• Home
  • Biofeedback, czyli wszystko o biologicznym sprzężeniu zwrotnym

Biofeedback, czyli wszystko o biologicznym sprzężeniu zwrotnym

Biofeedback to nieinwazyjna metoda terapii, która polega na monitorowaniu przy pomocy specjalnego urządzenia zmian fizjologicznych organizmu. Terapia ma na celu lepsze rozpoznanie i zrozumienie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, co ma pomóc pacjentowi w nauce kontroli tych funkcji organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie jest w stanie zapanować.

Na czym polega biologiczne sprzężenie zwrotne?

Trening biofeedback ma za zadanie nauczyć pacjenta kontroli nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi nieświadomie, procesami mającymi miejsc w organizmie. To z kolei pozwala na całkowite lub częściowe zwalczanie objawów pewnych chorób.

Do tej pory posługiwaliśmy się ogólnikami, które nie do końca tłumaczą na czym de facto polega biologiczne sprzężenie zwrotne i jakie konkretnie efekty pozwala uzyskać. Podstawowym celem metody jest odczytanie wybranych fizjologicznych parametrów organizmu, ich przetworzenie i przedstawienie w takiej formie, aby mogły być one z łatwością odczytane przez osobę biorącą udział w treningu.

Pacjent może zaobserwować np. w postaci wykresów na monitorze komputera lub usłyszeć przy pomocy prostych dźwięków zmiany, które dotychczas zachodziły w jego procesach fizjologicznych w sposób całkowicie nieuświadomiony. Po odpowiednim szkoleniu świadomość zachodzenia tych procesów oraz wiedza na temat tego, w jakich sytuacjach one zachodzą daje szanse na ich kontrolę. Umiejętność kontroli procesów zachodzących w organizmie daje pacjentowi możliwość panowania nad pewnymi reakcjami, które niekontrolowane przyczyniały się do występowania objawów chorobowych.

Tak rozumiany biofeedback znajduje zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu imponującej listy jednostek chorobowych i schorzeń. Znajdują się na niej m.in.: ADHD, depresja, padaczka, problemy ze snem, nadmierny stres, choroby układu oddechowego. PTSD, zaburzenia koncentracji, zaburzenia dotyczące autonomicznego układu nerwowego, uzależnienia. Biofeedback jest również wykorzystywany w rehabilitacji u pacjentów ze zdiagnozowanymi uszkodzeniami pewnych obszarów mózgu, do których doszło w skutek urazu lub udaru.

Czy jest skuteczny?

Metoda biofeedback ma dużą wartość terapeutyczną i w przypadku wielu jednostek chorobowych może być stosowana zamiennie z farmakologią lub stanowić jej uzupełnienie. Mimo obserwowanych bardzo dobrych efektów terapeutycznych treningu biofeedback należy pamiętać o tym, że w przypadku pewnych schorzeń metoda ta nie jest w stanie zastąpić farmakoterapii i nie powinna być traktowana jako jej zamiennik.

Ile kosztuje?

W zależności od wskazań terapeutycznych Pacjenci mają możliwość korzystania z pojedynczych treningów Biofeedback lub zakupu całych pakietów. Pakiety to rozwiązanie, które z ekonomicznego punktu widzenia jest bardziej opłacalne. Podczas gdy koszt jednego treningu wynosi 80 złotych, za pakiet 10 sesji zapłacimy 700 zł. Warto przy tym pamiętać, że cena za pierwszą konsultację jest zawsze wyższa. Wynika to z jej diagnostycznego charakteru i konieczności sporządzenia odpowiedniego opisu, który służy do opracowywania dalszych treningów.

Jak długo trwa terapia?

Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa od 30 do 50 minut. Rozpoczynając terapię metodą EEG Biofeedback należy założyć, że liczba treningów niezbędna do uzyskania zamierzonego efektu może wynieść odpowiednio:

  • 20,
  • 30 lub
  • 40 spotkań.

Liczba spotkań jest uzależniona od indywidualnych cech pacjenta, takich jak podatność mózgu na zmiany, a także aktywność własna w trakcie sesji treningowych.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.