Znaczenie słowa depresja może być rozumiane na wiele różnych sposobów. Potocznie mianem depresja, chandra określa się przejściowe zmiany nastroju, smutek i przygnębienie które stosunkowo szybko znikają, a zależne są od zewnętrznych zdarzeń. Depresja

Czym jest coaching? Komu i jak służy? W literaturze fachowej funkcjonuje wiele definicji coachingu. Możemy znaleźć ich wspólny rdzeń.  A sprowadza się on do takiego stwierdzenia: Coaching jest procesem, który wspiera i wzmacnia

DEPRESJA POPORODOWA Ciąża to dla kobiety szczególny stan – często czas radosnego oczekiwania, przepełniony miłością i nadzieją. Niestety, podczas ciąży mogą się też pojawiać wątpliwości i lęk. Jak przeżyję poród? Czy dziecko będzie

O bezsenności mówimy, gdy ilość snu jest niewystarczająca lub niska, a także gdy niezadowalająca jest jakość snu. Najczęstszy model bezsenności to problemy z zasypianiem, ale możliwe są również wielokrotne wybudzenia w nocy, przedwczesne