Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00

Psycholog - Warszawa Lwowska 5

Katarzyna Białecka-Wierzba

Katarzyna Białecka-Wierzba

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

W 1988 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale psychologii klinicznej. W 2003-2005 roku, odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2006 roku ukończyła kurs Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, głównie uzależnionych od alkoholu. Udziela także pomocy w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych (lęk, depresja). Obecnie pracuje w Szpitalu Nowowiejskim

Violetta Borowiec

Violetta Borowiec

specjalista psychoterapeuta

Ukończyła wiele szkoleń między innymi Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne MABOR wg. kryteriów European Association of Psychotherapy, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi, parami i rodzinami a także z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, pacjentami hospitalizowanymi, terminalnie chorymi i uzależnionymi .

W Centrum Zdrowia i Psychoterapii prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo w zakresie trudności wychowawczych i problemów rodzinnych oraz uzależnień
 • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych, nerwicowych,  depresyjnych oraz osobowości
 • terapię par i rodzin

Pracuje w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii za pośrednictwem Internetu.

Katarzyna Barbara Broda

Katarzyna Barbara Broda

Specjalista psychoterapeuta

Magister Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła również studia podyplomowe Trening i Warsztat Psychologiczny w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Coachingu International Coaching Federation. Obecnie w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Zdrowia PTP, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Odbyła staż specjalizacyjny w Pracowni Psychologii Klinicznej Wielkoposkiego Centrum Onkologii.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, w relacjach, po traumach. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, a także metodą terapii krótkoterminowej z elementami coachingu. Prowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty psychologiczne. Pomaga osobom w stanach depresyjnych i lękowych, zaburzeniach odżywiania, DDD i DDA, pacjentom onkologicznym i ich rodzinom oraz parom zmagającym się z niepłodnością. Specjalizuje się w pracy ze smutkiem, wstydem, chorobą i stratą.
Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Na co dzień jeździ turkusowym rowerem, wakacje spędza pod namiotem.

Krystyna Geller

Krystyna Geller

Specjalista psychoterapeuta

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny (nr dyplomu 186), członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w trakcie szkolenia z zakresu psychoanalizy.
Ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej (2003-2006), szkolenie w zakresie seksuologii w Instytucie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich (1995-1997). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej (Instytut Neurochirurgii i Klinika Chorób Nerwowych w Moskwie; Oddział Psychosomatyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie). Pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii na UMCS w Lublinie.
Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej.
Na Lwowskiej 5 prowadzi konsultacje i psychoterapię w zakresie: stany nerwicowe lękowo- kompulsywne i depresyjno-lękowe, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe szczególnie u osób doświadczających utraty (żałoba), zaburzenia związane ze stresem i traumatycznymi przeżyciami, zaburzenia adaptacyjne i osobowościowe.

GMUREK Monika

GMUREK Monika

Psycholog i terapeuta

Psycholog-seksuolog, certyfikowany terapeuta EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Nauczyciel akademicki. Pomaga osobom, które doświadczają:

Zaburzeń seksualnych, w tym zw. z:
– dysfunkcjami seksualnymi (np.: brakiem/utratą potrzeb seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami orgazmu, wytryskiem przedwczesnym, pochwicą);
– preferencjami seksualnymi (np.: fetyszyzmem, ekshibicjonizmem, oglądactwem);
– problemami z identyfikacją płciową (np.: transseksualizmem, transwestytyzmem o typie podwójnej roli);
– problemami psychicznymi i zw. z rozwojem i określoną orientacją seksualną (dojrzewaniem seksualnym, związkami seksualnymi)

Pomaga osobom, które doświadczają:

 • Traumy I typu w wyniku niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia zagrażającego życiu (np.: katastrofy naturalnej, wypadku komunikacyjnego, napadu, zgwałcenia, śmierci bliskiej osoby).
 • Traumy II typu związanej z powtarzającymi się i długotrwałymi udrękami (np.: przemocy w rodzinie, nadużyć seksualnych, wojny).
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD).
 • Zespołu wtórnego stresu pourazowego charakterystycznego dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (np.: żołnierzy, członków służb, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów medycznych).Doświadczenie kliniczne zdobywała w/na:
  – Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego;
  – Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;
  – Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego;
  – Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego.
  Jako ekspert z zakresu agresji współpracuje z Fundacją A.R.T. przeciwprzemocy.pl.
  Autorka i współautorska książek oraz artykułów specjalistycznych związanych m.in. z bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Wykładała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej).

Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej. Aktualnie kontynuuje studia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Pracowała też jako wolontariuszka w hospicjum i konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeutka w gimnazjum. Obecnie prowadzi m inymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia nawet w trudnych życiowych sytuacjach.
W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.

W CZP prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, obszarem pomocy jest: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również metodą redukcji szkód, która daje możliwość pracy nad uzyskaniem kontroli nad ilością używanej substancji jako alternatywa dla osób, które nie są gotowe pracować nad całkowitą abstynencją), uzależnienia behawioralne (uzależnienie od czynności: hazard, Internet, zakupy), współuzależnienie, trudności na skutek uzależnienia bliskich osób, zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, DDA, problemy z samooceną

Iwona Jeśka

Iwona Jeśka

Specjalista psychoterapeuta

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania się. Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiada również kwalifikacje diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii schematu.

Marzanna Krzemińska

Marzanna Krzemińska

Specjalista psychoterapeuta

Magister psychologii od 1986 rok. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie zintegrowanym, pracuje z dorosłymi.

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Specjalista psychoterapeuta

Otrzymała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (Certyfikat nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ukończyła szkolenie I i II stopnia).

