Coach - Warszawa Lwowska 5

Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Specjalista coach

W latach ’80 pracownik naukowy w IFiS PAN dr filozofii. Przez ponad 20 lat pracował jako menedżer w administracji państwowej, międzynarodowych i polskich korporacjach i w trzecim sektorze.
Ukończył podyplomowe studium coachingu Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, ma akredytację coacha Izby Coachingu i jest członkiem zarządu tej organizacji. Jest również licencjonowanym konsultantem modelu LVI 360.
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej, organizowanym przy współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
Jako coach pracuje zarówno z menedżerami, którzy zaczynają karierę, oraz z liderami, którzy osiągnęli najwyższe pozycje zawodowe. Prowadzi również coaching życiowy, pracuje m.in. z osobami, które przeżywają kryzys połowy życia, z ludźmi doświadczającymi wypalenia zawodowego i wyczerpanymi długotrwałym stresem.
Jako terapeuta pracuje z dorosłymi, w nurcie psychologii analitycznej (pracuje pod superwizją)
Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące przywództwa, komunikacji, coachingu, etyki w biznesie i sztuki życia.
Wykłada i prowadzi warsztaty w Akademii Psychologii Przywództwa i na podyplomowych studiach coachingu i mentoringu na UMCS.
Publikuje w THINKTANK, Magazynie Coaching i w Przekroju. Wraz z żoną tłumaczy na polski książki francuskich filozofów.
Patrycja Gorczyca

Patrycja Gorczyca

Specjalista coach

Jako coach prowadzę indywidulane sesje coachingu według standardów International Coach Federation oraz zgodnie z metodyką. CoachwiseTM. Jako praktyk biznesu i sprzedaży wspieram organizacje we wprowadzaniu pozytywnych zmian, realizacji skutecznej sprzedaży oraz w budowaniu strategii poprzez warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz coaching grupowy. Jako trener FRIS® pomagam ludziom w odkryciu i zrozumieniu ich sposobu myślenia i działania oraz organizacjom w budowaniu skutecznych zespołów oraz efektywnej rekrutacji pracowników. Jako trener Metody Biegun Marka Kamińskiego pracuję z dziećmi oraz dorosłymi nowatorską Metodą 10 kroków zarówno na Obozach Zdobywców Biegunów jak również na warsztatach rozwoju osobistego dla dzieci oraz dorosłych. Moją misją jest towarzyszenie w podróży do realizacji celu moich Klientów. Moje mocne strony to: kreatywność, improwizacja, innowacyjność, zaangażowanie 150% oraz szybkie reagowanie.
Urszula Mijakoska

Urszula Mijakoska

Pierwszy Diet Coach w Polsce, Refloksoterapeutka, Twórca idei i programu Diet Coachingu

Certyfikowany coach, superwizor coachingu, trener, dietetyk, refleksoterapeuta. Prowadzi Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu.

Prowadzi coaching indywidualny i grupowy. Pomaga w rozwoju kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, zarządzania sobą i relacjami. Wspiera w poszukiwaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi. Pomaga w budowaniu samoświadomości emocjonalnej, pewności siebie i w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia.

Pracuje w paradygmacie systemowym; podejście to cechuje widzenie osoby w kontekście zespołowym i organizacyjnym. W pracy stosuje elementy coachingu prowokatywnego.

Posiada certyfikat AQR International uprawniający do korzystania z testów związanych z modelem siły  odporności psychicznej i jej rozwojem.

Jest certyfikowanym refleksoterapeutą twarzy, stóp, dłoni i oczu metodą Lone Sorensen. Specjalizuje się w schorzeniach układu hormonalnego, immunologicznego oraz otyłości. Specjalizuję się w schorzeniach
układu hormonalnego, immunologicznego oraz otyłości, traumie i zaburzeniach
psychicznych.
Jestem pierwszą na świecie i w Polsce instruktorką kursu The body tipe therapy łączącej
coaching i inne typy terapii związane ze wzorcem jedzenia emocjonalnego.
Jestem autorką książek: „Diet Coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się”, „Diet
Coaching. Pierwsza polska książka o świadomym odżywianiu się”, „Stres na detoksie”,
„Zupowy detoks” i „Projekt młodość”.