Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Coach - Warszawa Lwowska 5

Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Specjalista coach

W latach ’80 pracownik naukowy w IFiS PAN dr filozofii. Przez ponad 20 lat pracował jako menedżer w administracji państwowej, międzynarodowych i polskich korporacjach i w trzecim sektorze.
Ukończył podyplomowe studium coachingu Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, ma akredytację coacha Izby Coachingu i jest członkiem zarządu tej organizacji. Jest również licencjonowanym konsultantem modelu LVI 360.
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej, organizowanym przy współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
Jako coach pracuje zarówno z menedżerami, którzy zaczynają karierę, oraz z liderami, którzy osiągnęli najwyższe pozycje zawodowe. Prowadzi również coaching życiowy, pracuje m.in. z osobami, które przeżywają kryzys połowy życia, z ludźmi doświadczającymi wypalenia zawodowego i wyczerpanymi długotrwałym stresem.
Jako terapeuta pracuje z dorosłymi, w nurcie psychologii analitycznej (pracuje pod superwizją)
Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące przywództwa, komunikacji, coachingu, etyki w biznesie i sztuki życia.
Wykłada i prowadzi warsztaty w Akademii Psychologii Przywództwa i na podyplomowych studiach coachingu i mentoringu na UMCS.
Publikuje w THINKTANK, Magazynie Coaching i w Przekroju. Wraz z żoną tłumaczy na polski książki francuskich filozofów.

Katarzyna Dul

Katarzyna Dul

Diet Coach, Psychodietetyk, Dietetyk, Psycholog

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Technologię Żywności i Żywienie Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podyplomowe studia – Poradnictwo dietetyczne (IŻŻ), Psychodietetykę (Uniwersytet SWPS), Coaching Zdrowia i Żywienia (Collegium Civitas) oraz kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest również w trakcie dwuletniego studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.

Patrycja Gorczyca

Patrycja Gorczyca

Specjalista coach

Jako coach prowadzę indywidulane sesje coachingu według standardów International Coach Federation oraz zgodnie z metodyką. CoachwiseTM. Jako praktyk biznesu i sprzedaży wspieram organizacje we wprowadzaniu pozytywnych zmian, realizacji skutecznej sprzedaży oraz w budowaniu strategii poprzez warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz coaching grupowy. Jako trener FRIS® pomagam ludziom w odkryciu i zrozumieniu ich sposobu myślenia i działania oraz organizacjom w budowaniu skutecznych zespołów oraz efektywnej rekrutacji pracowników. Jako trener Metody Biegun Marka Kamińskiego pracuję z dziećmi oraz dorosłymi nowatorską Metodą 10 kroków zarówno na Obozach Zdobywców Biegunów jak również na warsztatach rozwoju osobistego dla dzieci oraz dorosłych. Moją misją jest towarzyszenie w podróży do realizacji celu moich Klientów. Moje mocne strony to: kreatywność, improwizacja, innowacyjność, zaangażowanie 150% oraz szybkie reagowanie.

Małgorzata Ziółek

Małgorzata Ziółek

Coach

Certyfikowany Business Coach International Coaching Community (ICC), akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Posiada 18 letnie doświadczenie menadżerskie w biznesie.
Od 8 lat współpracuje z biznesem coachingowo. Jej klienci to przede wszystkim kadra zarządzająca i kierownicza. W swojej pracy łączy praktyczne doświadczenie biznesowe z wiedzą zdobytą na licznych kursach i szkoleniach min. :ICC( certyfikacja Business Coach), SWPS ( podyplomowe Studium Coachingu – Laboratorium Psychoedukacji), Akademia Leona Koźmińskiego( coaching zespołowy).
Blisko współpracuje ze szkołą ICC biorąc udział w sesjach certyfikacyjnych , a także  jako superwizor pracy przyszłych coachów.
Prowadzi procesy  superwizyjne dla coachów ubiegających się o akredytację Izby Coachingu.

Monika Zubrzycka-Nowak

Monika Zubrzycka-Nowak

Coach, Trener, Mentor

Ma na swoim koncie ponad 2500 godzin interakcji z osobami, w których życiu odgrywała rolę „katalizatora”, inspiratora, ducha zmiany, a także kilkanaście edycji Studium Coacha, gdzie stwarza uczestnikom warunki do przejścia przez proces stawania się coachem. Jako fizyk z wykształcenia, a coach z powołania myśli dwupółkulowo, łączy otwartość na nieznane z logicznym porządkowaniem napływających danych. Jest współautorką książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”. Od 2005 r kształci coachów wg. autorskiego programu w Studium Coacha, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego – Szkolenia.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00