Pracuje w zawodzie od 2002 roku, a od 2007 roku zajmuje się terapią dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
W Centrum prowadzi terapię osób; którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem i smutkiem, mających problemy w relacjach i nie potrafiących doceniać samych siebie.

Ewa Kaneko

Ewa Kaneko

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo- behawioralnej prowadzonej przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Prowadzi również Terapię Schematu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Superwizowana przez licencjonowanych superwizorów PTTPB. W latach 2006 – 2011 pracowała na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży jako psycholog – psychoterapeuta. Obecnie współpracuje z placówkami świadczącymi opiekę psychologiczno – psychiatryczną oraz pracuje jako psycholog w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Prowadzi terapię zaburzeń lękowych, depresji, odżywiania, PTSD dzieci, młodzieży i osób dorosłych, OCD. Pracuje długoterminowo z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera.

Bogusława Konowrocka

Bogusława Konowrocka

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, w Instytucie Psychologii w Warszawie. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT w Warszawie. Ukończyła Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzi terapię indywidualną dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, osobowości i dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Pracuje W Szpitalu Nowowiejskim, w Centrum Psychoterapii przy ulicy Dolnej 42 w Warszawie.

Maria Moneta-Malewska

Maria Moneta-Malewska

Specjalista psychoterapeuta

Terapeutka z ponad 30-letnim doświadczeniem. Bogaty i różnorodny warsztat terapeutyczny pozwala jej uzyskać spektakularne wyniki w pracy z pacjentem.
Umiejętne wykorzystanie technik terapii integracyjnej umożliwia jej dopasowanie do osobowości i oczekiwań pacjenta.
Szczególnie upodobała sobie pracę z młodzieżą, ale równie bliskie są jej problemy kobiet i te występujące w związkach. Jej praca terapeutyczna nastawiona jest na polepszenie komfortu życia człowieka w pracy i w domu, dzięki pełnemu wykorzystaniu swoich możliwości i uzyskaniu równowagi między tymi elementami.

W swoim dorobku ma wieloletnią współpracę z mediami, gdzie często występowała razem z Wojciechem Eichelbergerem. Jest równieź autorką wielu książek i poradników, m.in. ”Narkotyki w szkole i w domu”, „Dla siebie i dla innych”, „Być tutaj”, Nie, które buduje”.

Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Specjalista psychoterapeuta

Moje doświadczenie kliniczne opiera się na wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii na Bródnie: w Oddziale Psychiatrycznym całodobowym, w Zespole Leczenia Domowego, w Poradni Zdrowia Psychicznego i aktualnie w Oddziale Dziennym, oraz w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości, a także w praktyce prywatnej .
Prowadzę terapię indywidualną i grupową nerwic, zaburzeń depresyjnych , zaburzeń odżywiania, osobowości , schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz konsultacje rodzinne. Pracuję także z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu i samymi uzależnionymi, jestem biegłym Sądu Okręgowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Szkoliłam się w nurcie psychodynamicznym, głównie w psychologii analitycznej C.G. Junga, a także częściowo w innych podejściach n.p. behawioralno-poznawczym. psychoterapii rodzinnej, posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grażyna Rembelska

Grażyna Rembelska

Specjalista psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i rodzin oraz osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym dostosowując narzędzia i techniki z różnych szkół terapeutycznych do indywidualnych problemów i potrzeb Klienta. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie zaburzeń więzi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz pomocy  psychologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Czytaj więcej

Udziela porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzi psychoterapię dla dzieci z ADHD, dzieci zdolnych, dzieci z problemami emocjonalnym, dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i nieprawidłowymi nawykami dermatologicznymi. Doświadczenie zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz pracując jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta dzieci i rodzin w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę psychoterapii w ujęciu integracyjnych w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła studium analizy transakcyjnej, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji
Anna Skobiej

Anna Skobiej

Specjalista psychoterapeuta

Z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych. Psychologie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział w Sopocie. W ramach studiów z psychologii ukończyła moduł Psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz moduł Uzależnienia. Pedagogikę ukończyła na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze – specjalności pedagogika pracy opiekuńczej i rewalidacja osób chorych. W ramach studiów zdobyła doświadczenie praktyczne min. w Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku.
Podnosi kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach min. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – szkolenie I stopnia, Negatywna i pozytywna psychologiczna diagnoza kliniczna.
Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzi również terapię osób współuzależnionych i osób z syndromem DDA / DDD.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Kornelia Zakrzewska-Wirkus

Specjalista psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studiowała również na Uniwersytetach w Niemczech (Friedrich Schiller Universitaet Jena i Universitaet Regensburg). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką rocznego Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra (ośrodek akredytowany przez PTP).

Odbyła liczne staże i wolontariaty w placówkach tj.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii na Dolnej, Szpital Tworkowski, w których zdobywała doświadczenie w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii. Kilka lat pracowała jako psycholog w Centrach Medycznych Lux Med-u. Autorka publikacji psychologicznych dotyczących m.in. wypalenia zawodowego, problematyki migracji oraz diagnozy klinicznej. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu humanistycznym, integrując dorobek również innych nurtów psychoterapeutycznych: psychoanalitycznego i poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży: DDA, znajdujących się w kryzysach o różnym tle, z problemami w relacjach, z wypaleniem zawodowym, w żałobie, z obniżonym nastrojem, z lękiem, wybuchami gniewu, poczuciem braku sensu w życiu, kobiet zmagających się z bezpłodnością, niepłodnością, po poronieniach i w kryzysach okołoporodowych.

Kliknij w telefonie i zadzwoń do nas:
22 885 00 00