• Home
 • ADHD u dorosłych: Nowa, lepsza jakość życia dzięki diagnostyce i leczeniu

ADHD u dorosłych: Nowa, lepsza jakość życia dzięki diagnostyce i leczeniu

Statystycznie u około 2-5% dorosłych występują objawy ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Z reguły spowodowane są czynnikami genetycznymi, dlatego utrzymują się w różnym nasileniu przez całe życie i nie znikają w okresie dojrzewania. Objawy ADHD, z jakimi borykają się pacjenci dorośli często są źródłem problemów w funkcjonowaniu w sferze rodzinnej, społecznej czy zawodowej. Tymczasem, dorosłym ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi można efektywnie pomagać stosując odpowiednie leczenie i psychoterapię.

Jakie objawy u dorosłych wskazują na ADHD? Jak przebiega diagnostyka i leczenie? Dlaczego warto rozpocząć pracę z dobrym terapeutą.

Objawy ADHD u dorosłych

Przyjmuje się, że ADHD praktycznie zawsze daje pierwsze objawy w wieku dziecięcym. U większości pacjentów symptomy pojawiają się między 6 a 9 rokiem życia. Dotknięte zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi dziecko:

 • ma trudności z koncentrację uwagi,
 • ma trudności w nauce,
 • jest impulsywne,
 • nie potrafi „wysiedzieć na miejscu”,
 • odczuwa silny niepokój i lęk.

U osób dorosłych objawy wskazujące na ADHD to m.in.:

 • impulsywność i napady złości,
 • niestabilność w związkach z innymi osobami,
 • angażowanie się w ryzykowne zachowania,
 • silne wahania nastroju,
 • brak cierpliwości w stosunku do otoczenia,
 • trudności z kończeniem rozpoczętych czynności,
 • trudność w dostosowywaniu się do nowych sytuacji i zmian.

Co istotne, dorośli u których diagnozuje się zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w zdecydowanej większości przyznają, iż w dzieciństwie mieli problemy z nauką i koncentracją i towarzyszyło im bliżej niekreślone uczucie niepokoju. Diagnostyka dorosłych jest w tym przypadku bardzo istotna, zwłaszcza jeśli pacjent nie został prawidłowo zdiagnozowany jako dziecko. Z różnych przyczyn dzieci z ADHD są w dalszym ciągu niediagnozowane i odgórnie klasyfikowane do grupy „niegrzecznych”, „leniwych” i „impulsywnych”. To powoduje u dorosłych jeszcze większe problemy, które rzutują na ich funkcjonowanie we wszystkich sferach życia.

Diagnostyka ADHD u dorosłych: Jak przebiega?

Powszechnie uważa się, że diagnozowanie osób dorosłych z ADHD jest trudne. Proces ten, choć jest złożony, w cale nie musi być kłopotliwy. Odpowiednie narzędzia do diagnozowania zespołu w połączeniu z doświadczeniem diagnosty pozwalają na relatywnie szybką identyfikację problemu, a co za tym idzie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Proces diagnostyczny opiera się na:

 • szczegółowym wywiadzie z pacjentem, a w miarę możliwości także osobami, które znały pacjenta w dzieciństwie i mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące jego zachowania i sposobu reagowania w okresie, którego pacjent z racji wieku może nie pamiętać;
 • przeprowadzeniu testów psychologicznych, takich jak: DIVA 2.0 (test przesiewowy), MMPI-2 (profesjonalnego testu osobowości), MOXO (testu neuropsychologicznego),
 • analizy wyników przez doświadczonego diagnostę.

Leczenie ADHD u pacjenta dorosłego

Terapia ADHD u osób dorosłych przynosi bardzo dobre efekty. Pozwala na przywrócenie pacjentowi możliwości czerpania z własnego potencjału, satysfakcji z życia i nadziei na odnoszenie sukcesów w wybranych dziedzinach. Warunkiem efektywnej terapii jest jej kompleksowy charakter. Najlepsze rezultaty daje połączenie różnych metod wparcia:

Psychoterapia w leczeniu ADHD

Najczęściej sprowadza się do terapii poznawczo-behawioralnej. Regularne spotkania z terapeutą pozwalają pacjentowi zrozumieć naturę doświadczanych objawów oraz zaakceptować własne zaburzenie. Zadaniem terapii jest również nauczenie pacjenta lepiej radzić sobie z zespołem, co przekłada się na bardziej efektywne funkcjonowanie we wszystkich sferach życia.

Psychoedukacja w leczeniu ADHD

Dostarcza pacjentowi wiedzy w zakresie natury i przyczyn występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, dostępnych metod leczenia oraz sposobów radzenia sobie z objawami na co dzień. Ważne jest, aby wiedzę na temat ADHD zyskał nie tylko sam Pacjent, ale i jego Rodzina.

Farmakoterapia w leczeniu ADHD

Jest realizowana pod ścisłą kontrolą lekarza psychiatry. Leczenie jest realizowane przy pomocy leków stymulujących. To leki nieuzależniające, które można bezpiecznie stosować w długiej perspektywie czasu.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.