i testowanie rozwiązań przez coachee.

Przebieg sesji w zależności od potrzeb coachee może mieć charakter bardziej lub mniej ustrukturalizowany. Ostatnia sesja to sesja podsumowująca cały proces.